Annons

Annons

Annons

Annons

ledare socialdemokratisk

Krönika Johan Danielsson: S måste leverera konkreta förbättringar för vanligt folk

Krönika: Facklig-politisk samverkan mellan LO och S.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Annons

En folkrörelse utan folk blir inte en rörelse utan den upphör till slut att existera. Det talas ofta och gärna inom Socialdemokraterna om att det ska lyssnas på rörelsen. Frågan är vilka det är som idag utgör denna rörelse.

Det socialdemokratiska partiet har idag 75 000 medlemmar. Innan pandemin var siffran 90 000. Det är klart fler än Moderaternas 40 000. Och även om Sverigedemokraterna växer har de endast 33 000 medlemmar. Vi är det största partiet, men ensamma är vi inte längre en bred folkrörelse.

Den luttrade läsaren kanske redan börjar protestera. Det är ju arbetarrörelsen och alla dess grenar som utgör rörelsen. Och så är det naturligtvis.

Det är arbetarrörelsen och dess hjärta, fackföreningsrörelsen, som tillsammans med partiet, hyresgästföreningen, nykterhetsrörelsen och så vidare som utgjort ryggraden i de många årens regeringsinnehav. Det är den facklig-politiska samverkan som skapat förutsättningar för ett brett stöd för partiet i LO-kollektivet. Av partiets medlemmar är en bärande andel även idag samtidigt fackligt aktiva.

Annons

Annons

LO:s emblem på LO-huset vid Norra Bantorget. Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX.

Det finns dock anledning till oro. Det mest uppenbara är det vikande väljarstödet för Socialdemokraterna bland LO-förbundens medlemmar. Det som tidigare lågt stabilt över 50 procent har idag sjunkit till en nivå där S och V i en del mätningar inte längre når upp till 50 procent tillsammans.

Det är också omvittnat att det blivit svårare för facklig förtroendevalda att diskutera politik på arbetsplatserna. Till en del beror det på struktur. Den som besökt en modern industri inser svårigheterna, arbetstagarna är färre och utspridda över stora ytor där ett fåtal bemannar varje station. Det handlar också om ett aktivt och växande motstånd från arbetsgivarna.

Jag har många gånger behövt träffa fackliga medlemmar utanför grindarna, eftersom arbetsgivaren inte vill släppa in oss på arbetsplatsen. Till detta kommer ett allt mer polariserat politiskt samtal och ett vikande stöd för Socialdemokraterna, som gör att det kostar på mer och mer för den enskilde förtroendevalde att ta diskussionerna på arbetsplatsen.

Om vi vill att den facklig-politiska samverkan ska fortsätta att fungera i kommande val måste vi vårda den. I valrörelser bygger facklig-politisk samverkan i stor utsträckning på att fackliga organisationer och fackligt aktiva pantsätter sitt förtroende genom att i valrörelsen förorda Socialdemokraterna (samverkan mellan valen är självklart mycket djupare än så men det är en annan historia). Men ska denna samverkan fungera måste Socialdemokraterna, om de kommer till makten, leverera på det som utlovats.

Annons

Annons

För att vi ska kunna återvitalisera rörelsen är det avgörande att de socialdemokratiska prioriteringarna tydliggörs inför valet 2022. Det måste vara möjligt för LO-förbunden att i valrörelsen lyfta fram tre prioriterade facklig-politiska frågor, med vetskapen om att partiet kommer att genomföra alla dessa i regeringsställning.

Andra eftergifter kommer behöva göras i förhandlingarna med andra partier. Men det bör vara tydligt och klart att det största partiet i regeringsunderlaget kommer se till att dessa prioriterade frågor genomförs.

Prioriteringarna måste vara tydliga och göra verklig skillnad för vanligt folk. Vilka dessa frågor ska vara måste ta sin utgångspunkt i de beslut vi fattar på partikongressen i november och tas fram i nära dialog med LO och LOs medlemsförbund. Men exemplen på angelägna frågor är många.

Att bygga rörelsen starkare och stärka det arbetsplatsnära samtalet samtidigt som vi levererar konkreta förbättringar för vanligt folk blir den nya partiledarens - tillika Sveriges nästa statsministers - främsta uppgift.

Med en historiskt låg statsskuld kan vi göra stora satsningar och investera i att ställa om våra samhällen, vår industri och infrastruktur för att möta klimatutmaningen samtidigt som vi skapar nya välavlönade arbeten i hela vårt land.

Den växande arbetslivskriminaliteten utgör ett hot mot samhällskontraktet och måste knäckas. Det måste bli ett slut på högerns gullande med oseriösa företag. Det kräver fler kontroller, mer facklig insyn och samverkan mellan berörda nationella och europeiska myndigheter.

Annons

En situation där klassamhället slår igenom med full kraft vid pensionering kan inte accepteras. Pensionsfrågan är en viktig del i renoveringen av välfärdsstaten.

Annons

Haveriet med friskolorna måste stoppas. Dagens skolsystem har lett till sjunkande kunskapsnivåer och ökande segregation. En överväldigande majoritet av det svenska folket vill att våra skattepengar ska gå till undervisning och inte till att göda ett fåtal aktieägare.

För att inte tala om trygghetsfrågan. Det är LOs medlemmar som drabbas av den ökande otryggheten.

Genom tydliga prioriteringar och genomarbetade reformförslag kan vi återvinna stödet från den breda arbetarklass som utgör grunden för Sveriges framtida välfärd, och som oavsett om de är medlemmar i partiet är de människor vi som regeringsparti ska representera.

Att bygga rörelsen starkare och stärka det arbetsplatsnära samtalet samtidigt som vi levererar konkreta förbättringar för vanligt folk blir den nya partiledarens - tillika Sveriges nästa statsministers - främsta uppgift.

Johan Danielsson. Foto: Privat.

Johan Danielsson

Europaparlamentariker för Socialdemokraterna

Annons

Annons

Till toppen av sidan