Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Politikerna måste motverka att glesbygden blir glesare

Sveriges befolkningsutveckling

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Karta över centrala Stockholm. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX.

Annons

Statistik över Sveriges befolkningsutveckling publicerades 22 februari. Statistiska Centralbyrån, Scb, presenterade det. Tidningarnas Telegrambyrå, TT, gjorde en grafik över hur det gått för landets 290 kommuner. Flera tidningar publicerade den.

TTs karta går att utgå från för en diskussion om hur utvecklingen gällande Sveriges invånare ser ut. För 2021 minskade befolkningen bara i 85 kommuner. Det var 38 färre än 2020. Och 2020 var ett år med lägre folkökning än många andra år, på grund av coronapandemin. Den gav dels en lite grann högre dödlighet än andra år, dels gav den mindre migration och därmed lägre folkökning till följd av invandring (netto).

Mönstret för 2021 är samma som många tidigare år. De största kommunerna ökar mest. I antal invånare ökade Göteborg, Malmö, Uppsala och Stockholm mest. De är de fyra med mest invånare (om än i annan ordning än hur ökningen var).

Annons

Annons

Utvecklingen i Sverige är sedan länge samma som i många andra länder, att befolkningen koncentreras till de större städerna. Få länder har annan utveckling. Norge är ett av dem. Men även där ökar de större städerna trots att många åtgärder görs för att befolkningsglesa delar av landet inte ska minska.

I Sverige har frågor runt landsbygd och regionalpolitik både funnits och inte funnits på senare år. Å ena sidan bor det få väljare i glesbygden, så politiker har inriktat sin politik och valfrågor till större väljargrupper och tilltalat väljare i andra egenskaper än var de bor. Så var det fram till 2016.

Marknadskrafter har i några årtionden fått styra mer. Och flera sakområden som förr var under offentliga beslut har hamnat i privat sfär, som apotek, bilprovning och en del annat vilket missgynnat glesbygd. Även staten har koncentrerat verksamheter, som polisstationer, domstolar (tingsrätter), kontor för arbetsförmedling och annat. Glesbebodda landsdelar har då missgynnats.

Privata aktörer av olika slag har också agerat så att folkglesare delar av landet inte gynnats som när mackar lagts ned, tidningars lokalredaktioner dragits in och en del annat.

Men vad var det med 2016? Jo, då vann nejsidan folkomröstningen om (fortsatt) EU-medlemskap, brexit, i Storbritannien och republikanen Donald Trump vann presidentvalet i USA (i elektorer, inte röster).

Väljare på landsbygd, små orter och många industriorter röstade i hög grad på Trump. Det gjorde att han vann, om än knappt, i flera delstater som i en rad presidentval vunnits av Demokraternas kandidat, som Michigan, Wisconsin och Pennsylvania. Trumps (nya) röster i de staterna blev avgörande på marginalen.

Annons

Annons

I Sverige visade sig Sverigedemokraterna få framgångar i kommuner där befolkningen stagnerat och där det finns äldre industrier, små orter och landsbygd. De andra partierna kände att de behövde parera det. Det gällde främst S, men även de borgerliga partierna. Senaste året har rent av Vänsterpartiet inriktat sin politik och profil för att vinna väljare i industriorter.

I de sju län som brukar kallas skogslänen, de fem i Norrland, Dalarna och Värmland, är det främst residenskommunerna som växt i invånare 2021. I övriga kommuner har befolkningen minskat eller ökat mindre.

Av Norrbottens 14 kommuner ökade bara fyra. En var residensstaden Luleå, en annan näst största kommunen Piteå och de två andra Boden som i februari 2021 fick besked om att få ett stålverk och Pajala med en ganska ny järnmalmsgruva.

Universitetsstaden Umeå och bilbatterifabriksstaden Skellefteå ökade i Västerbotten. Övriga 13 kommuner ökade mindre eller minskade. Östersund ökade i Jämtland, liksom närbelägna Krokom och vinterturismens Åre. Övriga fem kommuner minskade eller ökade ganska lite.

Politiker vill gärna använda pengar på sätt som ger genomslag för stora väljargrupper eller ger uppmärksamhet som är positiv, kanske för partiets profil. Glesbebodda delar av landet riskerar att hamna i skymundan då.

Bara Falun och Leksand ökade tydligt i Dalarna. Övriga 13 kommuner minskade eller ökade endast lite. I Värmland ökade bara Karlstad tydligt. Övriga 15 kommuner minskade eller ökade bara lite.

Annons

I Gävleborg i Gästriklandsdelen ökade Gävle. Sandviken och Ockelbo minskade. Hofors ökade bara lite grann. I Hälsingland ökade Hudiksvall, men övriga fem kommuner minskade.

Annons

I dessa tider då det talas mycket om försvar och militär är det värt att påminna om att under kalla kriget fram till runt 1990 var det ett egenvärde att det fanns en del befolkning i glesare bebodda landsdelar, de drygt tre fjärdedelarna av Sverige som är de sju skogslänen. Det behövdes folk där för att ha koll på mobiliseringsförråd och känna till lokala förhållanden.

Politiken måste nu inriktas mer så att villkoren blir bättre för de som bor, eller vill bo, i de glesare befolkade delarna av Sverige. Det behöver ske även om det är få väljare i de områdena. Men det verkar vara svårt att förmå partierna att agera så.

Politiker vill gärna använda pengar på sätt som ger genomslag för stora väljargrupper eller ger uppmärksamhet som är positiv, kanske för partiets profil. Glesbebodda delar av landet riskerar att hamna i skymundan då.

Annons

Annons

Till toppen av sidan