Annons

Annons

Annons

Säter

Läsartext
Insänt: PRO Säter hade årsmöte

Text: 

Detta är en läsartext.

Den 6 oktober samlades 61 medlemmar i Säter PRO till parentation för de 30 kamrater som avlidit under 2019 och 2020 samt till ett mycket försenat årsmöte 2021. I parentationen medverkade kyrkoherde Per-Albin Edén, som sade några ord till minne av dem som gått bort, samt föreningens sång och musikgrupp. Sedan ett ljus tänts för 2019 läste han ur föreningens handskrivna minnesbok upp årets tio namn, följt av ljuständning för 2020 och det årets tjugo namn. Sång- och musikgruppen svarade för inledning, sång mellan åren och avslutning före stående tyst minut för att minnas dem som lämnat kamratskapet. Ordförande Lennart Ebbegren tackade för medverkan och öppnade årsmötet.

Det inleddes med redovisning av att kallelse skett och val av mötesfunktionärer innan Lennart presenterade verksamhetsberättelsen, som präglas av coronapandemin. Styrelse har varit: Ordförande Lennart Ebbegren, vice ordförande Jan-Olov Morelius, kassör Annika Olsson, sekreterare Estike Holmbom, studieorganisatör Håkan Karlsson samt ledamöterna Kaj Hjalmarsson, Sam Jacobsson, Bej-Lott Fredriksson och Uddo Edman, Ersättare: Stig Eklöf, Gert Kyed, Rune Holst, Kerstin Modigs.

Annons

Annons

Styrelsen har under året haft tolv sammanträden. Vid PRO Daladistrikts årsmöte representerades föreningen av Kaj Hjalmarsson, Estike Holmbom och Gert Kyed. I Samverkansgruppen för PRO föreningar i kommunen och i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) deltog Lennart Ebbegren och Stig Eklöf. Medlemsantalet 2020-12-31 var 431 stycken. Medlemsavgiften var 300 kronor fördelat på 190 kronor till riksorganisationen, 60 kronor till Dalarnas PRO distrikt och 50 kronor till föreningen. På grund av pandemin hölls endast två planerade medlemsmöten.

Den 6 oktober samlades 61 medlemmar i PRO Säter till årsmöte. Foto: Stig Eklöf

Den vanliga verksamheten med träffar inomhus blev begränsad till årets början och slut. Utomhus spelades boule på banor i Skönvik med totalt 1440 individuella starter. Berättarcirkeln hade åtta träffar utomhus. Föreningen hade sökt och fått stöd för verksamhet riktad till ofrivilligt ensamma och hade planerat särskilt program för detta. Pandemirestriktioner hindrade genomförandet, så i stället inbjöds alla att vara med i verksamhet utomhus samt i tipspromenader med vinstchanser, där 525 starter gjordes.

Under hösten blev det ett antal stadsvandringar med information om omgivningarna, likaså gjordes ett antal längre motionspromenader. Inom ramen för erhållet stöd arrangerades två anpassade dagsturer med hyrd buss. Många deltagare i promenader och bussresor var inte föreningsmedlemmar. Motionslotteriet, som innebär egen kvartalsrapportering av dagar med en enskild valfri aktivitet under minst 20 minuter och dragning av vinst bland lämnade rapporter, pågick utan uppehåll. 2020 redovisades 9232 sådana aktiviteter.

Annons

Annons

Kontakter till alla pensionärer var hemsida, annonsering, affischering, referat till pressen samt personlig inbjudan till alla nyblivna sextiofemåringar att vara med i föreningens verksamheter. Första advent var lottförsäljning från PRO kiosk på Salutorget kontakt för julmarknadsbesökare

Totalt gav 2020 ett överskott på 15.789 kronor. Intäkterna var medlemsavgifter, volontärbidrag från kommunen, försäljning och lotterier i samband med medlemsmöten och aktiviteter samt ianspråktagen del av tilldelat stöd enligt särskild redovisning.

Den avgående styrelsen gladdes åt det stora deltagandet i olika verksamheter, tackar alla som verkar i olika uppgifter för föreningen, hoppas på föryngring och nya idéer samt önskar föreningen med tillträdande styrelse en bra fortsatt verksamhet, präglad av trivsel och välbefinnande för alla medlemmar.

Revisorerna hade ingen anmärkning mot hur föreningen skötts 2020 utan föreslog ansvarsfrihet för avgående styrelse. Årsmötet beslutade enligt förslaget och övergick till val av styrelse och andra uppdrag fram till årsmöte 2022. Sam Jacobsson och Uddo Edman avgick och i deras ställe valdes Ann-Britt Axelsson och Pia Orr till att vara ordinarie styrelseledamöter.

Det har varit många aktiviteter under året, bland annat boule. Foto: Stig Eklöf

För övriga i tur att avgå föreslogs omval och det blev årsmötets beslut. Avgående revisor Horst Bodinger omvaldes. För övriga uppdrag beslutade mötet att välja person som ansvarig för en funktion och att denne sedan utser sina medarbetare. Ansvariga valdes enligt valberedningens förslag. Val till uppdrag att representera föreningen blev omval för samtliga. Efter förslag från årsmötesdeltagare omvaldes valberedningen.

Föreningen bjöd på kaffe med rågfralla från Annas under dragning av vinnare i dagens lotterier. Omvalde ordförande Lennart Ebbegren tackade för förtroendet och välkomnade alla medlemmar till medlemsmöte 10 november med underhållare "utifrån" och information och till julträff 15 december med julsånger, julgröt med mera och information. Samtal förs med Dalatrafik om flexlinje 500 Säter.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan