Annons

Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratisk

Göran Greider
Vi står i tacksamhetsskuld till vargen

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Vargen. Foto: Jack Viberg.

Annons

Har vargen rätt att existera? Jag menar att den har det. En varg har ett medvetande, kan förnimma lycka och olycka, smärta och lust. Den är en social varelse och på det sättet inte olik människan. Ibland brukar det sägas att om inte människan fanns, så skulle vargen dominera planeten. Den är en lika stor överlevnadskonstnär som människan, finns över hela planeten och att den är så utbredd beror just på att den, liksom människan, är ett flockdjur och har förmågan att samarbeta.

Var och en som har hund har också ett band till vargen, ty även om hund och varg vandrat olika vägar genom evolutionen så är vargen utsprunget till hunden.

Någon gång, för tiotusentals år sedan, tog människan hand om vargvalpar som levde utanför bebyggelsen och med tiden domesticerades de och kom att spela en avgörande roll för den mänskliga utvecklingen. Vi står i tacksamhetsskuld till vargen.

Annons

Annons

Vargen går nämligen att använda för att fiska röster och exploatera oro. Det syns tydligt nu igen när en majoritet borgerliga partier samt SD i jordbruksutskottet för en tid sedan krävde att antalet varg i Sverige skulle sänkas till 170 individer. Häromdagen hakade landsbygdsministern och regeringen tyvärr på kravet att minska vargstammen.

Globalt sett är vargen inte alls utrotningshotad. Troligen vandrar uppåt ett par hundratusen vargar omkring i Nordamerika, i Europa, i Asen. I Ryssland lever kanske 70 000 vargar, trots att jakten på den är fri. Jag minns från en resa jag gjorde till Lettland för många år sen den gamla kvinnan i utkanten av en by. Hon hade får, men hon var inte alls rädd för vargen. Kommer den så kastar jag vedträn på den, sa hon och jag spärrade upp ögonen. Men hon hade också möjlighet att be en granne som var jägare att komma och skjuta påträngande vargar.

Det land i Västeuropa som har flest vargar är faktiskt Spanien, med mer än tvåtusen djur, men på sjuttiotalet var antalet nere i några hundra och den jagades ofta med gift. Sedan något år är vargjakt helt förbjudet i Spanien. Även i Italien är det rättså gott om varg och snart är det nog bara på de brittiska öarna som den är helt borta i Europa.

I naturen är vargen en så kallad toppredator. Den står, näst efter människan, högst i näringskedjan. När den tillåts leva i markerna bidrar den snabbt till en rikare biologisk mångfald och balans.

Annons

Forna tiders samlar- och jägarfolk beundrade ofta vargen för dess jaktskicklighet. Det var först i och med boskapshållningen som vargen kom att demoniseras och hatas – och det är ett hat som ofta sitter i än idag. Historiskt sett är vargskräcken inte svår att förstå: Gråben kunde beröva en familj hela deras levnadsstandard. Idag borde människor, om de är rädda för rovdjur, vara mer rädda för björn än för varg men så är det inte. Den ensamma nallebjörnen förknippas mer med vänlighet, trots att den i uppretat tillstånd – t ex väckt ur vinteridét eller skadeskjuten av en jaktbössa – är långt farligare än den nästan alltid långt mer skygga vargen.

Annons

I årtionde efter årtionde har jag av och till skrivit om den så kallade vargfrågan – den har blivit till just en fråga, där rovdjuret självt sällan står i fokus, utan de rädslor som jagas upp kring den. De som verkligen avskyr vargen tycks ofta betrakta den som något slags sändebud från staten, Länsstyrelsen eller EU, kort sagt från överheten.

Ett tag trodde jag att konflikterna kring vargen sakta en säkert skulle lägga sig. Och faktum är att acceptansen för vargen på det hela taget är väldigt stor, enligt SLU:s återkommande undersökningar. Men i bygder där boskap hålls och i glesbygder är acceptansen förstås lägre.

Vargen är mer än mycket annat en politisk katalysator. Den går nämligen att använda för att fiska röster och exploatera oro. Det syns tydligt nu igen när en majoritet borgerliga partier samt SD i jordbruksutskottet för en tid sedan krävde att antalet varg i Sverige skulle sänkas till 170 individer. Häromdagen hakade landsbygdsministern och regeringen på kravet att minska vargstammen.

Annons

När jag hörde det tänkte jag: Det blir allt mindre grönt tänkande i denna regering. För inte så länge sen sa näringsministern ja till gruvan i Kallak och struntade blankt i all kritik om att stora naturvärden och en samisk ursprungskultur hotas.

Naturvårdsverket menar sedan länge att en livskraftig stam kräver 300 vargar i Sverige. I själva verket skulle det nog krävas än fler för att garantera överlevnaden och inte minst ett kontinuerligt inflöde av vargar österifrån för att hindra inavel.

Idag finns det omkring 400 vargar i Sverige, till största delen koncentrerade i Mellansverige, särskilt Värmland och Dalarna. Att regeringen ställer sig på samma sida som de borgerliga partierna i denna fråga menar jag är bedrövligt. Men det verkar som om rädslan för att förlora väljare på landsbygden är stor.

Rubriken på den här ledaren - Vi står i tacksamhetsskuld till vargen – tror jag är helt sann, men jag vet att den kommer att uppröra många som helst vill ha noll vargar i Sverige.

Annons

Annons

Till toppen av sidan