Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Är mäns våld mot kvinnor ens kriminellt längre?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ska socialtjänsten genom rådgivning hantera män som slår kvinnor?

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Det finns en enhet för våld i nära relationer här i Falun. På kommunens hemsida söker de en enhetschef och annonsen synliggör något djupt oroande. Bland jämställdhetsmålen finns ett som anger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och en gissning är att den här enheten är en åtgärd för att uppnå det målet.

Det stannar dock vid en gissning eftersom enheten namngivits som den gjorts. I platsannonsen står "Enheten våld i nära relationers uppdrag innefattar råd, stöd och skydd till vuxna personer från 18 år som är utsatta för våld i nära relationer samt rådgivning till våldsutövare".

Låt oss fundera lite över meningen ovan.

Namnvalet signalerar en fragmentiserad förståelse av det våld män utsätter kvinnor för idag, det anger att enheten endast ska jobba med det våld som sker i hemmet, där förvisso väldigt mycket våld sker. Att inte se våldet i ljuset av allt annat våld som kvinnor utsätts för av män, gör att man går miste om en viktig förståelse av våldet och dess omfattning och konsekvenser i kvinnors liv. Det andra problemet, som för övrigt genomsyrar hela annonsen, är det könsneutrala.

Annons

Annons

Den här typen av våld är könat. Den feministiska våldsforskningen och Roks har den gemensamma förståelsen att mäns våld mot kvinnor är en del av vad det innebär att bli man och kvinna idag, eftersom våldet tar sig så många uttryck, finns i alla klasser och grupper, utövas på alla arenor och mot kvinnor i deras egenskap av kvinnor.

Då våldet utövas i ett sammanhang där könade föreställningar är starka och säger att kvinnor ansvarar för mäns känslor och att män sätter legitima gränser för kvinnor, gör det att våld har helt olika betydelser och konsekvenser för kvinnor och män.

Är våldet alltså varken könat eller ens kriminellt längre?

Det tredje som oroar är slutet på meningen ovan. Är våldet inte längre att förstå som en kriminell handling? Ska socialtjänsten genom rådgivning hantera män som slår kvinnor?

Socialnämnden har fått uppdraget att "tillhandahålla insatser för den som har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp för att de ska upphöra med våldet" (SOU 2018:37). Så har det i Falun resulterat i att socialtjänstens enhet ska få män som misshandlar kvinnor att upphöra med våldet. Så är våldet alltså varken könat eller ens kriminellt längre? Här ska vi i stället rådgöra med varandra om saken. Vill vi ha det så?

1984 gick jag själv med i en kvinnojour. Jag tänkte att jag som är en priviligierad kvinna kan hjälpa de kvinnor det är synd om.

Annons

Efter att ha deltagit i jourens studiecirkel insåg jag att mäns våld skulle kunna hända mig, och efter att ha mött kvinnor som berättat om sina erfarenheter av våld insåg jag att det faktiskt händer mig. Jag kände igen mig i kvinnornas berättelser.

Annons

Som Falubo är jag chockad över att det är så här vår kommun organiserar sig.

Jag lärde mig så mycket om mig själv och om hur den underordning mitt eget liv konstruerats utifrån såg ut. Mina år på jouren och mina år som del i en forskarmiljö om just mäns våld mot kvinnor (avhandling om våldtäkt) och därefter tio år som akademichef på Högskolan Dalarna, är den utbildning inom området jag har. Ändå tror jag inte, när jag läser kvalifikationerna för tjänsten, att jag skulle anses kompetent för jobbet som enhetschef i Falu kommun.

Som Falubo är jag chockad över att det är så här vår kommun organiserar sig.

Som forskare inom området mäns våld mot kvinnor är jag upprörd över hur utvecklingen har kunnat gå åt ett håll på tvärs mot så mycket forskning som finns inom området.

Som kvinna hoppas jag att jag aldrig ska behöva möta Falu kommuns enhet Våld i nära relationer.

Stina Jeffner

fil.dr i sociologi

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy