Annons

Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Insändare
Kommunens medarbetare har samma syn på alla medborgare!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Veronica Zetterberg (Kd).

Bild: Arkivbild

Annons

Svar till Liza Lundberg (S) på fråga som kom upp i kommunfullmäktige den 10 mars-2022

Jodå Liza - våra medarbetare i kommunen har varit på tårna och ställt frågan om krisavtalet! – Nej, våra medarbetare har inte olika synsätt på våra medborgare!

Som ordförande i kommunstyrelsens serviceutskott har jag funderat och försökt förstå hur din tolkning och dina slutsatser av hur vår kostpersonal agerat under pandemin kan ha blivit så fel.

Du har upprepade gånger sagt hur viktig vår personal är och att vi ska värna dem, vilket vi är helt överens om. Det vi däremot inte är överens om är hur vi gör det!

Här behövs inte pekpinnar och ifrågasättanden!

Jag litar fullt ut på vår personal och är helt övertygad om att dom sköter sitt arbete, ”är på tårna” och sköter de avtal som finns. Här behövs inte pekpinnar och ifrågasättanden!

Annons

Annons

- Ja, personalen har haft koll på avtalet- nej, personalen har inte ”ett visst synsätt för att det handlar om ungdomar” och ”hade vi gjort likadant om det varit våra äldre?”

- Våra äldre har också varit drabbade i samma pandemi Liza.

Det vi genomgått och fortfarande gör kräver tillit och samarbete vilket vår personal i Falu Kommun verkligen visat handling på.

Precis som i övriga samhället var skolverksamheten hårt drabbad av personalbortfall på grund av coronavirusets mycket snabba spridningstakt.

Detta inkluderade även personalen som arbetar med måltiderna. Vi har därför behövt ta ställning till i vilka verksamheter som kökens och måltidsserveringens bemanning måste prioriteras. Äldreomsorgen, förskolan, grundskolan och särskolan har prioriterats före gymnasieskolan. Gymnasieeleverna är den grupp som bedöms klara av tillfälligt utebliven eller förenklad lunch bäst av dessa målgrupper.

Prioriteringen gjordes tidigt i pandemin i samråd med Barn-och utbildningsförvaltningen och Omvårdnadsförvaltningen.

Prioriteringen grundas i att personer inom äldreomsorgen får 100 procent av sitt dagsbehov mat från kommunen och alltså är helt beroende av vad kommunen erbjuder. Barn i förskolan och grundskolan får mellan 30 och 70 procent av sitt dagsbehov mat i förskolan eller skolan inklusive fritids, variationen beror på antal timmar barnet går i förskolan eller på fritids. Gymnasieelever får 30 procent av sitt dagsbehov mat från skollunchen. Prioriteringen grundas även i hur sköra målgrupperna är.

Annons

Omsorgstagare inom äldreomsorgen är den sköraste målgruppen, därefter kommer de yngsta barnen.

Annons

Den del som varit den absolut största utmaningen för Faluns kostorganisation är bemanningen. En anledning till detta är att Falun har många små kök med endast en medarbetare som arbetar med måltidsserveringen. Falu kommun arbetar även med kombinationstjänster som i en fredad tid bidrar till målet om att kunna försörja sig själv (heltidsavtalet). För att kunna fylla upp en heltid krävs att många av våra medarbetare arbetar med så kallad kombinerad tjänst. Vanligast är att kombinera kökstjänst med lokalvård. Under pandemin har deras profession varit en utmaning då ersättare till frånvarande personal inte enbart ska ersätta en profession (kök) utan två (kök och städ).

När fjärde vågen drog in över Dalarna drabbades kommuner och regionen av höga personalbortfall. Behov av att i första hand ombesörja de äldsta och yngsta uppstod och vi gjorde bedömningen att det gick att lösa situationen genom att placera om befintlig personal till mer sårbara verksamheter såsom förskolor och under samma tid servera gymnasieeleverna en enklare, observera fortfarande näringsriktig, skollunch med hjälp av sektorservices egen personal från bland annat stab, IT- verksamhet och administrativ personal.

Veronica Zetterberg (Kd)

Ordförande i kommunstyrelsens service sektor i Falun

Annons

Annons

Till toppen av sidan