Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Tragiskt rekord med 100 miljoner som är på flykt

Flyktingfrågan

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Över 100 miljoner människor befinner sig på flykt, meddelade FN-organet UNHCR härom dagen. Det är det största antalet någonsin, även om antalet är ungefärligt med viss marginal. Det är kriget i Ukraina med nu över sju miljoner på flykt som fått mängden flyktingar att öka till en historiskt hög nivå. Krig, våld och förföljelse är de vanligaste orsakerna till att människor flyr. Krig och konflikter finns på flera ställen i världen. Utöver Ukraina kan kriget i Jemen nämnas. En lång rad länder är diktaturer som förtrycker den egna befolkningen eller delar av den.

Sverige är ett av de länder som bidrar med mest pengar till FN och dess organ både i relativa tal och absoluta. De förra är i relation till vårt lands rikedom mätt i storlek på bnp, det som produceras i varor och tjänster i landet. Sverige försöker också hålla sitt bistånd till utvecklingsländer på en nivå av en procent av bni, brutto national intäkten, ett mått som liknar bnp. Få andra länder når upp till att ge så mycket i bistånd till utvecklingsländer.

Annons

Annons

Flera konflikter som människor har flytt från har blivit långvariga. Striderna i Syrien de senaste drygt tio åren har lett till att många flytt till grannländer som exempelvis Libanon och där hamnat i stora läger. Och efter sexdagarskriget 1967 flydde många palestinier från sina bostäder när Israel ockuperade deras mark och en del av dem är fortfarande flyktingar i meningen att de inte kan eller får bo där de en gång bodde.

Den auktoritära regimen i Mayanmar, före detta Burma, har agerat så att många tvingats fly från landet, bland annat till Bangladesh. Det i sin tur är ett land med både många fattiga och många som lever i låglänta områden som riskerar att översvämmas, på kort sikt i oväder och på längre sikt till följd global uppvärmning. Från länder som Afghanistan, Venezuela och Sydsudan har många flytt.

Läger för flyktingar från Ukraina upprättat på en fotbollsplan i en stad i Rumänien, 27/2 2022. Foto: AP Photo / Andreea Alexandru.

Det är beklagligt att det finns så många diktaturer och länder som förtrycker och för krig och ger upphov till flyktingar och lidande för människor. Bästa lösningen på flyktingfrågan är förstås att krigen och förtrycken upphör så att människor på flykt kan återvända till sina hemländer och ursprungliga hem och leva i fred där.

Av de cirka hundra miljoner flyktingarna är knappt 50 miljoner flyktingar utanför sitt hemland och drygt 55 miljoner är flyktingar inom sitt hemland. I fallet med Ukraina har folk både flytt från landet och inom det. I det senare fallet främst från de delar av Ukraina där det är strider.

Annons

De senaste månaderna har många varor blivit dyrare i hela världen. Främst energi, som el och fossila bränslen, har stigit i pris. Det har lett till dyrare transporter och att en stor mängd varor som transporteras blivit dyrare. Även livsmedel har blivit dyrare. Det har också blivit mindre utbud av vissa livsmedel, som spannmål, till följd av kriget i Ukraina. Det har lett till dyrare spannmål. Om mängden pengar i bistånd, för bland annat flyktingar, är oförändrat eller ökat endast väldigt lite räcker det till att köpa in mindre livsmedel. De mest utsatta i världen, flyktingar och fattiga i utvecklingsländer, som redan har det svårt riskerar därför få det ännu svårare.

Annons

I ett samhälle och land finns många problem som behöver pengar för att lösas. På flera av de områdena finns starka intressen som kan hävda sig bra och beslutsfattare som prioriterar de områdena eftersom många väljare gör det. De områdena och problemen har därmed lätt att komma i första hand när politiker ska fördela resurser och lösa eller mildra problem.

Vikten av att lindra problemen för flyktingar, via internationella organisationer eller ideella insatser, förtjänar ändå att påtalas. Tyvärr går det på detta område alltid att göra mer även om mycket redan görs

Gällande flyktingar i andra länder går det också att tycka att andra länder som gör mindre än Sverige, mätt i anslagna resurser, borde göra mer. Så går det också att tycka gällande bistånd till utvecklingsländer. Även en del rika länder borde kunna bidra med mer både för att hjälpa flyktingar och fattiga i länder med låg utvecklingsgrad.

Annons

Flyktingar, liksom fattiga personer i fattiga länder, har också problem med hälsan och sådant som att få vaccin i samband med bekämpningen av covidpandemin. Mediciner och hälsovård behövs för flyktingar och andra som är utsatta, särskilt barn. Men det kostar och måste finansieras av internationella organisationer. Med senaste tidens fördyrningar ökar också priset på många läkemedel och utrustning för hälso- och sjukvård.

Frågor runt flyktingar och utsatta och fattiga i världen hamnar lätt i skymundan och tas inte upp så mycket av partier och politiker eftersom det inte drar röster utan tvärt om kan leda till känslor av att problemen är stora och svåra att åtgärda. Och även om en del problem kan lindras på något ställe kan andra lätt uppstå någon annanstans exempelvis till följd av ett nytt krig eller en regims förtryck. Vikten av att lindra problemen för flyktingar, via internationella organisationer eller ideella insatser, förtjänar ändå att påtalas. Tyvärr går det på detta område alltid att göra mer även om mycket redan görs.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan