Annons

Annons

Annons

Debatt
Vad vore Sverige utan varg?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vargen är inte värst farlig för människan, trots sitt skamfilade rykte. Visst ska man ha respekt för vargen, precis som man ska ha för björn och huggorm. Det är över 300 år sedan det i Sverige skedde en dödlig vargattack mot människa i naturen. Det skedde 1821 av den så kallade Gysingevargen som var uppväxt i fångenskap, tillvand på människor och som aldrig fått lära sig att jaga.

"Vargen tar de gamla och svaga till skillnad från den mänskliga jägaren som skjuter de ståtligaste och största" skriver debattören. Foto: TT

Visst skapar vargar problem ibland. Den kan ta får och attackera jakthundar. För tamdjursbönder utgår det dock ekonomiska bidrag för att sätta upp så kallade rovdjursavvisande staket (RAS), fårbönderna blir dessutom ekonomiskt ersatta för eventuella får som vargen tar. Det är en frikostigare försäkring än de flesta andra affärsverksamheter i Sverige får för att ersätta eventuella riskfaktorer eller svinn i sina affärsverksamheter.

Annons

Annons

Till jakthundar finns skyddsvästar specifikt framtagna för att skydda hundarna mot rovdjur, dessa kan man från flera länsstyrelser också söka ekonomisk hjälp för vid inköp.

Man kan även tänka att jägarna själva har ett ägaransvar när de självmant släpper sina hundar i bekräftade vargrevir. Det är dessutom förhållandevis få djur som råkar illa ut. Antalet hundar som blivit dödade av varg har minskat under fler år, trots att vargstammen ökat. Under 2013 blev femton hundar vargdödade enligt Viltskadecenter. Mångdubbelt fler dödas i trafiken varje år, ändå är det vargen som lyfts som jakthundarnas största hot i jaktpressen och andra medier.

Hur många vargar har vi då i Sverige? Inte så många som man kan tro när man lyssnar på vargmotståndarna, runt 400 bekräftade efter senaste inventeringen. I flera andra europeiska länder finns mycket större vargstammar, både Spanien och Grekland har över 2000 vargar, trots betydligt större folktäthet än Sverige.

Vargen är enligt Artdatabankens rödlistad som starkt hotad av utrotning i Sverige. Det föreligger främst två stora hot mot arten, nämligen försämrad genetisk status till följd av inavel samt illegal jakt. Artdatabanken menar också att för att erhålla en långsiktigt livskraftig stam måste vargar med östligt ursprung ges möjlighet att etablera och reproducera sig i syfte att minska graden av inavel. Det behövs då ett kontinuerligt flöde av genetiskt effektiva invandrare (dvs. individer som reproducerar sig) som tillåts ta sig till områden söder om rennäringsområdet.

Annons

Vargen bidrar till biologisk mångfald, tillhör ekosystem där varje individ spelar roll för hur faunan mår och fortsatt kommer må

Annons

Vad vore då Sverige utan varg? Vargen är ett vackert djur som funnits i vår natur sen urminnes tider, den hör helt enkelt hemma i våra skogar. Vargen har utöver sitt egenvärde dessutom en viktig funktion i naturen, för den påverkar naturen genom urvalet på sina byten. Vargen tar de gamla och svaga till skillnad från den mänskliga jägaren som skjuter de ståtligaste och största, som rent evolutionsmässigt är de viktigaste för älgarnas fortplantning. Vargen hjälper också andra djur att hitta föda i resterna de lämnar efter sina måltider. Vargen bidrar till biologisk mångfald, tillhör ekosystem där varje art/individ spelar roll för hur faunan mår och fortsatt kommer må.

Dessa fakta hoppas jag innerligt att våra riksdagsledamöter betänker ordentligt och har med sig när de möts för att rösta om sänkt referensvärde på Sveriges vargstam från 300 till 170 stycken individer, så gott som en halvering på en redan idag starkt utrotningshotad art.

Maria Ljung

jaktdebattör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan