Annons

Annons

Annons

Debatt
Felaktigt påstående om arter i skogen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Dala-Demokraten den 4 november skriver Mellanskogs företrädare Karin Perers med flera att de inte känner igen sig i ett debattsvar som ifrågasätter deras beskrivning av skogsbrukets sätt att sköta skogen. I sitt försvar av dagens skogsbruksmodell påstår man bland annat att ”i svenska skogar har det sedan mitten på 1800-talet försvunnit cirka 200 arter och samtidigt har det tillkommit 800 arter - alltså en ökning med 600 stycken”.

SLU Artdatabanken vill klargöra att påståendet är felaktigt. De siffror som lyfts fram gäller inte specifikt skogen eller skogslevande arter utan hela artstocken, det vill säga arter i alla typer av naturmiljöer som finns i Sverige.

Annons

Annons

Siffran på cirka 200 försvunna arter motsvarar rödlistans totala antal nationellt utdöda arter medan siffran på cirka 800 tillkomna arter omfattar både spontant invandrade arter och arter som avsiktligt eller oavsiktligt förts in i landet med människans hjälp, till exempel mink och kanadagås. Båda siffrorna bygger på data från SLU Artdatabanken och presenterades 2011 i Naturvårdsverket Monitor 22.

Flera av de införda arterna har i sin tur blivit invasiva och påverkar därigenom inhemska arter negativt. Dessa siffror säger alltså inget om tillståndet för arter och vilka naturvårdsbehov som finns i skogen och går inte heller att använda som argument för att det inte sker en förlust av arter.

Utdöendet är en pågående, gradvis process som börjar på lokal skala och fortsätter i bygden, länet, regionen och till sist på nationell skala.

DD den 4 november.

Sedan 1850 har cirka 1 100 arter försvunnit från minst ett län i landet (SLU Artdatabanken 2020). Nationella utdöenden är det sista steget i en oftast lång process där arternas utbredningsområden inom landet har minskat.

Av de rödlistade skogslevande arterna är fler än 70 procent minskande och alltså föremål för pågående lokala utdöenden. Naturvård och bevarandet av biologisk mångfald går inte ut på att ha så många arter som möjligt. Vare sig spontaninvandring eller införande av nya arter i landet skapar utrymme för utrotning av andra arter. Vi bör istället fokusera på huvudfrågan: vad behöver göras för att nå det av Riksdagen fastställda miljömålet om att bevara alla inhemska arter i livskraftiga populationer inom sina utbredningsområden samt förbättra förutsättningarna för hotade och rödlistade arter?

Annons

Annons

Karin Ahrné

Miljöanalysspecialist SLU Artdatabanken

Håkan Berglund

Miljöanalysspecialist SLU Artdatabanken

Ulf Bjelke

Miljöanalysspecialist SLU Artdatabanken

Lena Tranvik

Naturvårdschef SLU Artdatabanken

Av de rödlistade skogslevande arterna är fler än 70 procent minskande, skriver debattörerna. Foto: TT

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan