Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Debatt: Familjeperspektivet har viktig roll för familjer och barn i kris

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

Familjen har en viktig betydelse om BUP ska kunna erbjuda en bra vård. Idag finns långtgående planer att privatisera BUP i Dalarna. Orsaken sägs vara att höja kvaliteten och minska väntetider.

Det finns förstås inget naturligt samband mellan privat verksamhet och bättre kvalitet. Därför vill vi från Dalarnas Familjeterapiförening lyfta frågan om vad som görs för att säkra kvaliteten på den barnpsykiatriska vården i länet.

Vi har under senaste tio åren noterat hur innehållet i vården på BUP alltmer fokuserat runt diagnosticering och medicinsk behandling, samtidigt som familjeperspektivet fått allt mindre utrymme. Vi menar att barn måste ses som en del av ett sammanhang och att föräldrarna behöver få vara en aktiv del av behandlingen. Där är familjeterapin ett viktigt verktyg.

Annons

Till Sofia Jarl, regionråd och ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden som driver frågan om en privatisering av BUP vill vi ställa frågan: Hur kommer ni arbeta för att BUP ska kunna erbjuda en kvalitativ vård?

Annons

Vi har lång erfarenhet från fältet och vet att kvaliteten inte kommer regleras enbart genom att mäta kvantiteter såsom väntetider och diagnoser. När det kommer till det kvalitativa innehållet vet vi att familjeperspektivet har en viktig roll att fylla för familjer och barn i kris. Vi vet att familjen är en viktig pusselbit när ett barn mår dåligt, och att det är i nära relationer som läkning av till exempel trauma kan ske.

"Vi från Dalarnas Familjeterapiförening lyfta frågan om vad som görs för att säkra kvaliteten på den barnpsykiatriska vården i länet", skriver debattörerna. Foto: TT

Föräldrarna behöver och vill involveras och vara delaktiga i det som sker runt barnet. De behöver också få stöd för att kunna finnas känslomässigt för sina barn. Familjeterapi erbjuder metoder för att hjälpa familjer att kunna kommunicera och skapa en större förståelse för varandras perspektiv, och för att kunna åstadkomma förändring. Om familjen kan mobilisera sin egen kraft kan man ibland komma väldigt långt. Detta arbete är en av många insatser för att förbättra barnets psykiska mående.

Idag finns Familjeterapienheten som en specialiserad insats inom BUP, det vill säga, det är i väldigt begränsad utsträckning denna vård erbjuds idag. Vi anser att familjeterapi skulle behöva finnas även på mottagningarna, som en del av ett standardutbud för att föräldrarna redan inledningsvis får vara en aktiv del i behandlingen. Vi menar inte att familjeterapi ska ersätta annan behandling men att familjeterapi måste finnas med som en komponent i den barnpsykiatriska vården även i ett tidigt skede i behandlingen.

Styrelsen för Dalarnas Familjeterapiförening

Foto: arkiv

Annons

Annons

Till toppen av sidan