Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
S har sitt högsta stöd i de sju nordligaste länen

Partiernas geografiska stöd enligt SCBs stora mätning

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Magdalena Andersson (S), partiledare och statsminister. I norra Sverige är hennes parti ett 40-procentsparti. Foto: Christine Olsson/ TT.

Annons

Torsdag 2 juni publicerades den stora mätning av väljarnas partisympatier som Statistiska centralbyrån, SCB, gör två gånger per år. Jag tar här upp den geografiska fördelningen av partiernas väljarstöd. SCB har nämligen delat upp Sverige i åtta geografiska områden och vilket väljarstöd varje parti har i dem. Det går att se en del intressanta aspekter i det. Norra Mellansverige är den region som länen Gävleborg, Dalarna och Värmland är i.

Vad gäller Socialdemokraterna har partiet högst stöd i regionen med de fyra nordligaste länen, 40,0 procent. Det brukar S ha. Näst högst är S-stödet i Norra Mellansverige, 38,9 procent. Tredje störst, och över rikssnittet, har S i Stockholms kommun med 33,9 procent. S-rikssnittet är på 33,3 procent. Det är intressant, eftersom S har sedan över 50 år i riksdagsval haft lägre stöd i Stockholms kommun än rikssnittet. Ibland har S-stödet där varit ett av de lägsta för S i landet. Att S har högre stöd än rikssnittet i Stockholms kommun i ett riksdagsval har inte skett på över 55 år.

Annons

Annons

I SCB har V sitt högsta stöd i Stockholms kommun, 13,6 procent mot sitt rikssnitts 7,8. Även MP är starkast i Stockholms kommun, med 6,3 procent mot rikssnittets 3,3. I båda fallen har V och MP dubbelt så högt stöd i huvudstadens kommun som sina rikssnitt. I många länder, som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark och Norge, har partier till vänster och (eller) gröna partier sitt starkaste stad i huvudstadens område och i stora städer. I Sverige har dock sedan 70-talet borgerligheten och främst Moderaterna haft högre stöd än sitt rikssnitt i huvudstaden och dess område.

Av det konservativa blockets tre partier har KD och SD sitt lägsta stöd i landet i Stockholms kommun med 2,8 procent respektive 11,8 procent, mot rikssnitten 5,2 (KD) respektive 17,0 (SD). M har sitt näst lägsta stöd i Stockholms kommun, med 16,9 procent. 21,3 procent har M i rikssnitt. M har som nämnts länge haft ett av sina högsta stöd i Stockholms kommun, men är nu försvagade där.

Av regionerna har L sitt högsta stöd i Stockholms kommun, 4,9 procent. L-rikssnittet är 3,4. Ska L öka genom att "vattna där det växer", alltså där L redan har sitt högsta stöd, som partiledaren Johan Pehrson har uttryckt det, bör L vattna på samma ställe som även V och MP har sitt högsta stöd, det vill säga Stockholms kommun.

I SCB för maj fick MP i Mellersta och övre Norrland 3,8 procent. Det är över MP-rikssnittet på 3,3. Och det är det tredje högsta stödet för MP av SCBs åtta regioner, ja nära näst högsta stödet på 3,9 procent för partiet i Östra Mellansverige. I SCB för november 2021 hade MP sitt lägsta stöd i landet i den nordligaste regionen. MP-ökningen i norr kanske är en Kallak-effekt? (Kallak ligger i Jokkmokk) S-regeringen har ju gett klartecken för start av en gruva för järnmalm där trots att en lokal och regional opinion finns mot gruvan.

Annons

Annons

KD har sitt högsta stöd i Småland med öarna med 8,0 procent. Antagligen hör det ihop med att KD brukar ha starkaste stödet i Jönköpings län. KD-rikssnittet är 5,2. Jönköping kallas ibland Sveriges Jerusalem och stadens län Sveriges bibelbälte.

I SCB sett till regioner har S det geografiskt jämnaste väljarstödet. Partiet har i regionen med lägst S-stöd, Västsverige med 30,0 procent, tre fjärdedelar av stödet i sin starkaste region, Mellersta och övre Norrland med 40,0 procent. Rikssnittet för S i stöd är 33,3. Alla andra partier har lägre andel stöd i sin sämsta region jämfört med sin starkaste region.

C kommer närmast S i jämnt geografiskt stöd. C har nästan två tredjedelar av sitt starkaste stöd, som finns i Mellersta och övre Norrland med 8,6 procent, i sin svagaste region Sydsverige (Skåne och Blekinge) med 6,0 procent där. C-rikssnittet är 6,7 procent.

I Stockholms län inklusive kommun är nog stödet för SD jämnstort med stödet för V och MP. Det kan behöva påminnas om det, eftersom det kan ges intryck av att SD-väljare finns främst, eller rent av bara, i Sverige utanför Stockholm.

Störst skillnader i regionalt väljarstöd har V och MP. V har högst stöd i Stockholms kommun med 13,6 procent men bara 3,8 i Småland med öarna. V-rikssnittet är 7,8 procent. MP har 6,3 procent i Stockholms kommun, men bara 1,5 procent i Norra Mellansverige (länen Gävleborg, Dalarna, Värmland). MP-rikssnittet är 3,3 procent.

Annons

SD har länge haft sitt starkaste stöd i Skåne och Blekinge, regionen Sydsverige i SCB. Av SCBs regioner har SD nu starkare stöd i Småland med öarna med 22,2 procent och Norra Mellansverige, med 20,4 procent. SD-stödet i Sydsverige är 19,6 procent. SD-rikssnittet är 17,0 procent.

Annons

I SCB i regionen Stockholms kommun har V 13,6 procent och MP 6,3. Tillsammans har de 19,9. SD har 11,8 procent. I övriga Stockholms län har V 5,3 procent och MP 2,7, tillsammans 8,0. Där har SD 12,7 procent. I riksdagsvalet 2018 var de röstberättigade i länet utom Stockholms kommun drygt 940 000 mot drygt 700 000 i Stockholms kommun. I Stockholms län inklusive kommun är nog stödet för SD jämnstort med stödet för V och MP. Det kan behöva påminnas om det, eftersom det kan ges intryck av att SD-väljare finns främst, eller rent av bara, i Sverige utanför Stockholm.

Annons

Annons

Till toppen av sidan