Annons

Annons

Annons

Annons

ledare socialdemokratisk

Miljödebatt: Flera partier verkar inte förstå!

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Rädda ängar! Foto: Göran Greider.

Annons

Bryr du dig om miljön? Jag skulle tro det, även om vi kanske menar olika saker. För mig betyder ordet miljö i princip allt vi har omkring oss. Jag tänker främst på luften vi andas, vattnet vi dricker och marken vi lever på. Det som vi inte får förstöra för att vi ska kunna leva på jorden. Det spelar ingen roll hur mycket pengar vi har, hur bra skolorna är, hur mycket resurser polisen har eller hur stort vårt försvar är. Miljön måste vara bra, annars mår vi inte bra, och förutsättningarna för ett fungerande samhälle försvinner. Det hänger ihop!

Flera av våra partier verkar inte förstå detta. Några av dessa verkar inte heller förstå det nödvändiga av ett demokratiskt samhälle där alla människors lika värde är grunden. Detta verkar hänga ihop i politiken också. Partier som saknar empati och förståelse för alla i samhället, bryr sig också mindre om miljö och rättvisefrågor. Det är i alla fall min analys.

Annons

Annons

Undersök hur partierna vill gynna ekologiska produkter. En del kommuner lämnar gräsområden som ängar och har gått över till hyggesfritt på deras egen skogsmark, det är bra, vad vill partierna i din kommun?

Vilka miljöfrågor är då viktigast? Det beror på vem du frågar, för mig är det dessa frågor jag tycker du ska fokusera på:

klimat

artrikedom

kemikalier/plast/mineraler

De hör ju mycket ihop och det är svårt att säga vilken som är viktigast och mest akut.

När det gäller klimatet så är det viktigast att sluta använda fossila bränslen. Partier som vill sänka priset, ha kvar subventioner och skattelättnader på fossila bränslen får inte min röst. Istället behöver vi premiera övergången till förnybar energi, genom t ex skatteväxling. De stora utsläppskällorna är inom transportsektorn, i industrin samt indirekta utsläpp som beror på vår konsumtion.

Det måste bli mer attraktivt att åka kollektivt, köra miljöbil (el, biogas etc), cykla eller vara med i bilpool. För industrin är det viktigaste energieffektivisering och övergången till förnybar energi. Det sker ju en stor övergång till el och fossilfri stålproduktion. Bra, men det kräver mycket planering så inte övergången går ut över andra miljöfrågor. Det gäller inte minst ny vindkraft och nya gruvor.

En dold klimatbov är vår egen konsumtion. Samhället måste utvecklas, men behöver verkligen konsumtionen följa med? Mer cirkulär ekonomi vore bra! Och du, istället för charter kan du nu enklare ta tåget ner till kontinenten. Och i Sverige finns mycket att upptäcka!

Annons

Annons

Biologisk mångfald och artrikedom ligger mig varmt om hjärtat. Situationen i skogen debatteras mycket nu, läs gärna Lisa Röstlunds nya bok Skogslandet. En del i skogen har blivit bättre, men det är långtifrån bra. Några partier vill stoppa införlivandet av Artskyddsförordningen, ha en starkare äganderätt, svagare skogscertifiering och mindre pengar till naturvård och avsättningar, lägg inte din röst där!

Vill Sveriges riksdag och regering snabbt bidra till klimatarbetet, måste avverkningarna minska, ju mer desto bättre. Det finns inget snabbare och effektivare sätt att binda in CO2 från luften än att låta växtligheten, framför allt den skogen, göra det åt oss.

Vi behöver också pollinatörerna, dvs insekterna som fixar en tredjedel av vår mat. Ett enkelt sätt är att köpa ekologiska varor, det gynnar pollinatörer och artrikedomen!

Undersök hur partierna vill gynna ekologiska produkter. En del kommuner lämnar gräsområden som ängar och har gått över till hyggesfritt på deras egen skogsmark, det är bra, vad vill partierna i din kommun?

Vi använder kemikalier alltför lättvindigt och vi borde använda Miljöbalkens försiktighets- och substitutionsprincipen bättre. De innebär kortfattat att inte använda ämnen som man misstänker är skadliga om det finns alternativ. Gäller speciellt ämnen som kan skada vårt dricksvatten, t ex PFAS som läckt ut i naturen från flamskyddsmedel och brandskum. En skärpt kemikalielagstiftning, vad säger partierna om det?

Annons

Det finns parti(-er) som hånar och förlöjligar plastpåseskatten och utfasningen av onödiga plastprodukter, strunta i de partierna. Plastförpackningar och produkter kan behövas, t ex inom sjukvården. I övrigt bör plast användas med förnuftighet och inte i onödan. Idag finns mikroplast överallt över hela världen, även i vårt dricksvatten. Så fundera hur du kan plastbanta.

Annons

När det gäller att ta upp ämnen ur jordskorpan som metaller, måste vi vara restriktiva. De är också ändliga resurser, precis som fossila bränslen. Vi kan alla bli bättre på att återbruka, reparera och återvinna innan vi tar upp nytt ur jordskorpan. Pantsystem för mer saker, enklare insamling och högre skatt/avgifter på det som inte tas om hand behövs.

Dessutom bör det ställas hårda krav på nya gruvor, det måste få ta tid att göra rätt. Enklare och snabbare tillståndsförfarande må vara önskvärt för exploatören, men det äventyrar miljö och rättssäkerheten samt att de som påverkas måste få göra sin röst hörd. Hur var det, vilka sa OK till gruvan i Sapmi?

För att få tips om hur du kan rösta för miljön, finns en Valkompass på naturskyddsforeningen.se där du kan svara på några frågor och se hur väl dina synpunkter stämmer med de olika partierna.

Mattias Ahlstedt

Ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna

Mattias Ahlstedt, Naturskyddsföreningen Dalarna. Foto: Christian Larsen.

Kommentar: på DDs ledarsida går nu en serie inlägg från olika miljö- och klimatorganisationer. I måndags skrev Världsnaturfonden.

Annons

Annons

Till toppen av sidan