Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Vindkraft är enda lösningen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Stefan Persson

Annons

Fossilt bränsle behöver fasas ut och den lösning som finns just nu är eldrift. Detta kommer att öka elbehovet markant. Kärnkraften är dyr och innebär en potentiell risk. Vattenkraften får inte byggas ut mer. Solpaneler kan ge ett bidrag men inte tillräckligt. Den enda lösningen inom rimlig tid är vindkraft. Då är det beklagligt att många lägger stor energi på att ”baktala” vindkraften.

Enligt Stig Wiklund dödas årligen 21-42 000 fåglar av vindkraftverk. Enligt tidningen SvenskJakt dödar katter 16 miljoner fåglar per år. Enligt samma tidning är detta 3 procent av de fåglar som dör på ett år. Man silar mygg och sväljer kameler.

Då är det beklagligt att många lägger stor energi på att baktala vindkraften

Annons

Ett annat argument som ofta lyfts fram är problemet med att avveckla uttjänta vindkraftverk. Tornet och stor del av nacellen (maskinhuset) inklusive generator och växellåda består av högvärt stål som är lätt att återvinna. Generatorn innehåller även koppar vilket är värdefullt. Om man kapar fästringen jäms med marken så är det bara att fylla över med grus/jord så är det återställt. Problematiskt är dock att återvinna rotorbladen av glasfiber.

Annons

Detta känns dock som en bagatell jämfört med att avveckla kärnkraft. Vattenfall skriver: ”Rivningen av Ringhals 1 och 2 kommer att pågå cirka 10 år och ger upphov till ungefär 340 000 ton avfall. 5-10 procent av detta är radioaktivt och omhändertas och förvaras enligt gällande regelverk och beprövade metoder. Miljöskadligt material såsom asbest och olja omhändertas enligt gällande regelverk och skickas i de flesta fall till deponi”.

Vanlig kärnkraft har funnits i snart 50 år och vi har ännu inte en lösning på förvaring av det radioaktiva avfallet. Det ligger relativt oskyddat i bassänger. Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima visar att kärnkraft inte är riskfritt.

Ett problem enligt skeptikerna är ingreppet i naturen med vägar och siter där verken står. Enligt Skogskunskap.se finns det 21.000 mil skogsbilvägar. Dessa används som namnet anger för avverkning av skog. Vägarna kan användas vid brandbekämpning, jakt, bärplockning med mera. De vägar som anläggs till vindkraftverk är i sammanhanget marginellt och kan dessutom användas till ovanstående aktiviteter.

Kärnkraftskramare skriver ofta om fusionsreaktorer som världens räddning. I teorin sker förenklat en omvänd process jämfört med dagens kärnkraftverk. Radioaktivt material används och restprodukten blir relativt ofarlig. Forskning har pågått i 50 år! Tidningen Teknikdygnet skriver om en fusionsreaktor som skall byggas i Frankrike: ”Reaktorns fundament väger 1 250 ton och konstruktionen ska stå färdig år 2025. Projektet har planerats i 35 år och genomförs av sju länder.

Annons

Annons

Plasman i reaktorn hålls flytande genom supraledande elektromagneter inuti den 23 000 ton tunga tokamaken. I ett första steg ska man iscensätta en reaktion på några millisekunder, för att år 2030 driva reaktorn kontinuerligt.” Ingen vet om den kontinuerliga driften fungerar. Plasman kommer att ha temperaturen 150 miljoner grader!

Det känns aningen osäkert att förlita sig på en energiform som i bästa fall finns i drift om 20 år. I värsta fall kommer det inte att fungera.

Ofta kritiseras ljudet från vindkraftverk. I de flesta fall byggs vindkraftverk i områden med liten eller ingen bebyggelse. Ljudet från bladen är inte särskilt högt och redan någon km bort får man ”spetsa öronen” för att höra det. Vi har järnvägar med tät trafik, bilvägar med massor av lastbilstrafik, lantbruk som torkar hö med fläktar, skidanläggningar med snökanoner, snöskotrar, gräsklippare, motorbåtar, vattenskotrar, luftvärmepumpar, AC-anläggningar mm, alla alstrar ett ljud som vida överstiger svischandet från vindkraftverk. Ägare till skidanläggningar är ofta kritiska till vindkraft pga störande utseende och oljud. Samma anläggningar har hotell, stugbyar, liftar kors och tvärs, snökanoner som går dygnet runt och snöskoterleder. Då är det inte störande!

Slutligen vill jag bemöta kritiken till utländskt ägande. Vissa vindkraftsmotståndare hävdar att vindkraft är olönsamt och andra kritiserar att vinsterna hamnar hos utländska bolag. Lite motsägelsefullt kan man tycka. Om det är lönsamt, varför satsar inte svenska investerare i utbyggnad? Om det är olönsamt så skall vi vara glada att utländska bolag ändå vill satsa på att bygga ut. Att det är utländska bolag som äger vindkraft är inte så märkligt. Det är utländska ägare till nästan alla större bolag i Sverige.

Torbjörn Windle

Annons

Annons

Till toppen av sidan