Annons

Annons

Annons

Insändare
Ett beklagligt misstag!

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Majoriteten av styrelsen för Region Dalarna har beslutat att Mentalvårdsmuséet på Skönviksområdet i Säter ska läggas ned. Inom området hade svensk mentalvård under tiden 1912 och fram till 90-talet en av de stora anläggningarna för vård av dem som tillfälligt eller under längre tid avvek från ”normalstörda”.

Nedläggning av Mentalvårdsmuseet är ett beklagligt misstag.

Bild: Ellinor Borggren

Annons

Annons

Museet ger en sann och beständig bild av hur mental sjukdom bemöttes och behandlades och i vilken inre och yttre miljö det skedde. En bild, som ger möjligheter till en allt mera förstående syn på mental sjukdom, till att visa hur vården förbättrats och till att dra nytta av det gångna för fortsatt positiv utveckling. Beslutet utplånar möjligheterna. Ambulerande upplysningsverksamhet, oklart vilken, kan inte ersätta besök på museet. Skönviksanläggningens stora betydelse för mentalvården torde vara skäl nog för museets fortsatta existens.

Betydelsen för Säters och Dalarnas utveckling inom många områden är ytterligare orsaker till att bevara museet. Anser majoriteten i Regionstyrelsen att rörliga temporära ”måbra-utställningar” till okänd kostnad ger bättre ledning framåt än museets samlade och bevarande information? I så fall är det ett beklagligt misstag!

Är orsaken till beslutet som togs den 17 februari 2022 kanske ekonomi? Blir museet för dyrt? Är det anledningen till beslutet hävdar vi att nedläggningen innebär att låta snålheten bedra Dalarna och Sverige på nyttan av tillgång till mångsidig utvecklingshistoria.

De omedelbart negativa följderna för Dalarna, är att ett unikt besöksmål och studieobjekt för olika intressegrupper och enskilda engagerade försvinner. Långsiktig negativ följd är att samlad kunskap skingras eller blir otillgänglig. Det är också rimligt att anta att Region Dalarnas anseende inom hela vårdsektorn minskas på grund av beslutet att lägga ned en värdefull kunskapskälla.

Att riva upp nedläggningsbeslutet blir ett klokt beslut!

Stig Eklöf i samarbete med Gert Kyed

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan