Annons

Annons

Annons

Läsartext
Trafiksituationen i Säter diskuterades på PRO-möte

Text: 

Detta är en läsartext.

Insänt: Årets första medlemsmöte för Säters PRO var lyckat. Ett sextiotal av Säters PRO-medlemmar samlades på årets första medlemsmöte, som avhölls på Coriandergården. Bland inbjudna gäster var polisen Eric Gatu och kommunalrådet Mats Nilsson.

Många av de aktiviteter som PRO Säter ordnar har nu kommit igång och medlemmarna verkade trivas att åter få träffas och umgås. Likaså njöt de av de goda smörgåsarna.

Tyvärr kunde inte Eric Gatu komma på grund av sjukdom. Det han skulle berätta om var bedrägerier mot äldre, vilket säkert många av PRO:s medlemmar var intresserade av med tanke på den mängd artiklar som publiceras i pressen. Men som föreningens ordförande Lennart Ebbegren sa: ”Han kommer säkert vid ett senare tillfälle och redogör för detta”.

Annons

Annons

Medlemmarna kunde istället glädja sig åt att få höra Säters kommunalråd Mats Nilsson prata på ett engagerat sätt om vad som är på gång i Säter. Mats Nilsson kunde göra detta samtidigt som det var aktiviteter på gång på det nya Säbobygget. Detta kunde besökarna se genom fönstren bakom ryggen på ett nöjt kommunalråd.

Säters kommunalråd Mats Nilsson pratade på ett engagerat sätt om vad som är på gång i Säter. Foto: Privat

Mats Nilsson berättade att hans önskan var att det skulle bli ett parkområde på resten av Prästgärdet. I samband med detta så berättade han att Säterbostäder har sagt att man är intresserad av att bygga om gamla Fågelsången till någon form av äldreboende.

Mats Nilsson berättade om det stora projektet som pågår i centrum där trafikverket har planerat att gör dubbelspår genom Säter så att tåg kan mötas. Många av PRO:s medlemmar har med egna ögon konstaterat att inte långt från föreningens lokaler håller man på att arbeta med att lägga rör under riksväg 70 och järnvägen.

Nilsson berättade vidare om de pågående projekten både i Säterdalen (Lilla Säter) och det större projektet Gruvplanen ovanför Säterdalen. Många har genom årens lopp undrat hur man tänker ordna med överfarten ned till Säterdalen och om överfarten ned till Säterdalen från riksväg 70 skulle stängas. Här berättade kommunalrådet att dels så skall man göra en tunnel under riksvägen och järnvägen med en trevlig anslutning till Salutorget. Man tänker sig ha kvar infarten för bilister till centrala Säter där den finns idag, men kommunen måste lösa frågan om resecentrum, det vill säga bussanslutningen, som idag ligger vid gamla badhuset.

Annons

Annons

Vidare så berättade Mats Nilsson att kommunen skall bygga en varmvattenbassäng i Skönvikshallen. Andra projekt som var på gång ute på Skönviksområdet var en inomhus-boulebana med andra tillsammans med intressenter som finns inom skönviksområdet. Glädjande nog har besked kommit från regionen att frågan om bussarna dit verkar ha löst sig.

Efter Mats Nilssons genomgång öppnade han för frågor från deltagarna och just trafiksituationen i Säter intresserade många pensionärer. Den höga farten på Hagavägen och Järnvägsgatan var många intresserade av att få bukt med, likaså de höga farter som förekommer på Smedjebacksvägen.

Här berättade Mats Nilsson att kommunen bara har kontroll till avfarten till skönviksområdet resten styr trafikverket.

Kaj Hjalmarsson lyfte frågan vad som sker med parkeringsplatserna mittemot PRO- lokalen. Han hade hört att kommunen sagt upp sitt avtal avseende parkeringsplatsen och nu har det kommit upp en skylt om privat parkering. Han ansåg att det försämrade situationen för många, särskilt pensionärer som harsvårt att gå drabbades och han var mycket irriterade över det inträffade.

Kaj Hjalmarsson var upprörd över hur man skött parkeringen mittemot PRO-lokalen. Foto: Privat

Likaså lyfte Leif Andersson frågeställningar om anhörigstödet och vad som han upplever har blivit en försämring.

Mötet avslutades sedan med en engagerad berättelse av Gert Kyed om när han och Torsten Andersson i slutet av 1990 talet tog på sig att renovera ”Säterkönsta” i Säterdalen. Ett projekt som tog 11 månader och kostade cirka 1,6 miljoner. Gert Kyed tipsade att mer information om hela”Säterkönsta” fanns att läsa i Sätersmeden från 2005, utgiven av Säters hembygdsförening.

Mötet avslutades sedan med en engagerad berättelse av Gert Kyed om när han och Torsten Andersson i slutet av 1990 talet tog på sig att renovera ”Säterkönsta” i Säterdalen. Foto: privat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan