Annons

Annons

Annons

Planerar vindkraftspark i Galmsjömyran

Debatt
Debatt: Vindkraftverken förstör människors levnadsvillkor

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det har väl knappast undgått någon att stora satsningar på energikrävande industrier pågår i Sverige för att den gröna elen är billig. Detta trots att alla våra bilar och annat som nu använder fossila bränslen ska växla över till grön el inom ett tiotal år.

- Är det självklart att Sverige ska satsa stort på serverhallar, batterier och fossilfritt stål? Det krävs enorma mängder grön el!

- Är det självklart att Sverige ska förse exempelvis Polen med grön el? Kan man inte sätta upp vindkraftverk där?

- Är det självklart att den gröna elen ska komma från vindkraft i så stor utsträckning som nu?

- Är det självklart att utbyggnaden ska ske i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets valda områden?

Annons

"När vi nu befinner oss i en gigantisk klimatkris och koldioxidutsläppen är alltför stora så bör man inte välja den mark där skogen växer" menar debattören. Foto: Arkiv

Annons

Varför har Energimyndigheten och Naturvårdsverket lagt så stor möda på att utarbeta kartor, där man anser att vindkraftsutbyggnad är lämplig? Enligt vindkraftsbolagen är det ju inte så skadligt för varken människor eller natur. Varför undantas storstäder, naturreservat, urskog och natura 2000 områden men inte produktiv skogsmark? Kvar blir områden där förväntade motstridiga intressena är få, ofta mark där skog växer.

Ordinärt skogsbruk anses inte som något motstående intresse. Landsbygdsbor lär inte heller ses som ett motstående intresse. Energimyndigheten har konstruerat två kartor. Den ena visar områden där man absolut inte ska bygga vindkraftverk. Den andra visar var det möjligtvis skulle kunna etableras vindkraftverk. Någon hänsyn till redan uppförda vindkraftverk tas inte. På Energiverkets ”Vindbrukskollen” kan du se var i landet dessa är belägna.

Vid en jämförelse av dessa kartor kan man se att vissa områden är eller blir perforerade av betongfundament, vägar och vindsnurror. För att inte tala om avverkning av skog i stor skala och minskat livsutrymme för fåglar och andra djur. Bor det människor där så förstör man deras livsmiljö och värdet på deras fastigheter.

Vi måste skydda den skog vi har

När vi nu befinner oss i en gigantisk klimatkris och koldioxidutsläppen är alltför stora så bör man inte välja den mark där skogen växer. Vi måste skydda den skog vi har, eftersom den ger oss det livgivande syret och binder koldioxiden. Tänk på alla pågående skogsbränder, som förstört stora arealer i olika delar av världen!

Annons

Annons

- Är det självklart att minsta avståndet till bostäder ska vara 800 meter?

I strategin anges att avståndet mellan bostäder och vindkraftverk ska vara minst 800 meter. Varför inte minst 5 km? Eftersom det uppenbarligen är bevisat att vindkraftverken stör människors levnadsvillkor borde myndigheterna ändra på direktiven Om det nu är bråttom att gå över till grön el och det pågår motståndsprocesser för att människor kommer i kläm så borde man ändra på strategin.

- Bor vi i ett demokratiskt samhälle?

Enligt våra lagar bor vi i ett demokratiskt samhälle, där alla människor har ett lika värde. Det vilar ett stort ansvar för de personer, som har fått förtroende att styra och ställa i kommunerna, att ta del av den kunskap som finns gällande vindkraften. Det är ni som har ansvaret att värna de människor som bor i området. Ni är ju valda av människorna i kommunerna. Lita inte på att länsstyrelserna ska ta ansvar för de närboende De går bara efter lagar och förordningar. Och eftersom lagarna ännu inte är anpassade till vindkraftsvågen, så måste ansvaret ligga på kommunerna!

Ingrid Kallberg Ordförande i föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran Sakägare i vindkraftsprojektet Galmsjömyran

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan