Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Nu stärks Sveriges militära förmåga

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Lars Dafgård

Annons

Dalregementets rötter går att härleda till 1500-talet med de så kallade dalafänikor som då uppsattes. Under storhetstiden på 1600-talet uppstod Dalregementet som ett eget regemente.

I de många krigståg som kom att föras av Sverige under de kommande århundraden så var det oftast soldater från det välrenommerade dalregementet som deltog. Efter en 400-årig tradition och i samband med försvarsbeslutet 2000 beslutades att Dalregementet skulle avvecklas. Genom försvarsbeslutet 2020 återetableras nu Dalregementet (I 13) igen. Detta är vi stolta över!

Sedan avvecklingen av Dalregementet har ändock en viktig militär verksamhet kvarstått i Falun genom Dalregementsbataljonen i Hemvärnet. I Dalarna finns ungefär 700 engagerade hemvärnssoldater. Detta har inneburit att en tradition och närvaro av försvaret i Dalarna har funnits kvar. Den djupa folkförankringen som hemvärnet i Dalarna bidrar med är oerhört viktigt för försvaret av Sverige.

Annons

Annons

Återinrättandet av regementet i Dalarna är av en storgeografisk betydelse. Foto: Ulf Palm /TT

Den övergripande säkerhetspolitiska kontexten i vårt närområde har försämrats. Det har blivit allt tydligare att Sverige blivit del av en militärstrategisk helhet som binder samman såväl Östersjöområdet med den arktiska regionen.

Behovet av en militär närvaro över det svenska territoriet har blivit allt tydligare. Det handlar till exempel om förbindelser i såväl väst-östlig som nord-sydlig riktning. I det sammanhanget bör vårt utökade internationella samarbete inte minst med våra nordiska grannar lyftas fram.

Med försvarsbeslutet 2020 stärks Sveriges militära förmåga även i norra Svealand och södra Norrland. Återinrättandet av regementet i Dalarna är här av en storgeografisk betydelse. Det finns förbindelser mot både Stockholm och Oslo, och kan även användas i ett försvar av södra norrlandskusten. Dalregementet fyller en viktig roll med en permanent militär närvaro i denna del av Sverige.

Vid regementet kommer utbildning av värnpliktiga till en skyttebataljon påbörjas under 2022. Det kommer att utbildas ungefär 150 värnpliktiga från 2022 och fram till 2028 då nytt regementsområde bedöms stå klart. Då ökas antalet rekryter till 250. Värnpliktsutbildningen kommer att bli oerhört viktigt för att stärka tillväxten.

Sedan regeringen tillträdde 2014 har inriktningen varit ökad nationell försvarsförmåga och fördjupade internationella försvarssamarbeten. Under perioden 2015 – 2020 ökade försvarsanslagen med 25 procent och mellan 2021–2025 kommer ökningen att bli drygt 40 procent. Värnplikten har återaktiverats. Målet är att nå 8 000 utbildade värnpliktiga per år 2025. Återinrättandet av Dalregementet skapar förutsättningar för ytterligare produktion av krigsförband inom armén och Försvarsmakten i stort. Detta förbättrar på längre sikt förutsättningarna för vårt samarbete med internationella partners.

Annons

Annons

Foto: Ulf Palm/TT

Den nya inriktningen av Sveriges försvar beror på den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av Europa. I samband med den nyligen avslutad ryska militära övningen Zapad, som genomfördes i de västra delarna av Ryssland respektive Belarus såg vi omfattande trupprörelser i närheten av våra grannländers gränser. Samtidigt förekommer användning av icke-militära maktmedel, så kallade hybridattacker, mot andra stater. Ett exempel är de migranter som drivs mot gränserna i Baltikum och Polen något som Ryssland och Belarus står bakom. I vårt närområde förekommer en ökad rysk militär aktivitet i Östersjön, i de arktiska områdena, i Nordatlanten, utanför Norges kust och mot Storbritannien. De ryska operationerna syftar till att kunna skära av försörjningslinjer mellan USA och Europa, men också till att tydliggöra sin närvaro.

Med försvarsbeslutet 2020 stärks Sveriges militära förmåga. Med återetablerandet av Dalregementet i Falun kommer också armén och därmed helheten av försvaret att stärkas. Ytterst handlar det om försvaret av Sverige, vårt sätt att leva och våra värderingar. Uppgifterna är spännande, men samtidigt många och svåra. Att rasera är enkelt, att växa är svårt. Förbandet ska veta att ni har regeringens och kommunens fulla stöd bakom er.

Stefan Löfven

Annons

statsminister S

Peter Hultqvist

försvarsminister S

Jonas Lennerthson

oppositionsråd S i Falu kommun

Stefan Löfven.

Peter Hultqvist.

Jonas Lennerthson.

Bild: Lars Dafgård

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy