Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Robert Sundberg: Fyra nordiska länder som är både lika och olika

De skandinaviska länderna

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

De fem nordiska flaggorna - Norges, Islands, Finlands, Sveriges och Danmarks - vajar i vinden. Foto: Johan Nilsson / TT.

Annons

De fyra stora nordiska länderna har liknande politiska system. Men de skiljer sig åt på många sätt. Norge är inte med i EU, vilket de andra tre är. Norge och Danmark är med i Nato, vilket de andra två inte är. Finland är en republik med presidentval och de andra tre är monarkier.

Sedan 70-talet är Norge beroende av olje- och gasindustrin och dess ekonomi har följt priserna på de naturtillgångarna snarare än världskonjunkturen. Norge har en stor marin sektor med handelsflotta men även fiskeri och industri med koppling till det.

Sverige har en stor industrisektor och följer vanligen världskonjunkturen. Exporten till, och beroendet av, andra stora industriländer har bidragit till det.

Finland är också ett industriland, men med färre sektorer. Att skogsindustrin är stor ger liknande förhållanden som i Sverige. Dessutom finns en del stål- och metallindustri. Sverige och Finland liknar varandra i det att industrisektorn är viktig.

Annons

Annons

Danmark är ett jordbruksland, med stor sektor som livsmedelsindustrin. En del medelstora företag finns, men ganska få stora företag. Landet har en stor handelsflotta. En del nischer som design är stora i Danmark.

Danmark har en liberal alkoholpolitik med försäljning av alkoholdrycker i livsmedelsaffärer. De andra tre länderna har särskilda affärer för alkoholvaror, som Systembolaget i Sverige.

Särskilt Norge, men även Finland, har levande landsbygd. I Finland har landsbygden en betydelse även om inte lika stora resurser läggs på den som i Norge. För försvaret av landet är landsbygden fortfarande viktig i Finland. Och jordbrukslandet och tätbefolkade Danmark har förstås en landsbygd där många bor och verkar.

Apropå försvar har Finland en stor armé och omfattande värnplikt, men en liten marin och ett medelstort flygvapen. Norge har en ganska stor marin, ganska liten armé och medelstort flygvapen. Danmark har liknande profil som Norge. Båda de länderna är med i Nato. Norge har en förhandslagring av vapen och materiel för Nato.

Sverige har numera en liten armé, särskilt med tanke på sin yta och marinen är inte så stor även om ett effektivt ubåtsvapen finns. Flygvapnet är modernt, relativt stort och främsta vapnet i svenska försvaret, även om vapengrenen är mindre än förr.

I migrationspolitiken har Norge och Finland tagit emot få invandrare och flyktingar. Danmark tog för några årtionden sedan emot en del flyktingar och invandrare men ytterst få numera. Sverige är det land av de fyra som haft mest invandring och flyktingmottagning särskilt de senaste 20 åren.

Annons

Sverige har självständiga myndigheter på ett sätt som de andra tre länderna inte har. Särskilt Danmark har mer av politisk styrning av myndigheterna.

Annons

I Norge är stödet för en levande landsbygd stor även om en majoritet bor i städerna. Alla partier har en politik som har fördelar för landsbygden. Just nu har Senterpartiet stort väljarstöd, nästan 18 procent, och det är delvis för att partiet anses ha en bra politik för landsbygden.

Sverige är det land som nu har största invandringsnegativa högerpopulistiska partiet i opinionsmätningarna, på över 20 procent i mätningarna. I Finland har motsvarande parti nästan lika stort stöd. I Norge har den typen av parti bara tio procent mot det dubbla för runt 15 år sedan. Och i Danmark har den typen av partis väljare splittrats upp på flera liknande liknande partier varav några är nya men som tillsammans har mindre än vad det enda av de partierna hade för sex år sedan på 21 procent.

Att så nära liggande länder som de nordiska kan ha så olika förhållanden i flera avseenden, som näringar och politik, är att tänka på när större länder diskuteras som kan uppfattas som olika i delområden av dem.

I Finland är politiken pragmatisk och nästan alla partier kan regera med varandra. I Sverige är det stora förbehåll bland partier vilka de kan regera med eller ens ha som underlag för regeringar.

I Danmark är tonläget högt och hårt mellan partierna. Partier kan dock likt i Finland samverka i många kombinationer och det gäller även i Norge.

Annons

Socialdemokratin dominerar i Danmark och borgerligheten är splittrad och de högerpopulistiska partierna är också det. I Norge ser det ut att bli regeringsskifte i höst i S-favör efter väljartapp för den högerledda regeringens block, men främst bland de andra partierna än motsvarigheten till M, Höyre. I Finland har nästan alla partier regerat de senaste åtta, tolv åren.

Annons

I de tre andra länderna är kunskapen om Sverige och svensk politik ganska stor medan kunskapen i Sverige om nordiska grannländer är liten och har antagligen minskat senaste drygt 30 åren. Stora delar av befolkningen i de tre andra länderna följer svensk tv och dess nyhets- och nöjessändningar.

Att så nära liggande länder som de nordiska kan ha så olika förhållanden i flera avseenden, som näringar och politik, är att tänka på när större länder diskuteras som kan uppfattas som olika i delområden av dem. Oavsett om de är i Europa, som Tyskland, Storbritannien och Italien, eller i USA.

Annons

Annons

Till toppen av sidan