Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Bör vara en självklarhet att se bioenergin som hållbar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bioenergi bör ses som hållbar, för att det är positivt för vår energiförsörjning och möjligheterna till fortsatta investeringar.

Bild: Arkivbild

Annons

Det råder inget tvivel om att vi behöver mer elproduktion i takt med att vi tar kliv framåt i den gröna omställningen. Vi måste bli av med smutsig, fossil energi samtidigt som elnätet behöver leverera effekt när det behövs. För oss i Centerpartiet stavas en del av lösningen bioenergi och svensk skog.

I Sverige blir restprodukter från skogsavverkning och returträ i form av grot, grenar och toppar, till bioenergi i lokala kraftvärmeverk eller till biobränsle i fordon. Detta är effektiv resursanvändning och en förnybar energikälla som tagit Sverige bort från fossilberoendet.

Tyvärr delas inte den positiva svenska synen på skog och bioenergi av alla i EU, vilket sätter käppar i hjulet för den utveckling vi vill se. Problematiken ligger i att förståelsen för såväl det svenska skogsbruket som vårt energisystem är liten. Fjärrvärmenäten, som är vanliga i svenska städer och samhällen, är ett sådant exempel. Under gator snirklar sig dessa nät, från värmeverk till hem och andra fastigheter, och förser dessa med uppvärmning och varmvatten. Flera av verken är kraftvärmesystem, det vill säga: de tillhandahåller inte bara värme utan även elenergi.

Annons

Annons

För oss är det en självklarhet att bioenergi ska ses som hållbar, för att det är positivt för vår energiförsörjning och möjligheterna till fortsatta investeringar, likt den som gjorts i Sundborn

På ett oslagbart resurseffektivt sätt avlastar fjärrvärmen elnäten, vilket innebär att mer el kan användas där den gör mest nytta. Om biobränslet inte hade använts till el- och värmeproduktion skulle 44 TWh försvinna årligen, vilket är ungefär lika mycket energi som produceras i de svenska kärnkraftverken.

Redan i dag ser vi att det råder brist på el när efterfrågan är som störst, samtidigt som energipriserna har stuckit i höjden. De väderoberoende och planerbara bioenergisystemen spelar därför en stor roll för Sveriges elproduktion – biokraftvärmens värde för lokal effektförsörjning är slående. Genom en landsbygdsatsning i Sundborn är det tydligt att det både går att bygga hållbart och göra skillnad.

I samverkan mellan kommunen, Kopparstaden och Falu Energi och Vatten har man övergått från bergvärme till fjärrvärme. Bytet innebär att bostadsbolaget och även kommunen sänker sin elförbrukning kraftigt, vilket skapar utrymme i elnäten för annan användning.

Inom EU ifrågasätts dessvärre bioenergin gång på gång. Det här är något som Centerpartiet - både på hemmaplan och i Bryssel - jobbar hårt för att råda bot på. För oss är det en självklarhet att bioenergi ska ses som hållbar, för att det är positivt för vår energiförsörjning och möjligheterna till fortsatta investeringar, likt den som gjorts i Sundborn. Det är viktigt för såväl klimatet som landsbygdsutvecklingen.

Annons

Annons

Skogsbruk är en nationell kompetens, och bör inte begränsas med hänvisningar till andra EU-länder där förutsättningarna ser helt annorlunda ut. EU får inte bli ett hinder, utan måste agera möjliggörare, för att minska beroendet av fossil energi.

Emma Wiesner

Europaparlamentariker för Centerpartiet

Jenny Drugge

Distriktsordförande för Centerpartiet i Dalarna

Emma Wiesner, Europaparlamentariker för Centerpartiet.

Bild: Privat

Jenny Drugge. distriktsordförande för Centerpartiet i Dalarna.

Bild: Privat

Annons

Annons

Till toppen av sidan