Annons

Annons

Annons

Debatt
Politiken har en viktig roll i att lösa kompetensutmaningen

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Behovet av kompetensutveckling och omställning är på många sätt akut. Vi har en snabbt föränderlig arbetsmarknad och tyvärr ett utbildningssystem som inte hänger med i samma takt. Vi har företag som inte kan hitta rätt kompetens och som faktiskt förlorar affärer på grund av detta. Vi har anställda som inte har ekonomisk eller praktisk möjlighet att snabbt ställa om till nytt arbete eller utveckla sin kompetens för att möta de snabba skiften som sker på arbetsmarknaden.

Utbildningsutbudet måste utvecklas och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Nu har regering och riksdag en viktig roll i att skapa de förutsättningar som krävs. Foto: TT

Det livslånga lärandet är idag en nödvändighet för den enskildes trygghet. Det är också en nödvändighet för svenska företags konkurrenskraft. Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv ger oss nu kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till omställning och kompetensutveckling under arbetslivet. Både för anställda och för personer som är mellan jobb. Detta är bra för den enskilde, för företagen och för samhället i stort. Därför är det glädjande att regeringen har lagt fram propositionen för nya lagar om anställningstryggheten.

Annons

Annons

Nu har vi möjlighet att gå från fina ord till konkreta möjligheter när det kommer till det livslånga lärandet

Även om du har en universitetsexamen sedan tidigare så kommer det nya arbetslivet kräva mer av dig. Du kommer att behöva uppdatera din kompetens flera gånger under ditt arbetsliv. Men då måste du också ha möjlighet att rent praktiskt och ekonomiskt kunna göra det. Utbildningsutbudet måste utvecklas och anpassas efter dagens arbetsmarknad.

Nu har vi möjlighet att gå från fina ord till konkreta möjligheter när det kommer till det livslånga lärandet. Men då krävs det att ytterligare politiska beslut tas och nu har regering och riksdag en viktig roll i att skapa de förutsättningar som krävs.

Unionen vill se:

- Fler korta kurser på högskolor och universitet

Antalet korta kurser har minskat de senaste 15 åren. Kurser som efterfrågas av yrkesverksamma. Högskolornas utbildningsutbud måste anpassas efter personer som befinner sig mitt i arbetslivet.

- Resurser för validering

Genom att tillgodoräkna kunskaper förvärvade i arbetslivet går det att korta ner utbildningstiden. Det blir en besparing i form av minskade utbildningskostnader och snabbare återgång till arbete. Men att hjälpa studenter med validering för tillgodoräknande kräver en arbetsinsats som lärosätena inte får ersättning för. Det gör att arbetet prioriteras ner. Därför behövs bättre ekonomiska förutsättningar för validering.

Annons

- Se över högskolans resurstilldelningssystem

Finansiering av högre utbildning behöver ses över för att främja kurser för yrkesverksamma. Idag styr resursdelningssystemet i huvudsak mot utbildningar för unga programstudenter. Lärosäten får mindre ersättning för yrkesverksamma som läser kortare kurser. Det behövs en långsiktig finansiering för att skapa ett kursutbud för arbetsmarknadens behov.

Annons

Nu har vi en fantastisk möjlighet att bygga Sverige som ledande kunskapsnation. Unionen hoppas att politiken tar den möjligheten och möjliggör det livslånga lärandet.

Martin Linder

förbundsordförande Unionen

Carina Sisell

ordförande i Unionen Dalarnas regionstyrelse

Mia Aho Wahlberg

regionchef Unionen Dalarna

Mia Aho Wahlberg, regionchef Unionen Dalarna. Foto: pressbild

Martin Linder, förbundsordförande Unionen. Foto: pressbild

Carina Sisell. Foto: pressbild

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan