Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debattreplik: Dags tillsätta en medborgarkommission för granskning av vindkraften

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

En engagerad läsare av DD:s debattsidor, Torbjörn Rynéus i Svärdsjö, har ställt några kluriga frågor apropå en artikel undertecknat skrivit om klimatnyttan i relation till den biologiska mångfalden.

Jag vill därför mycket kort presentera huvudslutsatserna i vår rapport och svara på de frågor som Torbjörn Rynéus ställer. Det är slutsatser och svar som jag anser måste få ett tillfredsställande svar innan vindkraften kan fortsätta att byggas ut.

DD den 9 oktober.

Annons

Annons

Den första huvudslutsatsen var att förnybar energi inte är samma sak som hållbar utveckling. Bara för att slutprodukten är ren, gratis och oändlig energi så krävs en lång rad aktiviteter för att uppnå detta resultat. Exempelvis har markanvändningsfrågorna, och specifikt, naturvetenskaplig forskning om påverkan på ekologiska samband överhuvudtaget inte behandlats i forskningsprogrammet Vindval (forskning som finansieras av Energimyndigheten och administreras av Naturvårdsverket), vilket varit förödande. Detta har bland annat inneburit att man tappat bort hållbarhetens tre dimensioner- social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet – något som också framgick i Vindvals syntesrapport från maj 2012 – "Vindkraftens påverkan på människors intressen".

Den andra huvudslutsatsen handlade om transporternas roll i den storskaliga utbyggnaden av större vindkraftsparker. Inte heller denna del av utbyggnaden har varit föremål för ingående syntesstudier, det vill säga jämförande studier där nationell och internationell forskning sammanfattas, analyseras och värderas. Transport- och farkostval påverkar i sin tur nämligen även materialval, lokalisering och konstruktions- och designlösningar som är en del av dynamiken i "transporters hållbarhet och energisystems uthållighet" (slutrapportens titel).

Det finns ett stort behov av att tillsätta en medborgarkommission. Foto: TT

Vårt förslag i denna del var att utgå från idé om att skapa "Den resilienta vindkraftsparken" vilket beskrivs noggrant i rapporten.

Annons

En tredje slutsats handlar om varför de nationella miljökvalitetsmålen inte kunde nås till 2020 (det så kallade generationsmålet) som var det år som alla miljömål skulle ha uppfyllts. Den statliga Miljömålsberedningen slog till exempel fast att långsiktigt hållbar markanvändning är ett centralt mål för att vi i Sverige ska kunna nå flera av de övriga miljökvalitetsmålen, inklusive generationsmålet, dels att markanvändningsfrågorna tillhör de svåraste frågorna inom miljöpolitiken. Ett svar på detta konstaterande var just att dessa aspekter bortprioriterades i hanteringen när vi beslöt att satsa på vindkraft, ett beslut som är helt obegripligt eller ofattbart så här i efterhand.

Annons

De centrala frågor som Torbjörn Rynéus lyfter i sin artikel – tidsaspekten mellan åtgärder för klimatet respektive den biologisk mångfalden, min egen uppfattning av utredningens slutsatser samt vem städar upp efter att vindkraftverken gjort sitt – måste få adekvata svar inför en eventuell fortsatt vindkraftsutbyggnad.

Första frågan om tidsaspekten handlar enligt forskarna (den forskning jag relaterade till i min ursprungliga artikel) om parallella åtgärder inom båda områdena för att lyckas stabilisera klimatet.

Det finns ett stort behov av att tillsätta en medborgarkommission. Dels för att reda ut oklarheter och kunskapsluckor, dels för att allmänheten ska återfå tilliten till politiken, demokratin och till våra myndigheter. Foto: arkiv

Kanske är klimatfrågan överordnad men på kort sikt är det viktigast att prioritera den biologiska mångfalden. Detta eftersom om vi kommer till rätta med klimatutmaningen – vilket vi i Sverige tagit bra initiativ till via bland annat utsläppssystemet inom EU – så måste vi få alla livsavgörande, underliggande ekosystem att bli så intakta som möjligt. Annars hotas vår överlevnad av denna anledning.

Annons

Här har vi också egen rådighet över vilka åtgärder som kan och måste göras. Det är dessa frågor som nu avhandlas COP-15 som handlar just om friska ekosystem och biologisk mångfald.

Min egen slutsats efter att ha gjort denna utredning är att det olyckliga beslutet 1988 då vi lade ner den nationella, övergripande fysiska planeringen, nu börjar bli uppenbar för allt fler. Denna planering upprätthölls av Statens Planverk som alltså lades ner för drygt 30 år sedan, det vill säga när den som mest behövdes för att hantera de frågor som vi nu, uppenbart inte klara av. 

Och slutligen uppstädningen. Denna fråga är komplicerad utifrån bland annat ägarbilden av vindkraftverken och hur de bolagskonstruktioner som omger den ser ut. I ett värsta scenario blir det alla skattebetalarna som får betala. Tänk på de avfallsskandaler som avlöst varandra under senare år där företag gått i konkurs och markägarna inte heller förmått att ekonomiskt lösa ut dessa fall. Även misslyckade gruvprojekt brukar i slutändan hamna hos skattebetalarna.

Annons

Summa summarum; som jag ser det är det ett stort behov av att tillsätta en medborgarkommission. Dels för att reda ut oklarheter och kunskapsluckor som vi funnit i vårt utredningsarbete och andra uppgifter som under lång tid exponerats i media, dels för att allmänheten ska återfå tilliten till politiken, demokratin och till våra myndigheter samt får säga sitt. Detta sistnämnda understryks av statsvetaren Naghmeh Nasiritousi som studerar svenska klimatsatsningar, som ser en risk i att klimatmålen tappar i kraft och trovärdighet när det enbart är vissa aktörer som kommer till tals i debatten. Allas insatser kommer nämligen att behövas om vi ska klara av att landa miljö- och klimatarbetet så att vi får ett lyckligt slut!  

Ulf Svensson

civilekonom som utrett den storskaliga utbyggnaden av vindkraften med fokus mot transporter och logistik samt forskat om den fysiska riksplaneringen vid Chalmers Arkitektur

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy