Annons

Annons

Annons

Annons

ledare socialdemokratisk

Krönika Peter Hultqvist: "Det är pay back time"

Nu är det dags för samhällets rikaste, som fått så mycket gratis, att betala tillbaka, skriver Peter Hultqvist (S) i sin krönika.

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Morgonrodnadens solstrimmor ska lysa över alla, inte bara några, skriver Peter Hultqvist (S). Foto: Elisabeth Netzel

Annons

Morgonrodnadens första solstrimmor tränger i sin oändliga skönhet bort mörkret. Varje morgon sprider detta ljus vid olika tidpunkter sin sökare över jorden. Ljuset avslöjar det som legat dolt i nattens mörker. Verklighetens realiteter tränger alltid upp till ytan.

Det är därför de privata vårdbolagens underbemanning, vinstuttag och återkommande exempel på misskötsel av äldre avslöjas. På samma sätt skärskådas brist på personal och resurser under pandemin.

Marknadsskolan där vinstuttag ofta prioriteras före kvalitet i undervisningen blir blixtbelyst. Inte ens betygssystemet är att lita på efter privatskolornas härjningar.

Allt detta trasar sönder sammanhållning, tillit och förtroende. Effekterna av det som kan kallas för höger-Sverige är ett allvarligt samhällsproblem, närmast att jämföras med en röta.

Annons

Annons

Det är mycket förmånligt att vara rik i Sverige, vilket starkt talar för att dessa priviligierade grupper i ökad utsträckning kan bidra till finansieringen av välfärden.

Samtidigt som högerregeringen Reinfeldt avskaffade den offentliga förmögenhetsredovisningen så pågick en ofantlig omflyttning av rikedom. Över tid har den rikaste 100-delen av befolkningen ökat sina tillgångar med 300 procent.

Sverige har idag cirka 200 miljardärer och ligger i världens tio i toppliga på den punkten. Det är mycket förmånligt att vara rik i Sverige, vilket starkt talar för att dessa priviligierade grupper i ökad utsträckning kan bidra till finansieringen av välfärden.

De mest välbeställda har under de senaste de decennierna fått så oerhört mycket gratis. ”Pay back time” (dags att betala tillbaka) borde nu infinna sig!

Under högerregeringen gynnade de så kallade jobbskatteavdragen främst de välbeställda. Samma grupper subventioneras starkt av RUT- och ROT-avdrag. Skatt på arv, gåvor och förmögenheter har avskaffats. Samtidigt skapades en situation där pensionärer betalade mer i skatt än de som hade ett arbete. De borgerliga drev en stenhård klasspolitik som gynnade samhällets övre skikt.

Sedan dess har vi inte haft en riksdagsmajoritet som med rotfyllningens effekt lyckats vända utvecklingen. Därför måste ljusets sökare ordentligt sättas in på kommersialiseringen av vård och skola. Men också på ojämlikheten i det svenska samhället.

Annons

Det är ett faktum att det krävs en robustare finansiering av välfärden. Pandemin har visat upp stora sprickor i systemen . Inkomster krävs för att bygga skola och vård med kvalitet.

Annons

Men så fort det dyker upp förslag som syftar till ökad jämlikhet så aktiveras de välbeställdas lobbyister. Mot bättre vetande så konstrueras motsättningen mellan småsparare och stora stygga staten. I praktiken så är denna propaganda första försvarslinjen för att de rikaste i 300-procentsklubben ska skyddas.

I historisk tid har så kallade reduktioner genomförts. Karl den elfte (XI) genomförde ett omfattande statligt övertagande av adelns godsinnehav. Det ledde till att adeln inte längre var den dominerande jordägaren. Staten hade efter reduktionen en tredjedel av landets jord och de fria skattebönderna lika mycket. Statens finanser förbättrades radikalt. Bakgrunden var att högadeln i en tidigare förmyndarregering skott sig och tillskansat sig egna rikedomar.

Det krävs solidaritet även från de mest gynnade för att samhället ska hålla ihop.

I modern tid så har vi haft valpskatt och värnskatt, vilka båda drevs igenom med högern som motståndare. Nu, med tanke på den extrema omfördelning som skett till de välbeställdas förmån, så är det dags för en miljonärsskatt.

Samhället kan inte byggas från principen att ”åt den som har ska vara givet”. Det krävs solidaritet även från de mest gynnade för att samhället ska hålla ihop.

Pengarna ska gå till gamla, sjuka och skolungdomar. Därför behövs en vår tids reduktion! Morgonrodnadens solstrimmor ska lysa över alla, inte bara några.

Peter Hultqvist (S) Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT.

Peter Hultqvist (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan