Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Skolan behöver en ny skolutredning och nytt skolsystem

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det måste tillsättas en ny skolutredning som går till grunden med varför skolan är i kris och aldrig verkar komma ur den. Undervisningens innehåll måste byggas utifrån barnen och inte styras upp från kursplaner.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Skolan behöver en ny skolutredning och nytt skolsystem

Jag tycker inte man hör annat än att skolan är i kris, i alla fall är det genomgående stora problem med och i skolan som måste lösas. I Universitetsläraren 2020 nr 8 redogör Sverker Lindblad, professor emeritus för tre problemområden. Jag citerar;

- "Svensk skola är i kris, med brister i undervisning och kontroll.

- Lärarutbildningarna är undermåliga med sviktande rekrytering.

- Läroplanerna fungerar inte."

Som grund för sina påståenden har Sverker Lindblad gått igenom debatten "om pedagogisk forskning, lärarutbildning och skolan i ett antal stora dagstidningar åren 2000-2020." Ett återkommande tema var att det ansågs att skolan måste göras mer effektiv och handla om kunskapsförmedling.

Annons

Jag arbetade några år som utbildad förskollärare bland barn 3-6 år och vikarierade även i en första klass. De flesta barn var entusiastiska, oerhört nyfikna och ville hela tiden veta om i pricip allt. När jag sedermera arbetade som lärarutbildare på högskola fick jag förmånen att driva ett projekt i en skola som tillskapades för projektets genomförande. I den skolan gick cirka 30 barn från 3 – 9 år med förskollärare och en grundskollärare. Det talades mycket om att lärare skulle utgå från barnens intressen, barnen skulle vara med i planering etc. Detta ville vi ta på allvar, vilket ledde till att höstterminen började med att alla barn fick berätta vad de tyckte om, vad de var intresserade av, vad de vill lära sig och vad de ville göra. Detta utmynnade i ett stort antal aktiviteter.

Annons

Vid närmare granskning av barnens önskemål kunde dessa organiseras in under tre teman som sedan ledde till barnens konkreta verksamhet i form av deras intresseområden. Vid terminens slut gick jag igenom vad barnen hade lärt sig och jämförde med några kursplaner i skolan. Det visade sig att ett flertal mål i några kursplaner som elever i skolan skulle uppnå hade dessa 3-9 åringar redan arbetat med. Bland annat blev barnen klara över att vatten också kan skrivas som H2O. Självklart förstod de ännu inte den fulla innebörden, men de fick höra termen och bekanta sig med den. Intentionen var att när de kom till skolan så skulle det finnas en viss förförståelse. Hittills hade de båda skolformerna befunnits i två skilda världar. Vi i projektet fann att dessa går att förena.

Projektet utmynnade också i en C-uppsats i vilken man ville veta vad barnen tyckte om förskolan jämfört med sin nya skolklass. Ett barn svarade ”I förskolan fick jag tänka själv”. Det kunde inte ha sagts tydligare.

Annons

Skolan är alldeles för vuxenstyrd och det är orsaken till många framträdande problem som skolan brottats med i alla år, problem som tenderar att bli allt värre

Barnet satte tummen på hela problemet. Eleverna måste lära sig det som står i kursplanerna och hur lärare tänkt ut vad de ska lära sig. I många fall förstår inte eleverna poängen med att lära sig vissa saker, men de är snälla och lyder. Skolan är alldeles för vuxenstyrd och det är orsaken till många framträdande problem som skolan brottats med i alla år, problem som tenderar att bli allt värre.

Annons

I den ena skolutredningen efter den andra betonas elevens inflytande men i själva verket upplever inte elever att deras intressen och behov sätts i förgrunden. Det är vuxna som bestämmer allt innehåll.

Om man menar allvar med att se elevens behov i första hand så leder det till en helhetssyn på eleven och kunskapsskapandet. Eleverna ska inte kunskapsförmedlas, de ska skapa sin egen kunskap genom erfarenheter och upplevelser på riktigt. Barnen måste få vara med från början. Det är deras önskemål om lärande och aktiviteter som måste läggas som grund och utgångspunkt för all undervisning, inte läro- och eller kursplanerna.

Det är något som är tokigt med nuvarande tänkande om barn och unga, skola och utbildning. Det är något fel med hela systemet

Lärarens uppgift blir att noga följa varje elevs kunskapsinhämtning och checka av i läro- och kursplaner att dessa följs. Under det att barnen arbetar med sina intresseområden är lärarens uppgift att föra samtal om arbetets innehåll i förhållande till de mål som kursplanen beskriver. Kursplanen ska inte vara utgångspunkten.

Annons

Ända sedan skolans början i modern tid har det lappats och lagats. Det ena betygssystemet har avlöst det andra, liksom läroplaner och kursplaner, men det verkar aldrig bli riktigt bra. Efter ett par tre år visar det sig att rådande betygssystem inte stämmer och efter ytterligare några år ersätts det av ett nytt, som inte heller stämmer så bra och som måste ersättas igen. Det är något som är tokigt med nuvarande tänkande om barn och unga, skola och utbildning. Det är något fel med hela systemet. Ofta hörs röster inte minst från politiskt håll att vi har en flumskola och att det behövs mer disciplin och regler för att det ska bli arbetsro. En auktoritär disciplinerande skola är prövad och lämnad, sådan skola fungerar inte. Det är de vuxna som skapar problemen i skolan genom att hela skolsystemet är anpassat till dem.

Annons

Barn idag är många gånger klokare än barn i samma ålder för några decennier sedan. Min erfarenhet är att barn inte får lära sig utifrån den kapacitet de har. Barnen underskattas.

Det måste tillsättas en ny skolutredning som går till grunden med varför skolan är i kris och aldrig verkar komma ur den. Jag vill hävda att det är fel på hela skolsystemet. Undervisningens innehåll måste byggas utifrån barnen och inte styras upp från kursplaner. Sist och slutligen handlar det inte om vad eleverna ska lära sig. Kunskap och vetande förändras fort. Det handlar om att ha utfört en prestation. Genom att prestera övar man upp sin uthållighet och konsten att tänka. Genom att överväga och värdera handlingens resultat utvecklas klokhet. Det måste väl vara det yttersta målet!

Mia Maria Rosenqvist

Förskollärare, docent i pedagogik

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy