Annons

Annons

Annons

Annons

ledare socialdemokratisk

Krönika Ronny Svensson: Vi behöver snarast en kraftfull landsbygdsminister!

Krönika: Landsbygden

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Dåvarande landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) 17 februari 2021. Foto: Jessica Gow / TT.

Annons

Om hela landet skall fungera och utvecklas, vilket även är ett krav som den sittande regeringen formulerat i sina policydokument, behöver regionerna utanför storstäderna rustas upp på en rad skilda områden som kommunikationer, bostäder, medborgarservice, utbildning och sjukvård. Att miljö- och klimatkrav skall bestämma ramarna för alla dessa sektorer är en självklarhet.

Samtidigt som den framtida strukturen på landsbygden stärks genom politiska beslut och större statligt ansvar behöver demokratin utvecklas, olikheterna i levnadsvillkor jämnas ut, arbetsmarknaden stärkas och den ekonomiska utvecklingen lägga grunden för hållbar framtid. Helheten avgör politikens resultat.

När jag tänker på allt som behöver förändras, byggas och kvalitetssäkras krävs en medveten och djupt kunskapsinriktad politik såväl i riksdag och regering som i regioner och kommuner. Att landsbygdsfrågor i vid mening behöver en prioriterad politisk företrädare i regeringen är en självklarhet. Det kan aldrig vara en sidoverksamhet.

Annons

Annons

Det går inte att ha en minister, Ibrahim Baylan, som förutom landsbygdsfrågorna även skall ha fokus på hela industrin, innovationspolitiken, livsmedelsfrågorna och statliga bolag. Det krävs en helt ny ordning i regeringen. Inte bara en ny minister.

Eftersom flera tunga statliga myndigheter och riksdagsutskott under lång tid inte tillräckligt har bidragit med viktiga och konstruktiva förslag och resursbeslut för att skapa väl fungerande och starka landsbygdsregioner krävs en nyordning. Vi behöver i första hand ett ansvarigt departement som tar taktpinnen för samordning av regeringens politik och ledning av den styrande statliga politiken.

Den nya politik som krävs för en väl fungerande landsbygd, som blir en allt viktigare arena för hela samhällsutvecklingen, handlar inte minst om att bygga upp en modern och brett fördelad infrastruktur och garantera en hög kvalitet på välfärdstjänsterna i nära samverkan med landets kommuner. Utan att stärka kommunernas resurser kan vi vare sig trygga välfärden eller göra demokratin trovärdig hos svenska folket.

När man exempelvis granskar den nuvarande utbyggnaden av vägar och järnvägar och fundamentala byggstenar som det moderna IT-systemet ser varje medborgare att storstadsregionerna alltid prioriteras i stort och i smått. Landsbygdens och bruksorternas grundläggande behov och intressen kommer alltid i andra hand trots löften om motsatsen.

Annons

Det krävs en minister som har landsbygdens framtid som ett huvudansvar och en gedigen erfarenhet och kunskap kring vad som behöver göras.

Annons

Personfrågan är givetvis central när en ny politik skall formas av en regering. Utan att säga något specifikt om Ibrahim Baylans kompetens inom de sakområden som är viktiga för landsbygden känns det som nödvändigt att så snart som möjligt fylla luckan efter förra landsbygdsministern Jennie Nilsson. Det krävs en minister som har landsbygdens framtid som ett huvudansvar och en gedigen erfarenhet och kunskap kring vad som behöver göras.

Det är inte säkert att riksdagen huserar den person som bör väljas. Någon från staben av erfarna kommunledare kan säkert vara en lösning denna gång. Även en departementsgrupp av kunniga kommunalråd. Det brådskar Stefan Löfven!

Ronny Svensson (beskuren bild). Foto: Privat.

Ronny Svensson

Krönikör

Annons

Annons

Till toppen av sidan