Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Politiska beslut påverkar säkerheten i vägtrafiken

Vägtrafik och olyckor

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Det är 25 år sedan nollvisionen lanserades. Riksdagen beslutade om den och Vägverket, som nu uppgått i Trafikverket, genomförde den. Den visionen innebar att antalet dödade i trafiken skulle nedbringas till noll, med några delmål varav ett var 270. Antalet döda i trafiken i mitten av 90-talet var nästan 600 så 270 var en halvering. Det skulle uppnås om tio år, 2007. Efter det sattes delmålet 220 döda till 2020. Det nåddes också. Och för 2021 var antalet omkomna i trafiken det lägsta någonsin med 192. Det var det trots att trafikmängden är på den högsta nivån någonsin.

Antalet dödade i trafiken ökade från 1945 i takt med ökningen av mängden bilar och trafik och nådde en högsta nivå under andra halvan av 60-talet med runt 1 300 dödade per år. Under 70-talet minskade de omkomna i trafiken till under 900 per år runt 1980 och var i mitten på 80-talet 800 årligen. Främst tre faktorer påverkar utvecklingen: fordon (främst bilar), förare (främst åkande) och vägarna (trafikmiljön).

Annons

Annons

Fordonen, främst bilarna, blev påtagligt bättre gällande krocksäkerhet under 70-talet och 80-talet och äldre bilar med sämre krocksäkerhet skrotades bort. Förarna blev bättre i att framföra fordon med att följa trafikregler, vara nyktra och inte drogpåverkade vid körning och att använda säkerhetsbälte och göra det även i baksätet från 80-talets mitt. Vägarna förbättrades kontinuerligt och fick nya sträckningar där farliga kurvor och korsningar byggdes bort.

Bilköer på E4 i Stockholm inför påskhelgen 2022. Foto: Jonas Ekströmer / TT.

Runt 1990 kom första vägsträckan med mitträcke. De senaste 20 åren har mitträcken och separerade körfält byggts ut avsevärt på särskilt de större vägarna. Det har minskat trafikolyckorna och dödsfallen. För motorcyklar kan mitträcken dock vara ett faromoment, men för bilar har räckena minskat antalet frontalkrockar och dödsfall. Vägarna, eller snarare vägmiljön, har förbättrats och bidragit till färre trafikdöda. Men det kostar att förbättra vägar. Mitträcken är dock relativt billiga som åtgärd jämfört med att bygga om en väg eller bygga ny väg. Viltstängsel har också minskat olyckorna.

Vad gäller förare, och de som åker i fordon, har de blivit bättre i beteende och kraven på förare har ökat i samband med att de tar körkort. Exempelvis utbildning gällande halkkörning vid körkortsutbildning kom med från mitten av 80-talet. Och för några år sedan blev det inte tillåtet att tala i mobiltelefon genom att hålla den i handen vid bilkörning.

Annons

Med en ökande mängd elbilar, även om de ännu bara är några procent av bilparken, får olyckor andra förtecken gällande vätskor och material från batterier som kan påverka hur bränder, gas- och rökutveckling och annat är i karaktär och utveckling. Det kan påverka insatser för räddning av personer som råkat ut för olycka om räddning måste ske delvis annorlunda än vid olycka med bil driven av fossilt bränsle.

Annons

Gällande olyckor kommer sjukvården in som en faktor. Den har antagligen förbättrats i en del avseenden sett över några årtionden så att personer drabbade av olyckor kan räddas till livet medan personer med samma typ av skador för några årtionden sedan dog eftersom sjukvården och dess hjälpmedel, teknik, kunskaper med mera inte var som de är nu.

Den som har bra ekonomi har råd att kosta på sig mer gällande olika saker och det gäller även på trafikens område om fordon. Det kan påminnas om det då ekonomi och välfärd debatteras i politiken.

Här kan också nämnas att det hela tiden är en mängd skadade i trafiken. De varierar ungefär med mängden dödade så de senare nämns främst här som indikator på trafiken och dess faror. På senare år har antalet svårt skadade i trafiken årligen varit ungefär tio gånger fler än de dödade, runt 3 000. De lindrigt skadade är cirka 20 000.

Vad har då dessa resonemang om trafik och trafikdödade med politik att göra? Ja mycket. Politik kommer in i varje del av trafiken och det som gäller den. Politiska beslut styr byggen och underhåll av vägar. De styr också bilar (fordons) utformning gällande säkerhetsfaktorer som bilbälte och besiktning av bilar årligen (från en viss ålder på bilen) och detaljer som mönsterdjup på däck.

Annons

Och för förare gäller krav för körkort, personligt tillstånd (nykterhet, drogfri) och en del annat. Så politiken griper in på flera sätt. Även indirekt är det en inverkan. Och det gäller personers ekonomiska villkor. Ju bättre ekonomi en person har desto bättre bil har personen råd att ha och har även råd att underhålla den och göra sådant som kostar.

Annons

Exempelvis byta däck ofta så de är i bra skick med bra mönsterdjup och annat. En större, dyrare, bil är även generellt sett krocksäkrare än en mindre, billigare bil. En större eller dyrare bil kan även ha fler säkerhetsdetaljer som krockkuddar och annat som inte en liten eller billigare bil har.

Ekonomiska faktorer finns förstås på livets alla områden, som att en person med god ekonomi har råd med bättre mat, bättre bostad, bättre kläder. Den som har bra ekonomi har råd att kosta på sig mer gällande olika saker och det gäller även på trafikens område om fordon. Det kan påminnas om det då ekonomi och välfärd debatteras i politiken.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan