Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratisk

Göran Greider
17 kulturpolitiska teser för en kulturminister att bita i!

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

1/ En radikal kulturpolitik utgår alltid från att människans fantasi är större än vad som ryms i det bestående samhället.

2/ En radikal kulturpolitik ser kulturen som en viktig källa till systemkritik. Filmen, romanen, konstverket tillskrivs då en principiell egenskap som går utöver den idag alltmer självklara tanken att kultur är något som inordnas under begreppet konsumtion.

3/ En radikal kulturpolitik förutsätter arbetstidsförkortning. Bara det kan i längden göra kulturen mer folklig.

4/ En radikal kulturpolitik inser att i all kultur och i allt tänkande kring kultur är konflikt lika viktigt som samförstånd. Ett återkommande problem i många kulturpolitiska debatter är ofta att partierna har som utgångspunkt att i slutändan komma överens. Men att komma överens om meningen med kultur är att gemensamt resa en gravsten över den.

Annons

Annons

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Jonas Hellsén

5/ En radikal kulturpolitik sätter alltid folkbildning före den mer konservativa idén om bildning, dvs utgår från att konst, kultur, bildning vitaliseras i det kollektiva. Den lärande människan, den lekande människan, den diskuterande människan är målet.

6/ En radikal kulturpolitik är inte rädd för kommersialismen - men anpassar sig inte till den. Det kommersiella är trots allt den snabbaste länken mellan det konstnärliga och det folkliga.

7/ En radikal kulturpolitik höjer kulturens status i kommunerna genom att inrätta obligatoriska kulturnämnder som inte sammanblandas med områden som t ex fritid.

8/ En radikal kulturpolitik betraktar i princip kulturen som en lika viktig infrastruktur som välfärd eller försvar. Vi måste någon gång inse hur absurt små summor som läggs på teater, konst eller litteratur jämfört med hur mycket som läggs på försvaret.

9/ En radikal kulturpolitik är feministisk. Det betyder inte att varje konstnär ska tvingas producera feministiska manifest. Men det betyder att erfarenheterna hos varje kön räknas.

10/ En radikal kulturpolitik strävar efter större social trygghet för kulturarbetarna. De metoo-upprop som kom från kultursfären vittnade om den enorma och repressiva roll som de otrygga anställningarna har.

Annons

11/ En radikal kulturpolitik värnar aldrig bara bevarandet av det svenska kulturarvet utan den ständiga förnyelsen av det i internationalistisk anda.

Annons

12/ En radikal kulturpolitik måste låta djur och natur komma till tals och överge antropocentrismen (alltså den artegoism som enbart har människan som måttstock). Här finns mycket att lära av ursprungsbefolkningarnas riter och ceremonier som åkallar de ekologiska sammanhangen.

13/ En radikal kulturpolitik bryter ner klassamhället. Arbetarlitteraturen måste värnas mer och den för varje dag tilltagande medelklassifieringen av kultursfären i stort måste brytas.

14/ En radikal kulturpolitik utgår från att litteraturen, konsten, teatern etc alltid till mycket stor del måste subventioneras och understödjas av det offentliga. All kulturpolitik är i grunden en negation av nyliberalismen och måste vara det.

15/ En radikal kulturpolitik värnar både yttrandefrihet och yttrandejämlikhet. Det sistnämnda, yttrandejämlikheten, är ett nytt begrepp som försöker fånga mer än enbart rätten att uttrycka sig. Det är lika absurt att det i dagspressen på en röd opinionsbildare går tio borgerliga, som att hela den digitala infrastrukturen är i händerna på privata bolag som Facebook och Google.

16/ En radikal kulturpolitik är självklart en del av arbetslivet. Arbetsplatser där konstutställningar plötsligt äger rum. Dagrum på sjukhus där det lika plötsligt står ett piano.

Annons

17/ En radikal kulturpolitik utgår inte från att staten ska lägga sig i allt - den utgår från att staten ska bidra till att göra (praktiskt taget) allting möjligt. En radikal kulturpolitik är statsanarkistisk: det offentliga garanterar jämlikheten – sedan är vi fria.

Kommentar: Nyligen har den svenska kulturministern, Jeanette Gustafsdotter, fått hård kritik för att hon svarade så svävande i en intervju. Men det beror på att (s) så länge struntade i kulturpolitiken. Ovanstående principiella manifest skrev jag för flera år sedan. Men jag anser att det är ständigt aktuellt.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan