Annons

Annons

Annons

Annons

ledare socialdemokratisk

Krönika Sverre Wide: De med högst inkomst har ökat mest i inkomst

Krönika: Ökande samhälleliga orättvisor

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Pengar i form av 500-lappar. Foto: Henrik Montgomery / TT.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Det råder knappast några tvivel om att de ekonomiska klyftorna i samhället ökar, att samhällets resurser blir mer och mer ojämnt fördelade. Om man till exempel ser till de svenska hushållens inkomster (mätt som disponibel inkomst per konsumtionsenhet) så som dessa presenteras i SCB:s ”Inkomstrapport 2017 – individer och hushåll”, fick åtta av tio svenska hushåll – de med lägst inkomster – en mindre del av de samlade inkomsterna 2017 jämfört med 1991, medan endast ett av tio hushåll – de med högst inkomster – fick en större.

Och ser man noga efter upptäcker man att ökningen i denna sista grupp till största delen återfinns bland den procent av hushållen med de allra högsta inkomsterna; denna lilla grupp har nämligen under åren 1991 till 2017 lyckats med att fördubbla sin del av samhällets samlade inkomster.

Annons

Annons

Om man nu frågar sig vad detta egentligen beror på, skulle ett svar kunna vara att överklassen idag är så mycket mer kompentent eller arbetar så mycket hårdare i relation till alla andra, jämfört med hur det var för trettio år sedan, att den är mycket mer ”produktiv” än tidigare och att den också belönas för det. Fan tro’t, sa Relling.

Orsakerna till de ökade klyftorna må vara mångahanda (politiska, ekonomiska, demografiska och så vidare) och svåra att i detalj fastställa. Klart är väl ändå att skillnaden mellan dagens ojämlikhet och gårdagens bör ses som ett tecken på att den samhälleliga ”spelplanen” idag är mer orättvis än tidigare, att ”spelet” idag – i ännu högre grad än tidigare – är så att säga riggat för att berika vissa grupper, för att, krasst uttryckt, öka klyftorna.

Den samhälleliga ”spelplanen” är idag mer orättvis än tidigare, ”spelet” idag är – i ännu högre grad än tidigare – så att säga riggat för att berika vissa grupper

Detta ger i så fall politiken en tydlig uppgift kan man tycka. Och nog finns det på bordet en rad intressanta konkreta förslag som, även om de kanske inte löser alla grundläggande problem, ändå kan utgöra viktiga steg på vägen. Jag tänker bland annat på förslagen att återinföra förmögenhetsskatten (över en viss ganska hög nivå), att återinföra arvsskatten (över en viss ganska hög nivå), att återinföra värnskatten och – kanske särskilt – att höja beskattningen av kapitalinkomster.

Annons

Annons

Sådana förändringar av ”spelplanen” har det fina med sig att de samtidigt som de i sig motverkar ökade samhälleliga orättvisor, frigör resurser till investeringar med stort allmänintresse, så som till exempel stärkandet av välfärden, en grön omställning av trafik och industri samt säkerställandet av goda levnadsvillkor i hela landet.

Sverre Wide, sociolog. Foto: Privat.

Sverre Wide

Sociolog

Annons

Annons

Till toppen av sidan