Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Bra ekonomiläge och förslag men det kunde vara bättre

Regeringens vårbudget

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Finansminister Mikael Damberg (S), som presenterar den ekonomiska vårpropositionen för 2022. Foto: Jonas Ekströmer / TT.

Annons

Efter påskhelgen presenterade finansminister Mikael Damberg (S) vårbudgeten. Det är en proposition om ändringar i statsbudgeten, ett förslag från regeringen till riksdagen. Det är därmed inte säker att allt i den genomförs. Så trots att det rör sig om en större summa än vanligt, 31,5 miljarder kronor och ytterligare fyra miljarder med sådant som redan beslutats till följd av kriget i Ukraina, är det risk att ett politiskt spel fäller avgörandet. Och det går likt i höstas, om stora budgeten som lades då, ut på att regeringen får inte igenom budgeten om för få partier röstar på den.

Allt sakinnehåll i Dambergs presentation är beroende av hur röstningen går i riksdagen. Om regeringen bara får med Miljöpartiet och Vänsterpartiet på sin vårbudget går den inte igenom om oppositionen med M, KD och SD lägger ett gemensamt förslag. Och beroende på hur mycket ett sådant (mot-)förslag omfattar, delar av vårbudgeten eller hela, avgör det vad som genomförs i praktiken. Centerpartiets agerande blir, likt i höstas, avgörande för hur det går med vårbudgeten. Lägger C ned sina röster i slutomgången likt i höstas räcker inte rösterna som S, MP och V har mot ett förslag från M, KD och SD (rösterna från L behövs inte).

Annons

Annons

Damberg presenterade dels sakförslagen, dels det ekonomiska läget med inflation, arbetslöshet, statsskuld med mera. Det kanske främsta sakförslaget är förbättringen för pensionärer med låg pension, mellan 11 800 kronor och 14 300 som föreslås få mellan 1 000 kronor och 50 i ett tillägg per månad från augusti, som är skattefritt. Det är en av de större posterna i ändringsbudgeten och något som V fick igenom som villkor för att (likt MP och C) lägga ned rösterna så S-regeringen kunde bildas. Fyra miljarder kronor 2022 och 9,4 miljarder 2023 kommer tillägget att "kosta" staten. En miljon pensionärer skulle omfattas av det varav tre fjärdedelar kvinnor. En del av dem har inte förvärvsarbetat så mycket, men har utfört arbete i hemmet med bland annat att sköta barn.

Tillägget är en stor del av vårbudgeten och är lika stor som ökningen av anslagen för inköp av miljöfordon (elbilar) som får fyra miljarder till. Den som köper sådan får i år 70 000 kronor i rabatt. Försvaret får 2,85 miljarder kronor mer, fördelat på knappt två på militära försvaret och 0,9 på civila.

Från 1 maj sänks skatten på diesel och bensin med 50 öre per liter enligt tidigare förslag och med 1,30 kronor i vårbudgeten. Tusen kronor ska också gå till personer som äger en bil och 500 kronor till för de som bor i stödområden. Det "kostar" också en stor del. Kompensation för ökade elkostnader har kommit sedan tidigare. En nyhet på tisdagen var att 500 miljoner kronor ska gå till regionerna till främst sjuksköterskor. Det är i och för sig bra. Men summan är ganska liten och blir väldigt liten per region. Högre generella statsbidrag till regionerna hade varit bättre.

Annons

Läget för svensk ekonomi är gott, trots sviterna av coronapandemin och kriget i Ukraina som höjt priser på många områden, som bränslen och livsmedel. Sverige har dock en låg statsskuld, på 36 procent av bnp (summan av landets producerade varor och tjänster). Många länder i EU har en nivå på 60 procent eller ännu mer. Sverige har även en hög sysselsättningsgrad och ett högt deltagande på arbetsmarknaden, högst eller näst högst i EU. Nivån på arbetslösheten är dock hög jämfört med flera länder i EU, på drygt sju procent. Men i Sverige räknas personer som inte räknas i flera andra länder (i EU) eftersom de inte söker jobb.

Annons

Inflationen prognostiseras bli 4,6 procent för i år, vilket är över riksbankens riktnivå på runt två procent. Men inflationen har stigit i alla länder och beror på kriget i Ukraina som gett högre bränslepriser. Och eftersom gas från Ryssland till EU-länder begränsades månaderna före kriget steg inflationen redan då i och med dyrare energi. I 30 år har inflationen varit låg, på runt två procent eller lägre, i Sverige.

Det finns en tendens att budgetförsvagande majoriteter bildas lätt i riksdagen, där anslag kan ökas, och även lägre statsintäkter som lägre skatter går igenom.

I finansiering av ökat flyktingmottagande beroende på kriget i Ukraina, 9,8 miljarder kronor extra till Migrationsverket i år, tas en del från u-landsbiståndet. Det är en dålig lösning. Flera länder som får bistånd får det svårare i och med kriget i Ukraina. Livsmedelspriser stiger och gör hjälp med livsmedel till biståndsländer dyrare. Den nivå som biståndet är på behöver ligga kvar där.

Annons

Många av förslagen har inte finansiering eller har sådan bara delvis. Det kan fungera i det goda ekonomiska och statsfinansiella läge som Sverige har med låg statsskuld. Men det finns en tendens att budgetförsvagande majoriteter bildas lätt i riksdagen, där anslag kan ökas, och även lägre statsintäkter som lägre skatter går igenom. Men att stärka statsfinanserna är det svårt att få majoritet för. Risken med det gäller det att se upp med för partier som vill utge sig för att vara ansvarstagande.

Och ett parti som Centerpartiet kan i längden inte låta en typ av statsminister (Magdalena Andersson) bilda regering, men inte rösta så att den statsministerns budget går igenom i riksdagen utan rösta med nedlagda röster så att en budget som den andra kandidaten som statsminister (Ulf Kristersson) står för genomförs.

Annons

Annons

Till toppen av sidan