Annons

Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Debatt
"SD i Dalarna präglas helt av interna konflikter"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"SD i Dalarna präglas helt av interna konflikter. Ett politiskt parti som havererar internt klarar inte av att styra något så viktigt som hälso- och sjukvården", skriver Miljöpartiets Jonas Åsenius. Foto: TT

Annons

Vid Region Dalarnas fullmäktigemöte den 13 juni diskuterades förslaget till Regionplanen för år 2023. För SD var det första budgetdebatten för partiets nya gruppledare Fredrik Trygg.

Under våren blev oppositionsrådet Benny Rosengren utesluten ur SD på oklara grunder. Det var därför extra intresse att se om gruppledarbytet ledde till en ny inriktning för Sverigedemokraterna i Dalarna. Tyvärr gav mötet väldigt få svar på denna fråga.

I Tryggs tal som var på 3 minuter och 45 sekunder handlade mer än tre minuter om att SD vill införa tolkavgift. Människor som vistats länge än tre år i Sverige skulle, enligt SD, tvingas betala en tolkavgift. Förslaget innebär att vissa etniska grupper skulle diskrimineras.

Annons

Förslaget slår hårt mot grupper som ofta är fattiga. Stadskontoret i Malmö stad utredde frågan eftersom SD motionerat om att införa tolkavgift i Malmö kommun. De gjorde bedömningen att förslaget inte var genomförbart enligt lag och saknade gynnsamma konsekvenser för kommunala verksamheter och enskilda kommuninvånare.

Annons

Mycket märkligt, var detta SD-politik eller inte?

Till detta kan läggas att Region Dalarna ska följa hälso- och sjukvårdslagen och patentlagen, vilka föreskriver att det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Trots detta kräver SD i en motion att Region Dalarna ska införa en tolkavgift.

Jag och Miljöpartiet i Dalarna är helt emot att införa en tolkavgift. I talarstolen uttalade sig även Pär Dalkvist, ledamot för SD, han hade inte fått delta i framtagandet av SD:s budgetförslag. Han yrkade bifall till förslag på egen hand. Mycket märkligt, var detta SD-politik eller inte?

Nu måste vi tala klarspråk. SD i Dalarna präglas helt av interna konflikter. Ett politiskt parti som havererar internt klarar inte av att styra något så viktigt som hälso- och sjukvården. Jag hoppas att du som väljare tänker dig nog för innan du röstar i regionvalet. En röst på Sverigedemokraterna innebär att du kommer få leva med en politiska baksmälla i fyra år.

Fredrik Trygg erkände själv i talarstolen att ”viss kritik mot SD:s budget kan vara befogad”. Jag kan bara hålla med, kritik är befogad. SD förtjänar inte väljarnas röster i Dalarna. Ta ett klokt beslut och rösta på något annat parti i regionvalet, om du vill ha en fungerande vård i Dalarna.

Jonas Åsenius

ledamot för Miljöpartiet i regionfullmäktige och 3:e namn på regionlistan 2022.

Jonas Åsenius. Foto: arkiv

Annons

Annons

Till toppen av sidan