Annons

Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Läsartext
Offentligt möte om klimat, välfärd och segregation

Detta är en läsartext.

Linn Svansbo och Jonas Sallén Lennerthson diskuterar statsminister Magdalena Anderssons tre huvudprioriteringar med mötesdeltagarna. Foto: privat

Annons

Den 13 juni arrangerade ABF Södra-Östra Dalarna offentligt möte på Kulturhuset Tio14 med Linn Svansbo, vice ordförande i den Socialdemokratiska föreningen Reformisterna.

Temat för mötet var att lyfta Socialdemokraternas och statsminister Magdalena Anderssons tre huvudprioriteringar klimat, välfärd och segregation.

Temat stämde mycket väl med det lokala valprogram som Falu Arbetarekommun tagit fram under samma rubriker. Jonas Sallén Lennerthson (S) oppositionsråd i Falun deltog i samtalet om hur den nationella och lokala politiken hänger samman.

Mötet öppnades av Ann-Sofie Sterio Sjöström Ombudsman på ABF Södra - Östra Dalarna som hälsade välkommen. ABF:s roll som folkbildare är central och där är en del att arrangera denna typ av seminarier.

Annons

Linn Svansbo inledde med hur Reformisterna som ännu ung förening inom Socialdemokratin kommer ur en längtan på en Socialdemokrati som kan bättre. Centralt hos Reformisterna är behovet av ett nytt finanspolitiskt ramverk för staten där man skiljer på investeringar och drift. Och att staten ska låna till investeringar.

Annons

Sedan gick Linn över till den första huvudprioriteringen: Bekämpa Kriminaliteten och bryt segregationen. Där behövs en mycket tydligare ekonomisk jämlikhetspolitik, där de rika måste bidra mer. En omfördelning och satsning på välfärd och full sysselsättning krävs. Det behövs en social bostadspolitik med ett större statligt engagemang. Linn efterfrågade även en bättre statlig regionalpolitik där staten måste ge mer pengar till region och kommuner.

Den andra huvudprioriteringen är: Klimat och rättvis omställning till ett grönare Sverige. Reformisterna har sitt program ”Ny grön giv” med 75 punkter för en rättvis omställning av samhället Den bygger på att en grön arv- och gåvoskatt och en klimatvärnskatt införs.

Den tredje och sista huvudprioriteringen är: Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Reformisterna har släppt rapporten” Ny Socialdemokratisk välfärdsmodell”. Den pekar ut hur både finansiering och förvaltning av den gemensamma välfärden ska genomföras. Det finanspolitiska ramverket och mer progressiv skatt behövs. Och det räcker inte med att slopa de privata bolagens vinstuttaget i välfärden, välfärdskapitalismen måste bort, sa Linn !!

Linns slutord var att ” prata ekonomisk politik och prata reformer”. Bestäm er för vad ni vill göra och genomför det. Och om folk är förbannade, ta det på allvar. Bekämpa orättvisorna. Socialdemokraterna måste bli ännu bättre och arbetarrörelsen har svaret genom att vi kan driva en jämlik ekonomiska politik och genomföra reformer.

Insänt av Lars Nord och Mats Fogel

Medlemmar i Reformisterna och Falu Arbetarekommun

Annons

Annons

Till toppen av sidan