Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Nu är Sverige EU:s främsta elbilsland

Elbilar

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

En parkering med laddplats för elbilar. Foto: Fredrik Sandberg / TT.

Bild: TT

Annons

Volvo startades 1927 i Göteborg. Ägandet har ändrats från svenskt till utländskt sedan mer än 20 år, först av Ford i USA och nu av kinesiska Geely.

Tillverkningen av Volvos bilar sker inte bara i Sverige. Volvo var länge mest sålda bilmärket i Sverige och flera av dess bilmodeller har funnits i stort antal på svenska vägar.

Modellen PV blev första stora volymbilen, på 1950-talet. 1956 lanserades Amazonen, som blev volymbilen merparten av 60-talet. 1966 kom 140-modellen och 1974 kom 240-modellen.

På 1980-talet lanserades 700-serien. Den efterträddes av 940. 1991 presenterades 850-modellen och Volvo gick från bakhjuls- till framhjulsdrift. 1996 kom V70 och 1998 S80. Dessa bilar hade motorer som drevs av bensin. Det fanns även dieselbilar med motorer som Volvo köpt från Volkswagen.

Annons

Annons

Volvo kom med ytterligare modeller och sedan några år finns elbilar och hybrider, elmotor och motor med en oljeprodukt som bensin.

Volvo har som mål att 2030 bara sälja elbilar. Som delmål ska hälften av Volvos nya bilar 2025 vara elbilar. Nyligen kom beskedet att Northvolt och Volvo Cars ska bygga en batterifabrik i Göteborg för batterier att driva elbilar. Volvo, liksom flera andra biltillverkare, satsar alltså på elbilar.

Bilförsäljningen har gått snabbt på kort tid vad gäller fler laddbara bilar. Sedan några månader är bilar som drivs av el, helt eller delvis, i majoritet av de nysålda (nyregistrerade) bilarna i Sverige. Sett på helåret 2021 fördubblades försäljningen av elbilar (DN sajt 3/1). Nästan 301 000 bilar registrerades totalt det året. Det var tre procent, cirka nio tusen, fler än 2020.

Drygt 135 000 av de nya bilarna 2021 var laddbara, eldrivna helt eller delvis. De laddbara bilarnas andel av de nya bilarna ökade under året och var i december 61 procent av de bilar som registrerades då. Sverige hade 2021 den högsta andelen laddbara bilar av nyregistrerade bilar av länderna i EU.

Av de 135 000 laddbara bilarna var knappt 60 000 elbilar och knappt 80 000 laddhybrider. De sista månaderna 2021 kom fler laddbara bilar att köpas av privatpersoner efter att företag länge varit de som främst köpt laddbara bilar.

Fler modeller och modeller med lägre pris som har eldrift än tidigare har lanserats under 2021 och bidragit till det. Och det har även skattereglerna för förmånsbilar (som företag köper) som har blivit lite grann sämre (för företag).

Annons

I oktober 2021 blev laddbara bilar fler än de icke laddbara (bensin, diesel) bland de nyregistrerade, om än väldigt knappt (Ny Teknik 2/11 2021).

Annons

Mängden laddbara bilar ökar i totala bilparken, men från en låg nivå, från 3,6 procent 1 januari 2021 till drygt fem procent 30 september.

Ändå är Sverige det land i EU där försäljningen av laddbara bilar ökat mest och till högsta andelen av nya (registrerade) bilar det senaste året och på några få år. 2019 var de bara drygt var tionde av cirka 300 000, 2020 var de knappt en tredjedel av knappt 300 000.

Laddbara bilar, som främst är hybrider, som är begagnade exporteras dock i ganska stor grad. Det sker främst till Norge. Under 2020 exporterades nästan tio tusen begagnade laddbara bilar. Det är mycket med tanke på att de nya som såldes var 94 000 det året, 39 400 året innan och 23 400 för 2018.

Nu köper ju så många personer och företag elbil att Sverige är EUs främsta elbilsland. I Norge är elbilarna fler, men Norge är inte med i EU.

Regler för skatter och annat som möjligheter att ladda en eldriven bil kan påverka benägenhet att skaffa bil och laddbar bil. Även reglerna i andra länder, som i Norge gällande laddbara bilar, kan påverka mängden av laddbara bilar i Sverige. Skattenivåer och sådant som vilka vägfiler (som de för kollektiv trafik i Norge) som en eldriven bil får framföras i kan påverka.

Laddstolpar finns främst i kommuner runt storstäder där befolkningen har god inkomst. Samma gäller ägandet av elbilar, som har högst andel där. De kommuner som har högst medelinkomst på sina invånare är de som i hög grad fått mest i stöd per invånare för att uppföra privata laddstolpar (SR 25/1).

Annons

I kommuner i norra Sverige där befolkningen har inkomst under rikssnittet är laddstolparna få. Laddbara bilar är ganska få där och övriga glesbebodda delar av landet och bland personer som har inkomst under rikssnittet.

Annons

Elbilar får 70 000 kronor i bonus, rabatt, på inköpspriset för den som köper dem enligt systemet med bonus malus. De anslagna pengarna har tagit slut till följd av de många sålda elbilarna, men ska fyllas på. Det ska ske med en skärpning av skatten på bensin- och dieselbilar och deras utsläpp.

Ändå kan det vara så att pengar saknas för alla som berättigas till bonus vid elbilsköp. Nu köper ju så många personer och företag elbil att Sverige är EUs främsta elbilsland. I Norge är de laddbara bilarna dock fler i bilparken jämfört med i Sverige. Men Norge är inte med i EU.

Annons

Annons

Till toppen av sidan