Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Fel om Arbetsförmedlingen och samordningsförbundet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

DD den 22 juni.

Annons

Replik på Tom Anderssons debattartikel ”Ofattbart oansvarigt av Arbetsförmedlingen”.

Tom Andersson (S) skriver i Dala-Demokraten den 22 juni att Arbetsförmedlingen drar sig ur operativt ur Samordningsförbunden, vilket är helt felaktigt. Däremot kommer vi från och med den 1 september att avsluta de tillfälliga placeringarna av medarbetare från Arbetsförmedlingen i de tre samverkansteamen i Säter, Avesta och Hedemora som finansieras av Södra Dalarnas samordningsförbund.

Ett samordningsförbund har två huvuduppgifter; dels att finansiera insatser där parterna samordnar sitt stöd för att tillgodose behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, dels att utveckla strukturer för samverkan mellan parterna lokalt och regionalt. Staten bidrar med 50 procent av den finansieringen.

Annons

Annons

Vid projekt beviljade av samordningsförbund kan Arbetsförmedlingen likt de övriga medlemmarna i samordningsförbund tillföra personella resurser. Det är då viktigt att vi använder vår personal på ett effektivt sätt.

Frågan vi har ställt oss är om projekten inom Södra Dalarnas Samordningsförbund är det mest gynnsamma för att stötta personer med behov av samordnad rehabilitering? Kanske finns det andra projekt som bättre skulle gynna kompetensförsörjningen och komma fler till gagn? Enligt Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning för 2021 har det varit 149 deltagare i insatserna och det totala antalet avslut är 44. Av dessa 44 har 64 procent, det vill säga 28 personer, gått till arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi drar oss alltså inte ur något samordningsförbund. Vi avslutar tre tjänster om 25 procent i tre Finsamfinansierade projekt i Södra Dalarnas Samordningsförbund med syftet att så effektivt som möjligt nyttja vår personal till att utföra de uppdrag vi har för de människor som söker arbete.

Självklart vill vi fortsätta samarbeta. Kompetensförsörjningen är ett av samhällets största utmaningar och vi behöver ta hand om all tillgänglig arbetskraft. Vi behöver finna hållbara och övergripande strukturer för samarbete. Finsamfinansierade projekt kan vara en del i denna helhet. Tillsammans med alla kommuner i Dalarna har vi nu också startat ett jobb med överenskommelser som syftar till att stärka och förbättra vår långsiktiga samverkan inom vår ordinarie verksamhet.

Maria Andersson

chef Arbetsgivare Dalarna

Karin Welam Tornemalm

chef Arbetssökande Dalarna

Arbetsförmedlingen

Annons

Annons

Till toppen av sidan