Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Starkt väljarstöd för S men regionala skillnader finns

Statistiska centralbyråns mätning av partisympatier

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Statistiska centralbyråns logga på dess kontor i Stockholm. Foto: Karin Wesslén / TT.

Annons

Torsdag 2 december publicerade Statistiska centralbyrån, SCB, sin stora mätning av väljarnas partisympatier. Enda statistiskt säkerställda förändringen sedan mätningen i maj var en minskning för C från 9,5 procent till 8,4. Förändringarna senaste halvåret är annars små för partierna.

S fick 29,1 procent. Det är nästan en procentenhet mer än i maj och en procentenhet mer än i valet 2018 på 28,3. Här kan nämnas att S i SCB ofta får högre stöd än i kommersiella instituten. Där ligger S nu på 26 eller 27 procent. S-kongressen och regeringsbildningen var under mätperioden så S och nya partiledaren Magdalena Andersson uppmärksammades mycket. Det kan ha inverkat positivt på resultatet för S. Och det höga stödet för S kan ha gått ut över V, som bara erhöll 9,2 procent. Det är drygt en procentenhet lägre än snittet för V i andra mätningar.

Annons

Annons

M fick med 22,7 procent något mer än i andra mätningar. Å andra sidan fick SD med 18,6 procent något lägre än i andra mätningar. Nivån för KD var med 4,6 procent ungefär som i andra mätningar. Blocket med M, KD och SD fick därmed 45,9 procent.

L noterade 2,5 procent, samma som i maj. Ändå syntes L med sitt landsmöte mycket under mätperioden. Med även L fick oppositionen till höger 48,4 procent. L är tydligt under riksdagens spärr. Men om partiet får röster från M kan det komma in i riksdagen och då blir underlaget för Ulf Kristersson som statsminister på drygt 48 procent där L-rösterna ingår. Sedan valet har L tappat netto 1,2 procentenhet till M. Får L tillbaka de väljarna är L nära riksdagsspärren.

MP, som lämnat regeringen sedan nästan hela mätningen var klar, fick 3,9 procent och under riksdagens spärr. Det återstår att se om partiet kan få högre stöd när det utanför regeringen är friare att profilera sin politik. Sedan valet har MP tappat väljare främst till S, netto 0,7 procentenhet, så det är främst från S som "nygamla" väljare kan komma till MP.

Varken S eller M har sedan valet 2018 några väljarflöden netto till eller från SD nu, vilket de har haft förr. Det tyder på att SD har planat ut i stöd och har svårt att få mer väljare där partiet brukat få det, från S eller M.

SCB har för övrigt delat in Sverige i åtta regioner som de redovisar partiernas stöd i. Det är större felmarginaler för partiernas stöd i de (mindre) regionala siffrorna än i de (större) nationella. Ändå ger siffrorna tydliga resultat. Jag ser här närmare på de regionala resultaten.

Annons

L skulle få stöd på över riksdagens fyraprocentsspärr bara i en av regionerna, Stockholms kommun, med 5,0 procent.

Annons

V och MP har likt L sitt starkaste stöd i Stockholms kommun också, V 14,9 procent och MP 5,9. V är där nästan sex procentenheter över sitt rikssnitt på 9,2 procent. MP är två procentenheter över sitt rikssnitt på 3,9.

S och C har också stöd över sina rikssnitt i Stockholms kommun, 30,0 respektive 9,4 där, mot 29,1 respektive 8,4 nationellt. I valen på 90-talet hade S och C sitt lägsta eller näst lägsta stöd i landet i Stockholms kommun. Så båda partierna, särskilt C, har stärkt sin ställning i huvudstaden. Ja, C som förut hetat Bondeförbundet har i Stockholms kommun sitt näst högsta stöd i landet. Och det stöd som S tappat sedan partiet hade högre stöd på 90-talet och 2002 har skett utanför Stockholms kommun.

SD har i Stockholms län exklusive Stockholms kommun 16,7 procent. Partiets stöd i landet som helhet är 18,6 procent. SD har alltså i Stockholms län, bortsett från den största kommunen, nio tiondelar av den nivå som SD-stödet är på i rikssnitt. SD har därmed ett stort stöd inte bara långt från huvudstaden utan även i det län huvudstaden är i.

Lägst väljarstöd av riksdagens åtta partier i SCBs åtta regioner har MP i Mellersta och övre Norrland med 1,2 procent. Områdets yta är halva landet. Så där det finns mycket natur och miljö finns det väldigt få miljöpartister.

Annons

S har högst stöd i mellersta och övre Norrland, med 37,5 procent, och näst högst i norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län), 34,3 procent. S är största parti i sju av åtta regioner i SCB. Partiet är inte störst i Stockholms län, exklusive Stockholms kommun, där M är större om än med liten marginal, 26,7 mot 26,0.

Annons

I Stockholms kommun, där SD har lägst stöd i landet, 11,1 procent, är partiet ändå större än MP och L tillsammans. De två har där 5,9 + 5,0 = 10,9 procent. Så är det trots att de båda partierna har sitt starkaste stöd i landet där.

Lägst väljarstöd av riksdagens åtta partier i SCBs åtta regioner har MP i Mellersta och övre Norrland med 1,2 procent. Områdets yta är halva landet. Så där det finns mycket natur och miljö finns det väldigt få miljöpartister.

M hade under sitt rikssnitt i Stockholms kommun, med 21,2 procent där mot 22,7 i hela landet. Länge hade M ett starkt stöd på över sitt rikssnitt i Stockholms kommun. Det har inte partiet längre. I Stockholms län exklusive Stockholms kommun är dock stödet för M högre. Partiet är, som nämnts, största parti där med 26,7 procent.

I många andra länder är de geografiska skillnaderna i partiernas väljarstöd större än i Sverige. Här i landet var de geografiska skillnaderna också stora för runt 100 år sedan, men minskade trendmässigt till som lägst på 90-talet. Nu har de ökat. Men skillnaderna i röstning geografiskt i Sverige är fortfarande små och mindre än i många andra länder.

Annons

Annons

Till toppen av sidan