Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
S har ökat mest i grupper där partiet varit svagt

Detaljer i den stora mätningen från SCB

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Partisekreterare Tobias Baudin framför partisymbolen för Socialdemokraterna. Foto: Fredrik Persson / TT.

Annons

Den stora mätningen från Statistiska centralbyrån, SCB, av väljarnas partisympatier innehåller många detaljer gällande partiernas väljarstöd. De regerande Socialdemokraterna ökade stort, med 4,2 procentenheter det senaste halvår till 33,3 procent. Det är fem procentenheter över valresultatet 2018 och ett bra läge för partiet inför valet. Frågan är hur det gått för Magdalena Anderssons parti i olika grupper av väljare.

Partiet heter för övrigt Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Som namnet antyder så har partiet sitt ursprung bland arbetare och arbetarklassen. Men partiet har hela tiden haft stöd av många som inte är arbetare. Per Albin Hansson, partiledare 1925 till 1946, strävade efter att göra S till ett parti med brett stöd, ett vad statsvetare kallar folkparti. Hansson förknippas också med uppbyggnaden av ett Sverige med välfärd och social samt ekonomisk trygghet för alla, folkhemmet. Under kriget lyckades S under Hansson få rekordhöga nästan 54 procent av rösterna i valet 1940.

Annons

Annons

SCB visar hur det gått för S i en rad grupper. Om man ser till arbetare, tjänstemän och företagare framgår det att stödet för S bland arbetare är nästan oförändrat senaste året, från 37,1 procent till 38,6. S är därmed största parti bland arbetare. Bland tjänstemän är det en statistiskt säkerställd ökning av stödet för S, från 28,1 procent till 32,0. S är största parti även bland tjänstemän. Bland företagare inklusive lantbrukare hade stödet för S ökat, men inte statistiskt säkerställt, från 15 procent till 18,1. S är med det tredje största i gruppen efter M på 26,0 procent och SD på 23,3.

Man brukar ofta se på facklig tillhörighet. Landsorganisationen, LO, organiserar en majoritet av arbetarna. Bland LO-medlemmar var S-stödet 36,6 procent. Det var dock lägre än ett halvår tidigare. Men nedgången var inte statistiskt säkerställd. S är största parti bland LO-medlemmar, och SD är näst störst på 30,9 procent. De flesta tjänstemän är medlemmar i TCO. Bland TCO-medlemmarna har S en statistiskt säkerställd uppgång till 32,6 procent det senaste halvåret. S är största parti bland TCO-medlemmar med M som näst största parti på 24,1 procent. Bland SACO-medlemmar, akademikers organisation, har S också en statistiskt säkerställd ökning, till 34,1 procent.

Ser man till bostad är de tre grupperna i SCB, eget hem villa, lägenhet hyresrätt och lägenhet bostadsrätt. S har en statistiskt säkerställd ökning i den första gruppen till 31,3 procent. Högst stöd av de tre hade i utgångsläget S i mellersta gruppen. Där var S-stödet nästan oförändrat, 36,9 procent. I sista gruppen var det en ökning, men inte statistiskt säkerställd, till 32,6 procent.

Annons

Annons

SCB har en indelning i fem grupper vad gäller inkomst. Den lägsta, näst lägsta, mellersta, näst högsta och högsta. Det är ungefär lika många väljare i vardera av dem, men något fler i de två högsta inkomstgrupperna. S har högst stöd i den näst lägsta inkomstgruppen, 43,6 procent. Där hade S-stödet ökat statistiskt säkerställt. I både lägsta inkomstgruppen och mellersta inkomstgruppen hade S-stödet ökat, men inte statistiskt säkerställt. I den förra hade S 34,3 procent, i den senare 35,1. I näst högsta inkomstgruppen hade S en marginell minskning till 30,3 procent. I högsta inkomstgruppen hade S en statistiskt säkerställd ökning i sitt stöd till 25,8 procent.

Av uppgifterna om väljarstödet för S framgår att partiet hållit nivån på sitt stöd där det varit starkast, som bland arbetare och LO-medlemmar, bland boende i lägenhet som är hyresrätt och inkomsttagare med inkomst strax under medelnivå. Och S har ökat där partiet varit relativt sett svagare, som bland tjänstemän, TCO-medlemmar, SACO-medlemmar, boende i eget hem som är villa respektive lägenhet som är bostadsrätt och inkomsttagare med hög inkomst. Partiet är i nästan samtliga fall största parti även i de grupperna nu.

S har fått ett mer jämnt och jämnhögt stöd i en rad grupper, som yrkesgrupper, facklig tillhörighet, bostadsform och inkomstnivå.

S har fått ett mer jämnt och jämnhögt stöd i en rad grupper, som yrkesgrupper, facklig tillhörighet, bostadsform och inkomstnivå. S under Magdalena Anderssons ledning har dock en bit kvar till det stora, breda och folkliga väljarstöd som S hade under Per Albin Hanssons tid, eller för den delen Tage Erlanders eller Olof Palmes tid. Men likt under de S-partiledarna har S ett betydande stöd i en lång rad grupper, även om S ännu har sitt högsta stöd bland arbetare och LO-medlemmar.

Annons

Förr var S ett 45-procentsparti. Nu i SCB är S ett 33-procentsparti. Det är mindre än förr, men mer än i valet 2018 då S som 28-procentsparti fick lägsta stödet på hundra år. S måste nu behålla sitt för dagens förhållanden höga väljarstöd fram till valdagen. De andra partierna kommer att försöka vinna väljare från S genom att få över väljare från vissa grupper, var sin särskild nisch av väljare.

Annons

Annons

Till toppen av sidan