Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Sverige är ett av få länder med socialdemokratisk press

Dagspressen i Sverige

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Statistik gällande tidningarnas upplagor för 2021 kom 15 mars. Kantar Sifo / Audit gör den. Tidningar och deras koncerner har egen statistik som är nyare och mer detaljerad. Men för utomstående som är intresserade ger uppgifterna om tidningarnas årsupplagor en uppfattning om läget för dem.

Nästan all dagspress är borgerlig om man ser på deras opinionsbildning på ledarplats. Bara ett dussin S-tidningar eller ledarsidor finns. Här fokuseras på de socialdemokratiska morgontidningarna. Aftonbladet, traditionellt en kvällstidning och nu främst en sajt och som har socialdemokratisk ledarsida, tas inte med här.

Morgontidningar har genomgått en stor förändring de senaste åren med ökad digital inriktning på sina utgåvor. Detta även om pappersversionerna finns kvar och ännu betyder mycket, för att sprida journalistik och få intäkter.

Annons

Annons

En hög med dagstidningar, papperstidningar. Foto: Helena Landstedt / TT.

Svensk morgonpress har en historik av partipress, även om det inte nämns så mycket numera och de politiska dragen blivit mindre tydliga. På 1800-talets slut fanns en partipress i form av en press som var liberal och en press som var konservativ. Åren runt 1900 kom socialdemokratiska tidningar i hela landet. Vanligen var de en per län, med vissa undantag. Dala-Demokraten blir i år 105 år.

I nästan alla residensstäder och några till fanns tre eller fyra tidningar i några årtionden fram till runt 1945. Men under drygt 20 år på främst 50-talet försvann ett stort antal tidningar, cirka 70. Nästan alla av dem var borgerliga. Någon av dem gick över till att komma ut en gång per vecka i stället för sex gånger och några slogs ihop med en annan tidning på orten.

I nästan varje residensstad blev en borgerlig tidning kvar, och en S-tidning. Den senare hade vanligen spridning till, och bevakning av, hela sitt län (Dala-Demokraten är exempel på en sådan). Den förra hade ett mindre område och var vanligen störst i residensstaden (Falu-Kuriren är exempel på en sådan).

Ofta fanns minst en tidning till i länet, vanligen åtminstone i länets näst största stad och den eller de var ofta borgerliga i opinionsbildning (Borlänge Tidning är exempel på det, men den hade länge inte en ledarsida). Så såg det ut runt 1970. Den strukturen varade i runt 40 år.

Annons

Annons

De socialdemokratiska tidningar och ledarsidor som finns utgör en mångfald i medielandskapet, i journalistik och i opinionsbildning. I de regioner som de utkommer och på sina sajter ger de en valfrihet för läsare att ta del av dem.

Stegvis kom ägandet av tidningar att koncentreras. Ett antal borgerliga koncerner för tidningar växte eller köptes upp. Nu är de ganska få och stora. Och nu i drygt 20 år har cirka dussinet S-tidningar, eller S-ledarsidor, kommit att få någon av dessa koncerner som ägare sedan deras tidigare ägare i arbetarrörelsen på central eller regional inte velat och kunnat driva dem längre av ekonomiska skäl. Några S-tidningar har lagts ned.

I tidningsekonomi finns stordriftsfördelar som lett till att små tidningar fått svårt att klara sig. Vilka tidningar som finns, deras ägare och upplagor, kan den intresserade själv ta reda på. I koncernen Bonnier finns fyra av de socialdemokratiska tidningarna där Dala-Demokraten är en.

I Sverige finns några socialdemokratiska tidskrifter också. Sverige är ett av få länder med socialdemokratisk press. Norge är ett av få andra.

De socialdemokratiska tidningar och ledarsidor som finns utgör en mångfald i medielandskapet, i journalistik och i opinionsbildning. I de regioner som de utkommer och på sina sajter ger de en valfrihet för läsare att ta del av dem.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan