Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Debattreplik: Bristande kunskap om Centerpartiet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild, Karin Sundin

Annons

Svar på "Öppet brev till Sofia Jarl (C)" som var införd i Dala-Demokraten den 26 juni.

Att påstå att Centerpartiet inte längre står för jämställdhet visar på en bristande kunskap och insikt om vad jämställdhetsarbete innebär och hur verkligheten ser ut. Centerpartiet är Sveriges mest jämställda parti, har sin tredje kvinna på partiledarposten och driver en aktiv politik för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet.

Att öka finansieringen till kvinnojourerna, till Nationellt Centrum för Kvinnofrid, och att säkerställa att sex- och samlevnad blir ett obligatoriskt inslag i lärarutbildningen är två konkreta exempel som kommit till i Januariavtalet tack vare krav från Centerpartiet.

Annons

Annons

I kölvattnet av debatten om hur kvinnor som är utsatta för mäns våld kan skyddas, fredas och få se sin förövare ställd inför rätta, kan jag konstatera att mycket återstår att önska från den socialdemokratiskt ledda regeringen som är de som ytterst bär ansvaret och som har möjligheten att påverka lagstiftningen.

Av de stora orden har det hittills blivit en tummetott

Av de stora orden har det hittills blivit en tummetott. Det tycker jag visar på ett svalt engagemang. Här har Centerpartiet gått i bräschen för att presentera konkreta förslag.

DD den 26 juni.

Här i Dalarna genomför Centerpartiet tillsammans med Dalasamverkan konkret politik som bidrar till ökad jämställdhet. Först ut är 45 miljonerssatsningen som ger minskad veckoarbetstid till sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor i verksamheter som måste bemannas dygnet runt. Vidare får medarbetare som arbetar inom rotation får minskad veckoarbetstid. De som arbetar ständig natt får en veckoarbetstid på 32 timmar och 15 minuter per vecka. De som kan tänka sig att arbeta helg under en period får en veckoarbetstid på 24,5 -26 timmar per vecka. Detta är alla starkt kvinnodominerade yrkesgrupper.

Annons

Härnäst väntar satsning även på undersköterskor.

Detta kan man ju tycka borde vara gjort för länge sedan i Region Dalarna som haft en S-styrd ledning i 92 år innan Dalasamverkan tog över efter valet 2018.

Annons

Centerpartiet jobbar för ökad frihet och jämställdhet för alla kvinnor. Inte bara löntagare. Just det du syftar till med "otrygga anställningar" handlar om att skapa möjligheter för de som står allra längst från arbetsmarknaden att få ett jobb. Att få in en fot och få en egen lön och möjlighet till en egen försörjning. Blir det ett för stort risktagande för småföretagaren att anställa en person till så avstår man hellre. För man kanske har en egen familj att försörja.

Fler kvinnor borde starta företag, men då behöver villkoren förbättras. Och det här handlar om det. Även här har Socialdemokraterna ett fullständigt icke-engagemang som tyvärr gör att företagandet bland kvinnor minskar. Sedan 2014 har S-regeringen mig veterligen inte gjort ett smack för öka insatserna på det här området. Snarare har man dragit undan mattan för det framgångsrika arbete som pågick under Alliansregeringens år vid makten.

Så med det sagt. Det är Socialdemokraterna som har saker att bevisa när det kommer till hur man kan öka jämställdheten i form av kvinnors inkomster, företagande, löner och därmed pensioner. Inte Centerpartiet.

Sofia Jarl (C)

"Här i Dalarna genomför Centerpartiet tillsammans med Dalasamverkan konkret politik som bidrar till ökad jämställdhet" skriver Sofia Jarl (C).

Bild: Arkivbild

Annons

Annons

Till toppen av sidan