Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Kommunala hyresbostäder kan säljas ut av flera skäl

Kommunala bostadsbolag

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Hus med hyreslägenheter ägda av ett kommunalt fastighetsbolag i Enköping (2019). Foto Fredrik Sandberg / TT.

Annons

I en ledare om Jan Bohmans tid som kommunalråd i Borlänge togs frågan om försäljning av kommunala bostadsbolags hyreslägenheter upp. Ämnet har varit aktuellt i Borlänge, och i flera andra kommuner. Det skrevs i ledaren att det kan diskuteras om ett sådant agerande kan beskrivas som högerpolitik.

Det går nämligen att se ett sådant agerande som högerpolitik, utifrån definitionen att det är fråga om att en offentligt ägd och kontrollerad verksamhet överförs till privat ägt bostadsbolags ägande. Alltså privatisering.

Å andra sidan har socialdemokratiska styren i flera kommuner sålt delar av de kommunalt ägda hyreslägenheterna. Att agera på det viset förekommer alltså av socialdemokratiska kommunstyren, likväl som av borgerliga. Ett praktiskt motiv har varit att få pengar till renoveringar. Ibland har kommunen haft ett stort antal kommunala hyreslägenheter och det har därmed gått att minska antalet en del. I något fall har kommunala bostadsbolaget varit ekonomiskt tvingat att sälja lägenheter. I något fall har borgerligt styre sålt ut av ideologiska skäl.

Annons

Annons

På nationell nivå har det förekommit att högerregeringar förstatligat privata verksamheter och att socialdemokratiska regeringar sålt ut, privatiserat. Högerregeringar har förstatligat järnvägar, gruvor, skeppsvarv, stålverk och mycket annat genom åren. Socialdemokratiska regeringar har privatiserat, sålt ut, statliga verksamheter och företag.

Det omtalade miljonprogrammet 1965 till 1975 omfattade byggen av bland annat hyreslägenheter i kommunala bostadsbolags regi. Det skedde i hela landet, men kanske främst i socialdemokratiskt styrda kommuner. Många av dem fick därmed bostadsbestånd där hyreslägenheterna var många av det totala antalet bostäder. Och kommunala bostadsbolagets hyreslägenheter blev ofta helt dominerande bland hyreslägenheterna i kommunen.

I vissa kommuner var det över 80 procent av (de många) hyreslägenheterna som var kommunala. Bara drygt tio procent av hyreslägenheterna i en del kommuner fanns hos privata fastighetsbolag.

I en del sådana kommuner har dess styre, som vanligen varit S-lett, funnit det lämpligt att minska det kommunala bostadsbolagets dominans och därmed även få in resurser för renoveringar av återstående lägenhetsbestånd. En mindre del av kommunens hyreslägenheter har kommit att säljas ut.

Utanför storstäderna har det skett genom att privata bostadsbolag köpt ett antal hus i vissa områden och fortsatt ha dem som hyreslägenheter. I en del kommuner, främst Stockholm, har hyreslägenheter sålts ut till de som bor i dem och då omvandlats till bostadsrätter. För runt 20 år sedan skedde det särskilt mycket i Stockholm.

Annons

Under 2018 såldes 7 000 hyreslägenheter ut från kommunala bostadsbolag. I merparten av fallen, nästan 90 procent, fortsatte dessa att vara hyreslägenheter. I 11 procent av fallen ombildades de till bostadsrätter. 2016 till 2018 såldes cirka 25 000 kommunala hyreslägenheter ut. (Uppgifter enligt sajten Boupplysningen).

Annons

När kommunala hyreslägenheter byggdes i miljonprogrammet var det delvis för att vara en del i arbetsmarknadspolitiken. Det skulle finnas bostäder för de som flyttade dit jobb fanns. En lägenhet att hyra var det bra att kunna få ganska snabbt för den (och den personens familj) som fått (minst ett) jobb (i familjen) på en expanderande ort.

Ett ideologiskt motstånd hos borgerliga politiker i kommuner gällande att ha kommunala bostadsbolag med hyreslägenheter försvårar arbetsmarknaden att fungera på ett effektivare sätt i dem. De borgerliga politikerna i dem skulle behöva bedriva en "vänsterpolitik" och se till att det finns en del kommunala hyreslägenheter

Hyreslägenheter slits och kräver underhåll. Och pengar på dem tjänas långsamt för den som bygger och äger dem. På bostadsrätter erhåller byggherren pengar och vinst direkt eftersom bostadsrätter säljs då de är byggda. Det är alltså ekonomiskt mer lönsamt att bygga bostadsrätter än hyresrätter för privata aktörer. Så har det varit lång tid.

När en stor kull arbetskraft kom ut på arbetsmarknaden åren runt 1970 parerade det offentliga (kommuner, staten med statsbidrag) det med byggnation av kommunala hyreslägenheter. Privata aktörer kunde eller ville inte agera så snabbt som både demografin (en stor kull 20-25-åringar) och ekonomin (den goda konjunkturen) krävde.

Annons

I en högerpolitisk logik ska inte kommunala bostadsbolag med hyreslägenheter finnas. Så är det i flera kommuner som haft borgerligt styre jämt eller nästan jämt. Eftersom byggbolag hellre bygger bostadsrätter än hyresrätter finns nästan inga (av privata fastighetsbolag ägda) hyreslägenheter i sådana kommuner. Det är därmed svårt för låg- och medelinkomsttagare att få bostad i de kommunerna om de får jobb i dem. De kommunerna får därmed svårt att få folk att kunna ta jobb i dem eftersom det inte finns (hyres-)bostäder.

Ett ideologiskt motstånd hos borgerliga politiker i kommuner gällande att ha kommunala bostadsbolag med hyreslägenheter försvårar arbetsmarknaden att fungera på ett effektivare sätt i dem. De borgerliga politikerna i dem skulle behöva bedriva en "vänsterpolitik" och se till att det finns en del kommunala hyreslägenheter, i alla fall om de privata bostadsbolagen inte vill tillhandahålla hyresrätter.

Annons

Annons

Till toppen av sidan