Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Rösta nej till privatisering inom BUP!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Vi tror att en privatisering kommer innebära en fördyring, ökad ineffektivitet och sämre vård för patienterna", skriver debattörerna.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

I ett pressmeddelande måndagen den 5 oktober 2020 gick den politiska ledningen i Region Dalarna, med Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl (C) i spetsen, ut med ett förslag till privatisering av Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Vi var många anställda på BUP som i samband med detta framförde våra farhågor och kritik. Nu närmar sig datumet för det slutgiltiga beslutet den 4 oktober i regionfullmäktige.

Argument som lyfts av förespråkarna för en privatisering är att "det redan påbörjade arbetet med att stärka samarbetet mellan psykiatri och primärvård måste fortsätta samt att BUP behöver effektivisera verksamheten". Det påstås att vi på BUP bara träffar en patient per dag. (Vi undrar var den uppgiften kommer ifrån? Ingen av oss som har patientkontakt känner igen sig i den beskrivningen.)

Annons

Annons

Vi tror att en privatisering kommer innebära en fördyring, ökad ineffektivitet och sämre vård för patienterna

Vi motsätter oss inte en utveckling och effektivisering av BUP. Tvärtom. Vi ser ett behov av att förbättra vårdflöden, öka patientkontakten samt en långsiktig planering för att vidareutbilda och behålla personal. Men för detta krävs resurser och långsiktighet. Något som urholkats över tid och som vi tror ytterligare äventyras av en privatisering. Vi tror att en privatisering kommer innebära en fördyring, ökad ineffektivitet och sämre vård för patienterna.

Vi ställer oss bland annat frågande till hur en privatiserad vård ska bli billigare då det i utredningen om införande av vårdval (LOV) står att BUP måste "upprätthålla en organisation som kan säkerställa ett sistahandsansvar". Detta kan vi inte tolka på annat sätt än att BUP måste ha kvar en organisation för att garantera vård om en privat aktör av olika anledningar inte fullgör sitt ansvar. Hur går den ekvationen ihop? Detta samtidigt som det finns uppgifter om att hela budgeten kommer flyttas från BUP till vårdval.

Vi vet redan idag att privata vårdgivare innebär merarbete och byråkrati då BUP köper upp utredningar och terapier från privata utförare. Remisser, återremisser, uppföljning av och ställningstagande till förlängda terapier tar tid från patientkontakt och kostar skattepengar. Fler utförare skapar även större otydlighet för patienter och vårdnadshavare samt försvårar det viktiga nätverksarbetet inom BUP, men även med skola, socialtjänst och andra vårdgivare. Kostnaderna växer även centralt för att administrera och kontrollera den växande privatiseringen av vården. Resurser som istället borde läggas på personal med direkt patientkontakt.

Annons

Annons

Något som också oroar oss är att kriterierna för ersättning ska baseras på diagnoser och åtgärder

Något som också oroar oss är att kriterierna för ersättning ska baseras på diagnoser och åtgärder.

Redan nu finns ett tryck från samhälle och vård att sätta diagnoser för att bevilja stöd och insatser. Att då låta diagnoser bli en morot för att generera ekonomisk vinst till ägarna är inte förenligt med god vårdetik.

Dessutom finns en uppenbar risk för diagnosinflation. Vad gäller det andra kriteriet, ersättning utifrån registrerad åtgärd, är listan lång på hur fokus på åtgärdsregistrering genererar överutnyttjande av ersättningssystemet.

I Riksrevisionens granskning av vårdvalsreformen från 2014 fastslogs dessutom att privatiseringen inneburit att "vårdutnyttjandet verkar bli mer ojämlikt i vården som helhet".

Vi uppmanar Regionfullmäktige den 4 oktober att rösta nej till LOV inom BUP!

Kristin Andersson, BUP Avesta

Ilva Arvidsson, BUP Avesta

Dida Aziz, BUP Avesta

Karin Bergstrand, BUP Akutteamet

Mattias Betsén, BUP KCNP

Sandra Boström, BUP Avesta

Bibbi Gundersen, BUP Akutteamet

Peo Gunnars, BUP Borlänge

Harriet Gustafsson, BUP Avesta

Mattias Lindwall, BUP Falun

Mary Long, BUP Akutteamet

Annons

Eva Lundberg, BUP Akutteamet

Carina Michaelsson, BUP Falun

Mattias Mood, BUP Falun

Susanne Nordahl, BUP Falun

Petra Salander, BUP Borlänge

Terese Steen, BUP Avesta

Danielle Thenander, BUP Falun

Maria Walles, BUP Borlänge

Kristina Wilhelmsson, BUP Borlänge

Angélique Zimmermann, BUP Falun

Åse Ängsved, BUP Avesta

samt anställda på BUP Familjeterapienheten

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy