Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Det är livsfarligt att vara fattig!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Fattigdom är att sakna materiella resurser, att leva i svår ekonomisk utsatthet och att därmed utestängas från samhällsgemenskapen. Det drabbar vuxna som isoleras och inte kan bryta sin ensamhet på grund av skam och socialt utanförskap. Det drabbar barn som tvingas avstå från skolutflykter som kan kostar en hundralapp eller som inte kan följa med kompisarna på aktiviteter som kostar pengar.

Alltför många människor i Sverige lever idag i en sådan situation och har små möjligheter att forma sin framtid. Fattigdomen i Sverige handlar inte om att människor tvingas avstå från lyxkonsumtion. Det kan handla om en så självklar sak som att få mat på bordet.

Sveriges Stadsmissioner introducerade i sin fattigdomsrapport från 2019 begreppet "matfattigdom" och beskriver en verklighet långt ifrån den officiella statistiken. De och också vi i Verdandi möter allt fler grupper som inte har råd med mat. Vi ser nu en fattigdom som är allvarligare än tidigare. Den är också spridd till grupper som tidigare klarat sig genom det offentliga stödet. Det har blivit ännu tydligare i och med pandemin.

Annons

Annons

Fattigdom ökar risken för att bli sjuk och försvårar återhämtning efter sjukdom. Foto: TT

Över 15 procent av befolkningen i Sverige lever med en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten och befinner sig därmed i risk för fattigdom, enligt EU-statistikmyndighet Eurostat. Det motsvarar 1,5 miljoner människor. De äldre som har de lägsta pensionerna återfinns i denna grupp.

Vi måste se och acceptera att fattigdom finns mitt i vårt välfärdssamhälle. Vi måste därför handla och göra något åt det! Det handlar om att motverka nedskärningar i a-kassa och sjukförsäkring, det handlar om att förhindra att allt fler utförsäkras från de sociala trygghetssystemen och hänvisas till försörjningsstöd, det handlar om att det ekonomiska bistånd som idag erbjuds inte räcker för att överleva. Och mitt ibland oss lever tusentals människor papperslöst som vare sig har rätt att försörja sig eller har tillgång till det sociala skyddsnätet.

Fattigdom ökar risken för psykisk ohälsa som depression och var sjätte överskuldsatt har försökt att ta sitt liv

Att vara fattig förändrar allt. Det ställer höga krav på planering i vardagen för att den ska gå ihop. Läkar- eller tandläkarbesök kanske inte kan göras, vilket försämrar hälsan.

Annons

När man inte kan delta i aktiviteter som kostar pengar, ökar risken för social isolering. Fattigdom ökar risken för psykisk ohälsa som depression och var sjätte överskuldsatt har försökt att ta sitt liv. Fattigdom ökar risken för att bli sjuk och försvårar återhämtning efter sjukdom. Risken att dö efter hjärtoperationer är betydligt större. Det är helt enkelt livsfarligt att vara fattig. Detta är ovärdigt ett rikt samhälle som Sverige.

Annons

Verdandi kräver:

• Återupprätta de sociala trygghetssystemen. Alla ska ha rätten att leva ett liv i värdighet.

• Höj pensionerna för de 300 000 gamla som lever under fattigdomsgränsen.

• Bygg fler hyresbostäder med hyror som människor med låga löner har råd med.

• Satsa på de skolor som har minst resurser och störst problem.

• Bygg ut välfärden så den omfattar alla.

• Sluta privatisera och sälja ut gemensamma verksamheter.

• Ge mer pengar till beroendevården.

• Höj sjuk- och aktivitetsersättningen för dem som inte kan jobba.

• Betala satsningarna med skatt på förmögenheter och höga inkomster.

Emmeli Wulfstrand

ordförande Verdandis Riksförbund

Annakari Berglund

ordförande Verdandi Dalarna

Emmeli Wulfstrand. Foto: Verdandi

Annakari Berglund. Foto: arkiv

Annons

Annons

Till toppen av sidan