Annons

Annons

Annons

Annons

ledare socialdemokratisk

Krönika Ronny Svensson: S-kongressen - vändpunkt för banksystemet?

Krönika: Bankerna, del 2 av 2

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokraternas logotyp. Minst en motion till S-kongressen, från Orsa arbetarekommun och Örjan Gustafsson, handlar om banker. Foto: Janerik Henriksson / TT.

Annons

Till den stundande S-kongressen har bland annat Orsa Arbetarekommun, på Örjan Gustafssons initiativ, lämnat in en motion om att främja etableringen av fler lokala sparbanker. Örjan vill även ha en utredning om en offentligt ägd bank som finns representerad i hela landet och att kontantsystemet garanteras i hela bankvärlden. De huvudsyften som anges i motionen är att stärka landsbygdens utveckling och hindra att Sverige glider isär.

Till det intresseväckande inför kongressen hör även att skogslänens (de fem i Norrland och Dalarna) S-distrikt lägger fram ett tungt program för en klimatsmart och helhetsinriktad utvecklingsplan för hela landet med särskild tonvikt på regionerna norr om Mälardalen. I den motionen säger man bland annat att man vill ha en …”ökad lokal närvaro av kreditinstitut / banker / riskkapitalföretag och en ökad tillgång till kapital samt ökade statliga garantier”.

Annons

Annons

I skogslänens motion säger man också i ett av sina 18 framtidskrav att man vill "…öka och förbättra finansieringsmöjligheten för näringslivs- och industriinvesteringar i glesbygd”. Det som är extra viktigt i dessa motioner är att bank- och kapitalfrågorna har fått en framträdande position vid ett av socialdemokratins för framtiden kanske avgörande beslutstillfällen. Det var länge sedan partiets medlemmar fokuserade så tydligt på att det inte räcker med de finansiella institutioner vi har i början av det sekel där hela samhället behöver ställa om.

Om jag fokuserar på Orsa-motionens skrivning om behovet av en statlig bank bör sägas att Sverige, till skillnad från bland annat Norge, lyckats mindre väl med statligt ägda bankföretag som SBAB och Nordiska Investeringsbanken (NIB) för att inte tala om det svaga och okända Saminvest AB.

SBAB, som under sina hårt begränsande villkor gör ett bra jobb, har inte alls kunnat påverka det kommersiella banksystemet. Det har storbankerna sett till med politikernas goda minne. Investeringsbanken, som lanserades med buller och bång 1976, har inte fått den ledande roll för det nordiska och sedermera även baltiska näringslivet som var den ursprungliga tanken.

Om SBAB fick agera utan överrock och som en fri statlig bank skulle den kunna utmana storbankerna, vilket borde kunna vinna gehör hos riksdagen eftersom majoriteten av partierna sagt sig önska en verklig bankkonkurrens.

Annons

Annons

Frågan är nu om de citerade motionerna, som grundas på en stark och väl verifierad kritisk analys av vårt bank- och finansväsen, kan leda till att bankmarknaden fungerar i hela landet och att även landsbygdens växande antal företag slipper svälta ihjäl eller stagnera i brist på nödvändigt kapital?

Förslagen om att kraftigt stärka sparbankerna, som det nationella nätverket av landsbygdens kommuner länge fört fram, skulle kunna resultera i fler sparbanker och statliga lån för nyetablering av lokala kontor. Sådana behövs inte minst i de många kommuner som idag saknar en lokalt verksam bank. Skogslänen har den största bristen av alla regioner.

Om SBAB fick agera utan överrock och som en fri statlig bank skulle den kunna utmana storbankerna, vilket borde kunna vinna gehör hos riksdagen eftersom majoriteten av partierna sagt sig önska en verklig bankkonkurrens. Och vad göra med NIB? Ge den ett gediget kapitaltillskott för att visa att den norra EU-regionen inte bara är en papperstiger!

Ronny Svensson Foto: Privat.

Ronny Svensson

Krönikör

Annons

Annons

Till toppen av sidan