Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Förr stödde staten byggande, nu stöder staten bostadslån

Bostadspolitik

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Bostadsminister Johan Danielsson (S), t. h., tar emot betänkandet om startlån till förstagångsköpare av bostad. Utredare Eva Nordström t. v. Foto: Jessica Gow / TT.

Annons

Karolina Skog, miljöpartist och tidigare minister, har lett en utredning om social bostadspolitik. Den lade nyligen fram förslag om hur köp av bostad skulle kunna finansieras för unga personer och den som köper bostad första gången. Eva Nordström har skrivit betänkandet och bostadsminister Johan Danielsson (S) har fått dess förslag.

Gällande möjlighet till köp föreslås att lån inrättas som kan vara på upp till 250 000 kronor per person och det dubbla om personen har barn. Det ska täcka upp till tio procentenheter av en bostads kostnad. Ett bostadslån får inte täcka mer än 85 procent av bostadens värde. Med det särskilda lånet kan 95 procent täckas av lån. Det gör det lättare för unga boköpare och förstagångsköpare att klara finansiering. Det är en del detaljer i detta förslag om lån för bostad.

Annons

Annons

Men detaljerna är motiverade att ta upp, eftersom myndigheter som riksbanken och finansinspektionen betonat vikten av kontantinsats och även regler för återbetalning av lån. Det har de gjort, med gehör hos regering och riksdag, för att motverka de bostadspriser som ökat en lång tid och som lett till ökade och stora bostadslån.

De som hamnat i kläm har varit de som stiger in på bostadsmarknaden, ofta unga personer. De får svårt att klara kontantinsatsen på 15 procent av bostadsvärdet. Är värdet två miljoner blir insatsen 300 000 kronor. Med det nya lånet kan det nedbringas till fem procent, 100 000 kronor.

I Stockholm är priserna höga även på små bostadsrätter. Där kan föreslagna summan inte räcka till för att begränsa det personen måste betala själv till fem procent av bostadens värde. Om en liten bostad kostar tre miljoner kronor är låndedelen på 85 procent 2,55 miljoner. Och föreslagna särskilda lånet är på maximalt 250 000 kronor. Kvar att betala i insats är då 200 000 kronor eller 6,7 procent av bostadens värde.

Bostadspolitik är ett område med många intressen som bevakar det som gynnar dem. Under mer än 30 år har frågan om bostadsförsörjning varit i rörelse från att vara ett politiskt område där stat och kommuner har ett ansvar till att mer vara en del av den privata sfären. Det har varit i linje med en ökad högervridning av politiken sedan runt 1990, med privatiseringar av tidigare offentliga verksamheter och sänkta skatter.

Apropå skatter gjordes en skattereform 1991, som dåvarande S-regering drev igenom med stöd av Folkpartiet, nu Liberalerna. I den minskades bostadssubventionerna, för att finansiera sänkta skatter. Det ledde till högre hyror och att byggnation av nya hyreslägenheter blev dyrare. Färre nya bostäder byggdes efter det. De få som byggdes var främst bostadsrätter och villor, inte hyresrätter.

Annons

Annons

När bostadspolitiken var mer centralt politikområde på 80-talet och tidigare var det en del av arbetsmarknadspolitiken. Just subventioner, pengar från staten och ytterst skatter, fanns då för att bostäder skulle byggas. Många av dem var hyreslägenheter, men även bostadsrätter och villor byggdes. På cirka tio år mellan 1965 och 1975 byggdes en miljon bostäder, varav runt hälften var hyreslägenheter. Det underlättade för folk att flytta till ställen där arbetstillfällen fanns.

Före 1965 hade många av de städer som expanderade, främst residensstäder men även flera andra, få eller inga lediga bostäder. Om inte nya bostäder hade byggts snabbt skulle det inte funnits någonstans att bo för de som behövde jobba i de många lediga jobb som fanns då.

Sedan dess har området om bostäder blivit mer av en privat fråga. Att i dag ha åtgärder för byggande av hyreslägenheter skulle kosta flera tiotals miljarder kronor. Många partier och politiker vill inte lägga skattepengar på det. En del stöd ges för byggande av kategoribostäder, som för studenter, och äldre. Men det är mindre summor jämfört med det som gick till bostadsbyggande före 1990.

Förslaget om lån på upp till 250 000 per person kan om det genomförs ge en viss hjälp för vissa. Men ur totala samhällets synvinkel löser det inget. För att göra det måste mängden bostäder öka.

Den typ av sociala bostäder för låginkomsttagare som finns i flera länder, exempelvis i USA, vill inte en rad intressen ha i Sverige av olika skäl. Det är därmed ont om billiga hyresbostäder för personer med låga inkomster. Förslaget om särskilt lån på upp till 250 000 kronor per person utan barn har redan fått kritik att det driver upp priserna på bostadsrätter eftersom det ökar efterfrågan på ett befintligt antal bostäder som inte ökar i antal.

Annons

Annons

För en rörlighet på arbetsmarknaden och för att personer med förändrad familjesituation ska få en bostad är det ett problem att det är ont om hyreslägenheter och att (små) bostadsrätter har höga priser och i båda fallen är svåra att erhålla. Förslaget om lån på upp till 250 000 per person kan om det genomförs ge en viss hjälp för vissa. Men ur totala samhällets synvinkel löser det inget.

För att göra det måste mängden bostäder öka. För det kan flera grepp tänkas, både gällande vissa typer av bostäder och för att få fler så kallade flyttkedjor. En skillnad mot 60- och 70-talen är dock att de lediga områden runt städer som residensstäder och några till inte finns längre att bygga nytt på. De som behöver bostad, bland annat unga personer, har både bildligt och bokstavligt svårt att få rum på bostadsmarknaden.

Annons

Annons

Till toppen av sidan