Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Vänsterhögerfrågor dämpar smärta av slopad alliansfrihet

Första maj

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson när hon talar på Norra Bantorget i Stockholm på första maj. Foto: Jonas Ekströmer / TT.

Annons

I sina tal i Sundbyberg och Stockholm upprepade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson det löfte inför valet som partiet presenterade på Aftonbladets debattsida. Det är en förbättrad a-kassa. Nivån i ersättning från den ska höjas med 6 400 kronor per månad för dem som tjänar 33 000 kronor eller mer i månaden, så att de som tjänar upp till det beloppet får 80 procent i ersättning av sin tidigare inkomst.

A-kassan ska ju ge ersättning så att inkomstbortfall kompenseras. Detta för att den som blir utan arbete ska kunna göra en omställning och under den tiden kunna klara sina levandskostnader. Eller klara sig vid arbetslöshet om det då inte finns jobb att få, som det var för många i coronapandemin. A-kassan har ju urholkats när ersättningen från den inte har höjts tillräckligt under flera decennier för att vara i takt med prisökningar. Med detta förslag får S en konflikt i ekonomiska frågor mot partier till höger som inte vill förbättra a-kassan.

Annons

Annons

I talet i Stockholm uppehöll sig Andersson en del vid frågorna om segregation och integration. Upploppen i påskas på flera orter togs upp med den koranbränning som förekom och var avskyvärd, som Andersson sa, men laglig. Fredlig protest mot det är också laglig, men inte att kasta stenar och andra kriminella handlingar. Hon nämnde att många skärpningar av straff genomförts av regeringen, att fler personer avtjänar straff i fängelse. Att knäcka gängen är nödvändigt påtalade Andersson.

Med detta togs ett stort och våldsamt samhällsproblem som skildras mycket i medierna och som väljare funderar över upp av henne. Det hör till politikområdet brott och straff. På det brukar S ha svårt att hävda sig mot partier till höger som vanligen bjuder över med hårdare straff som medel för att bekämpa brott. Detta även när erfarenheter och forskning visat att det inte fungerar, men kan låta bra och som om det skulle kunna fungera.

Andersson behandlade även frågan om att minska segregation och framhöll vikten av arbete för att lösa problem på det området. Arbete ger vägar in i samhället och kontakter i det. Och det är viktigt för särskilt kvinnor att ha egen inkomst för det bidrar konkret till jämställdhet.

Kriget med Rysslands invasion av Ukraina togs upp i inledningen av talet. Sveriges agerande med att trycka på internationellt för ekonomiska sanktioner nämndes. Och att Sverige sänt vapen till Ukraina sades också. Den omprövning av Sveriges säkerhetspolitik som sker nu togs också upp. Men någon utförligare diskussion om Nato förekom inte trots att ett medlemskap där kan vara verklighet inom kort för Sverige. Det pågår ju en process i S om säkerhetspolitiken, i praktiken Natomedlemskap, som innebär en ny linje och historisk vändning på detta område där alliansfrihet varit det som gällt en lång tid.

Annons

Annons

Att försvaret stärks med nya regementen, högre anslag, fler värnpliktiga och en del annat framhöll Andersson. Men hon kunde ha uppehållit sig mer om den säkerhetspolitiska omläggning som är på väg att ske och där många särskilt socialdemokrater kan känna en sorg och frustration över att en politik med alliansfrihet uppenbarligen är på väg att bytas ut mot en med allianstillhörighet. Hur kan Sverige behålla något av sin säkerhetspolitiska identitet i och med det?

Om S och Andersson ska kunna fortsätta i regeringsställning måste valet främst bli ett vänsterhögerval om välfärden.

Stämmer det att det kommer att gå bra att fungera som medlare internationellt som Natomedlem som exemplet med Norge sägs utgöra bevis på? Vad innebär det att Sverige som Natomedlem måste ställa upp med trupper i andra Natoländer för deras försvar? Fanns det ett värde och en identitet i alliansfriheten som om den överges ger en vilsenhet och ett identitetsproblem i alla fall för socialdemokrater och en del andra i Sverige?

Andersson och S vill få en konflikt och skillnad mellan sig och partierna till höger i frågor om välfärd och arbetsmarknad vilket förslag om begränsa vinster i välfärden och höja a-kassans nivå visar. Det är sådana ämnen som socialdemokrater känner sig hemma med och som förmår att mobilisera väljare för S inför valet. Frågor om brottslighet och säkerhetspolitiken med Natomedlemskapet känner S och dess väljare sig inte så bekväma med. Brottsbekämpningen pågår och förs av myndigheterna, som polis och rättsväsende. Och kriget i Ukraina gör att Sveriges säkerhetspolitik ser ut att förändras på ett sätt som är jobbigt för många socialdemokrater och även en del andra svenskar.

Annons

Annons

Att S, och då talar vi här om partiledningen, vill rensa bordet från frågan om Natomedlemskap genom att få den avgjord innan valrörelsen och att brottsområdet ska vara ett område där regeringen gjort rimliga åtgärder och där polis- och rättsväsendet nu måste få bedriva sin verksamheten är förståeligt. Det är frågor om bättre välfärd, i skola, vård, äldreomsorg och begränsningar i vinster för företag i välfärdsbranschen, bättre pension med garantitillägg och a-kassa som S vill att valet ska handla om. Magdalena Anderssons tal visar det. Om S och Andersson ska kunna fortsätta i regeringsställning måste valet främst bli ett vänsterhögerval om välfärden. Då kan kanske också smärtan efter alliansfriheten som försvann i och med ett (troligt) Natomedlemskap minimeras.

Annons

Annons

Till toppen av sidan