Annons

Annons

Annons

Natodebatten

Insändare
Respektera väljarna och demokratin

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi har bevisligen haft 200 år av fred så vår neutralitet har minst sagt tjänat det svenska folket väl. Vad består formellt vår neutralitet av Den officiella formuleringen är ”alliansfrihet i fred, för neutralitet i krig”.

Socialdemokratin respekterar inte väljarna och demokratin genom sitt agerande i denna mycket stora fråga som påverkar Sverige i grunden.

Vår neutralitet i krig gör vi trovärdig genom att vi inte har några alliansförbindelser i fredstid. Sverige har en unik position eftersom vi själva har valt att vara neutrala och därmed också kan formulera vad vår neutralitet ska innehålla. Vi har inget avtal om vår neutralitet, som exempelvis Belgien och Schweiz. Sverige har därmed maximal handlingsfrihet. Stormakterna eller något annat land kan därför inte säga att vi bryter något avtal om neutralitet. Vi har överenskommelser exempelvis med USA ,men vi kan inte tvingas in en konflikt. Eftersom vi är med i EU så har vi att hantera EU; solidaritetsklausul, och den tillåter oss som land att ha en betydande valfrihet i hur vi skall agera. Idag kan vi agera och stå upp för FN, EU och folkrätten när det gäller Ukraina men vi är inte part i konflikten och vi är fortfarande alliansfria.

Annons

Annons

Idag gör EU som inte är en militärallians mycket för Ukraina. Sverige har historiskt gynnats av sin neutralitet och den har gett oss 200 år av fred. Vi har också haft möjlighet att framgångsrikt agera med diplomati, och vi är fortfarande ett land som har mycket hög trovärdighet i frågor som rör säkerhet, stabilitet, nedrustning. Vi har också haft möjlighet att inta en pragmatisk hållning vid flera tillfällen under den tid vi haft fred. Om Sverige blir medlemmar i Nato så förlorar vi den helt unika ställning som vi har idag. Om vi går med i Nato blir vi som nation låsta av Natos regelverk.

Genom Nato skapar vi inte mera säkerhet då alla militärallianser skapar betydande spänningar, vi tappar också vår maximala handlingsfrihet.

Låt den demokratiska fredsrörelsen- som socialdemokratin är - fullt ut medverka och därmed stärka och förankra ett framtida beslut i frågan

Natos artikel 5 är starkt bindande och bakbinder Sveriges handlingsfrihet. Eftersom det är USA; som orkestrerar Nato får vi ytterst föra amerikansk utrikespolitik.

Stoppa anslutningen till Nato. Besluta om en folkbildning i frågan. Låt den demokratiska fredsrörelsen- som socialdemokratin är - fullt ut medverka och därmed stärka och förankra ett framtida beslut i frågan.

Socialdemokratin respekterar inte väljarna och demokratin genom sitt agerande i denna mycket stora fråga som påverkar Sverige i grunden. Landets främsta forskare och diplomater, bland andra Hans Blix, Rolf Ekéus och Lars Ingelstam, gjorde en stor utredning om Nato och kom till slutsatsen att medlemskap inte skulle gagna vår säkerhet.

Janne Dicander

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan