Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Om S behåller de väljare som S har vinner partiet

Partisympatiundersökningen från SCB

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

SCB har publicerat detaljer i sin partisympatiundersökning. Där går att se hur partiernas stöd är i olika grupper, som kön, ålder, inkomst, utbildningsnivå, boendeform, yrkesgrupp, facklig tillhörighet. Här ses på S, C, SD och M utifrån främst utbildningsnivå, yrkesgrupp, facklig tillhörighet och inkomst. Siffrorna anger procent.

I yrkesgrupper och facklig tillhörighet har S ett högre stöd än sitt snitt bland arbetare och LO-medlemmar. Stödet bland tjänstemän och TCO- samt Sacomedlemmar är lägre än partiets rikssnitt, men ändå ganska stort. S har i ett längre perspektiv minskat bland arbetare och LO-medlemmar. Men stödet är ändå högt för partiet där, 37,1 i förra gruppen och 38,8 i den senare. Bland tjänstemän och TCO- samt Sacomedlemmar har S behållit stödet ganska bra senaste åren. S-stödet nu är 28,1 (tjänstemän), 25,6 (TCO) och 26,0 (Saco).

Annons

Annons

S har fått en profil med ett mer jämnstort stöd runt rikssnittets nivå om man ser på yrkes- och fackliga grupper. Partiet har en svår uppgift i att driva en politik som inte stöter bort väljare. De väljare partiet har nu skulle ge en valframgång på runt en procentenhet.

S är inte bara största parti bland LO-medlemmar. Partiet är störst även bland Sacomedlemmar (akademiker). Det kan påtalas att S bland företagare har högre stöd än C med 15,0 mot 13,1 och då har C ett stöd över sitt rikssnitt bland företagare.

Enligt SCB är Socialdemokraterna största parti både i arbetarnas LO och akademikernas Saco och har svår politisk balansgång att gå eftersom de väljare S har i dag skulle räcka för en valframgång. Foto: Janerik Henriksson / TT.

Av medlemmar i LO, TCO och Saco har C sitt högsta stöd i sist nämnda gruppen, 14,3, över sitt rikssnitt. I TCO hade C också över snittet i stöd, 10,1. För runt 20 år sedan och tidigare hade C ett stöd under sitt rikssnitt i Sacogruppen. Fler är alltså högutbildade bland C-väljarna.

Det framgår av att C har högre stöd bland de med hög utbildning än de med låg. Bland de med eftergymnasial utbildning som är mer än tre år har C högt stöd, 12,7. Och bland eftergymnasial utbildning upp till tre år är C-stödet 11,1. Bland de med bara gymnasial utbildning stöds C av mindre än sitt rikssnitt, 7,0. Och bland de med förgymnasial utbildning (bara grundskola) är C-stödet väldigt lågt, 3,0.

C har ett ganska jämnt stöd i SCBs fem inkomstgrupper. C har dock sitt högsta stöd i gruppen med högst inkomst, 11,6. Lägst är C-stödet i mellersta inkomstgruppen, 6,2. Även detta speglar att C har starkt stöd bland medlemmar i Saco som i snitt har ganska hög lön. C har en balans att gå mellan de nyvunna högutbildade, välavlönade väljarna ofta boendes i städer och de med låg utbildning som partiet har sedan länge som ofta har koppling till landsbygd, jord- och skogsbruk.

Annons

Annons

SD är i hög grad ett parti med stöd bland företagare, 24,4 procent. Bland arbetare är SD-stödet ungefär samma, 25,4 procent

SD är i hög grad ett parti med stöd bland företagare, 24,4 procent. Bland arbetare är SD-stödet ungefär samma, 25,4. Ser man till LO-medlemmar (alla arbetare är inte med i LO, bara cirka 60 procent) har SD 27,1. Bland tjänstemän har SD ett lägre stöd än sitt rikssnitt, 11,4.

Vad gäller utbildningsnivåer har SCB fyra. De är förgymnasial (grundskola), gymnasial, eftergymnasial mindre än tre år och eftergymnasial mer än tre år. SD har högt stöd i de två förra, 23,8 respektive 22,7. I de två senare grupperna har SD lägre stöd, 10,6 respektive 6,8.

Gällande inkomst har SCB fem lika stora grupper i nivå. De kan kallas låg, halvlåg, medel, halvhög och hög. SD har ett ganska jämnt stöd i dem, på 14,0 procent i den lägsta, 17,0, 18,2 och 19,3 i de tre mellersta grupperna och 16,1 i högsta inkomstgruppen. SD har i det material som SCBs detaljerade siffror utgör 17,0 procent. Skattningen för partiet avseende valresultat var något högre, 18,6 procent (SCB behöver antagligen kompensera för att högre andel av SD-anhängarna än i väljarkåren i snitt inte vill uppge partisympati).

SD är ett parti med högre stöd bland arbetare och företagare och bland de med lägre utbildning. Men stödet sett till inkomst är väldigt jämnt fördelat. Partiet kan tänkas behöva vara försiktigt för att ha kvar de väljarna partiet har fram till valet och inte stöta bort en del av dem, med exempelvis en mer extrem politik gällande invandring och brottsbekämpning.

Annons

M liknar SD i att partiet har ett högt stöd bland företagare, på 31,8, mer än SD. M har dock ett högt stöd bland tjänstemän, 25,9. Stödet för SD är där lägre, 11,4. Bland arbetare är M tredje största parti, 15,8.

Annons

Vad avser inkomst har M högst stöd i högsta inkomstgruppen av fem lika stora, 33,5. I övriga inkomstgrupper är stödet för M väldigt jämnt, med knappt 20 i tre av dem, och lägst stöd i näst lägsta gruppen, 16,8.

M har högre stöd bland de med högre utbildning, 24,3 bland de med över tre år högre utbildning och 28,0 bland de med upp till tre års högre utbildning. Stödet bland de med förgymnasial utbildning (grundskola) och gymnasial utbildning är nära partiets rikssnitt, 18,7 respektive 20,8.

Stödet för M är ganska högt även utanför grupper som M främst förknippas med, företagare och höginkomsttagare. M borde kanske rikta sin politik till de grupperna i större grad.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan