Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Skolkulturens skördetid- Utveckling eller avveckling?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det finns möjligheter till en god och berikande utveckling om vi erkänner och lär av våra misstag. Foto: TT

Annons

Den 5 maj bjöd regeringen in till rundabordssamtal om hur säkerheten för elever och personal i skolan kunde stärkas. I samtalet konstaterades att skolan är “förhållandevis trygg men behöver bli tryggare”, ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Man konstaterar en ökande psykisk ohälsa, som belastar de unga våldsverkarna och markerar ett behov av ökad samverkan mellan skolpersonal, socialtjänst, hälso- och sjukvård men även Säkerhetspolis.

Vilken problemsituation är det man diskuterar? Uppkom den plötsligt, spontant, eller var den resultatet av fattade beslut?

I min roll som företagsläkare har jag under 20 år engagerats i skolors arbetsmiljö. Jag har sett lärares försök att bringa ordning i undervisningssituationen, ett ökande behov av assistentstödda lektioner, ökat inslag av mobbning och våld mellan elever men också interna konflikter mellan lärare, överordnad ledning och en okunnighet om skolans verklighet hos styrande politiker

Annons

Annons

Jag har sett relationerna mellan föräldrar, lärare och elever förändrats. Läraren, chefen i klassrummet, har blivit ställföreträdande förälder, föräldrar har överlåtit uppfostransansvaret till fröken/magistern, elever har blivit upptäckare och beställare där läraren blivit handledare. Lärartiden har minskat.

Barnens psykiska hälsa har försämrats, många växer upp i skilsmässohem, exponeras för vuxenmissbruk. Funktionsstörningar som ADHD och Asperger kräver särskilda pedagogik- och stödinsatser. Invandrade familjer byter boendeort vilket försämrar förutsättningar för kontinuerlig kontakt.

Lärarnas utmanande arbetssituation medför kronisk hård stressexponering där flykt eller attack ej är tillåtet. Resultatet blir utbrändheten, ett kroniskt hjärnskadesyndrom med påverkan på korttids- och textförståelseminne, ökad ljudkänslighet samt igenkännandeproblem. Många tvingas använda hörselskydd i arbetet och rehabilitering innefattar flerårig sjukskrivning och beteendevetarstöd. Nära arbetsgivarsamverkan krävs. Hel utläkning sker ej.

Läraryrket är ej längre åtråvärt. Så, varför blev det så?

I den gamla skolan gällde uppdraget: kunskapsförmedlingen och stimulering av nyfikenheten. Lärarens ledarroll förstärktes av placeringen i klassrummet: den upphöjda katedern. Det rådde respekt. Skolan var centralt styrd, den var statlig utan politiskt motiverad påverkan

På 1970-talet införde dåvarande skolminister, sedermera statsminister, Olof Palme Du-reformen. Alla var jämlika. Lärarrollens auktoritet reducerades.

Annons

Göran Persson genomdrev under sin tid som skolminister och statsminister kommunaliseringen av skolan. Orsaken var att dåvarande finansminister, Kjell Olof Feldt, såg detta som en kostnadsbesparande nödvändighet. Åtgärden gav var kommun möjlighet att få det de förtjänade. Det lokalpolitiska inflytandet blev regel och kostnadsbevakning gav upphov till mycket varierande standard både avseende byggnader, utrustning, lärartäthet och undervisningsmaterial.

Annons

Elevhälsan nedrustades. Skolläkare blev en historisk titel, skolsköterskor och skolpsykologer har reducerats samtidigt som samhällets sjukvårdsresurser sviktar.

Förändringarna är resultatet av medvetna beslut. Möjligen insåg man inte konsekvenserna men man borde?

Effekter tar tid att utveckla och kontroll blir en bristvara. “Tänkte inte på det...” Indiankulturernas gamle vise säger att det tar sju generationer att förändra en kultur. Det är hög tid att starta.

Uppbyggnadsarbetet ska baseras på faktakunskaper inte på önskeskapade ideologier. Skolan är en arbetsplats för elever, lärare och personal. Skolan ska inte vara en skadefaktor, den skall vara ett utvecklingsverktyg. Arbetsmiljön ska fungera väl för alla och för att möjliggöra allt detta bör ledarroller återetableras. Vissa åtgärder är ej förhandlingsbara.

Skolan bör vara centralt styrd. Lokalpolitiskt inflytande har visat sej vara destruktivt.

Det finns möjligheter till en god och berikande utveckling om vi erkänner och lär av våra misstag.

Jonne Lindroth

Medborgerlig Samling

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy