Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi kräver en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tobaksrökning är världens allvarligaste folkhälsoproblem. Det är en global epidemi som årligen orsakar mer än åtta miljoner människors död. Även om andelen rökare i Sverige är låg jämfört med övriga världen så dör cirka 12 000 svenskar årligen av sjukdomar relaterade till rökning (enligt Folkhälsomyndigheten). I Dalarna uppger 6 procent i åldern 16-84 år att att de röker dagligen. Det är en halvering på tio år. En viktig orsak till minskat rökande är övergången till snus och framförallt nikotinportioner (snus utan tobak). Enligt Snusrapporten för Dalarna, som presenterades nyligen, framgår att 39 procent av Dalaborna snusar nikotinportioner och att en tredjedel av dessa har börjat med detta för att sluta röka.

Annons

Annons

I Dalarna uppger 6 procent i åldern 16-84 år att att de röker dagligen. Foto: arkiv

Vi vill att politiken i första hand främjar folkhälsan och skyddar våra unga. Därför behövs en realistisk syn på tobak- och nikotinprodukter

Snus och nikotinportioner hjälper rökare att sluta, vilket är bra för folkhälsan.

Just nu pågår ett arbete kring lagstiftning och beskattning av tobaks- och nikotinprodukter. Ett område är just nikotinportioner, även kallat vitt snus, som i dagsläget kan säljas helt lagligt till unga under 18 år, vilket är helt förkastligt. Inför valet i höst har vi presenterat ett Valmanifest med förslag kring hur vi bland annat kan sträva mot en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet. Flera av våra förslag är konkret lagstiftning för tobak- och nikotinprodukter som i många fall har en hårdare linje än vad lagstiftaren föreslår.

Vi vill bland annat att:

- det ska införas en åldersgräns på minst 18 år för alla nikotinprodukter, med eller utan tobak.

- det ska införas en tydlig produktreglering för nikotinhaltiga produkter, vilket bland annat omfattar ingredienser, märkning och försäljning.

- det ska införas ett straffansvar för langning, det vill säga ett förbud att överlämna tobak- och nikotinprodukter till minderåriga som är förenat med en straffbestämmelse.

Annons

- beskattning av tobak- och nikotinprodukter ska ske efter hälsorisk. Cigaretter bör tydligt skattas högre än nikotinportioner.

Annons

Vi vill att politiken i första hand främjar folkhälsan och skyddar våra unga. Därför behövs en realistisk syn på tobak- och nikotinprodukter. För att uppnå en nollvision kring tobaksrelaterade dödsfall behöver vi en politik och lagstiftning som värderar produkter utifrån deras individuella skadeverkningar. Desto mer hälsofarlig en produkt är, desto striktare ska produkten regleras. Unga ska inte få tillgång till tobak- och nikotinprodukter och därför behövs strikta åldersgränser. Det är även viktigt att överlämning av produkter till minderårig förbjuds, langning från äldre personer till unga bör vara straffbart.

En av de tydliga trenderna i vår senaste Snusrapport är att snusare i Dalarna i allt större utsträckning köper prillor utan tobak. Onlineförsäljningen av nikotinportioner ökade med 75 procent och används regelbundet av 39 procent av snusarna i Dalarna. Vi ser också att en tredjedel av de som snusar i Dalarna idag började snusa för att sluta röka. Det här är bra för folkhälsan i Dalarna och vi hoppas att lagstiftningen bidrar till att ännu fler liv räddas genom minskat rökande.

Markus Lindblad

kommunikationschef Snusbolaget

Markus Lindblad, kommunikationschef Snusbolaget.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan