Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Årslång väntan på utredning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är oacceptabelt att en patient glöms bort, faller mellan stolarna eller ska behöva vänta i åratal för en utredning. Foto: arkiv

Annons

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är genetiska, medfödda och kan oftast upptäckas tidigt. Stöd och metoder som sätts in tidigt kompenserar för funktionsnedsättningen och är bra både för individen och samhället.

I en enkät som Riksförbundet Attention gjorde under i början av detta år kring vård och stöd för personer med NPF framgick dock att mer än hälften av de drygt 1 000 svarande angav att de fått vänta ett år eller mer på en neuropsykiatrisk utredning. Förutom att den långa väntan är påfrestande för den vårdsökande så är den också kostsam för individen och samhället.

Enkätsvaren ger också en tydlig bild över organisatoriska problem som gör att patienter skickas runt i vårdkedjan. Många upplever att de lätt åker ur systemet och flera berättar att de får börja om i sina vårdkontakter för att få nödvändig vård. Alarmerande är dessutom att många av de som svarade upplever vården som ojämlik, där det krävs mycket av patienten att få den vård och de insatser som man har rätt till.

Annons

Annons

Det är oacceptabelt att en patient glöms bort, faller mellan stolarna eller ska behöva vänta i åratal för en utredning

Få upplever att de fått vara delaktiga i de stöd- och habiliteringsinsatser som det beslutas om. Ostrukturerade och godtyckliga vårdkontakter är dessutom extra svåra för den som har en kognitiv funktionsnedsättning. Attention menar att det är en självklarhet att få rätt vård, stöd och hjälp utifrån de behoven och inte de resurser man har. Det är oacceptabelt att en patient glöms bort, faller mellan stolarna eller ska behöva vänta i åratal för en utredning. Det måste till en förändring. Attention uppmanar därför politikerna i Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna att:

• Följa de nationella kunskapsstöd och riktlinjer som finns.

• Se till att även utredningar ska genomföras inom tiden för vårdgarantin.

• Ge insatser i en sammanhållen vård- och stödkedja där patienten tillåts vara delaktig i processen.

• Besluta om ett generellt kunskapslyft kring NPF inom vård och stödyrkena. Enkätrapporten i sin helhet kan ni läsa på vår hemsida www.attention.se

Anki Sandberg

ordförande Riksförbundet Attention

Annons

Gunilla Ordéus

ordförande för Attention Dalarna

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention. Foto: pressbild

Gunilla Ordéus, ordförande för Attention Dalarna.

Bild: Karin Sundin

Annons

Annons

Till toppen av sidan