Annons

Annons

Annons

Annons

ledare socialdemokratisk

Miljödebatt: Skuldbelägg inte varg och säl!

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Skuldbelägg inte vargen!

Bild: Privat

Annons

Under våren har ett stort antal miljörapporter publicerats som grundas på tusentals vetenskapliga studier. De slår fast att klimatförändringarna beror på mänsklighetens ohållbara exploatering av våra naturresurser. De flesta politiska partier pratar om bevarandet av biologisk mångfald, men när det kommer till handling går det åt motsatt håll. I stället för ett ökat skydd luckras det upp och man förenklar utnyttjande och artutrotning. Vi har sett det med skogsbruket, utnyttjandet av våra hav och vi ser det med skyddet av våra stora rovdjur.

Runt om i världen uppmärksammas hur rovdjuren behövs för att hålla populationerna av bytesdjur friskare genom sin selektiva jakt och hur de reglerar antalet bytesdjur, vilket minskar betesskador på skog och grödor.

Annons

Annons

EU är idag drivande för att bevara den biologiska mångfalden och återskapa de naturliga processerna med fungerande ekosystem där rovdjuren är en viktig del. I EU:s nya klimatplan ska ytor återförvildas. Slitna jordbruksmarker, utdikade strandängar och kalhyggen ska restaureras och åter bli vild natur. Det är en åtgärd mot både den pågående utrotningen av arter och ett sätt att binda utsläppen av växthusgaser.

Efter en lång karriär i näringslivet är jag van vid att när problem uppstår så analyserar man orsak och verkan och åtgärdar grundproblemet. Man vill säkerställa att man åstadkommer en långsiktig förändring till det bättre. Så görs inte idag av svenska politiker eller myndigheter.

För att komma framåt i rovdjursfrågan och andra miljöfrågor måste politiker och myndigheter ta tag i grundproblemen och inte försöka ge sig på konsekvenserna. Ett slående exempel på populistisk politik är den utökade jakten på säl i Östersjön. Sälen får skulden för minskningen av de större fiskarna när ett av grundproblemet är det omfattande trålfisket som t o m tillåts öka i Bottenhavet. Ett trålfiske som till 90% går till djurfoder, bland annat för minkar.

Nu verkar också vargen bli den som får ta på sig skulden för ett problem, problemen för landsbygden. Riksdagen beslutade nyligen att lägsta nivån på varg skall sänkas kraftigt. Man skyller felaktigt på att vargpopulationen och angrepp på tamboskap har ökat kraftigt när sanningen är att vargpopulationen är på samma nivå som 2014/15 och antalet fårangrepp är bland de lägsta på 20 år.

Annons

Politikerna gör också minimalt för att hjälpa fårnäringen. De lovade 100% stöd för rovdjursstaket men har inte infört det, de har också tagit bort stöd för att underhålla rovdjursstaket. I stället skall vargar och andra rovdjur skjutas ner till miniminivåer när det faktiskt kan vara så att de har en positiv nettoeffekt för samhällsekonomin och definitivt en positiv effekt i naturen.

Annons

Svenska folket har rätt att få alla fakta på bordet, både rovdjurens positiva såväl som negativa tjänster för naturen och samhället. Runt om i världen uppmärksammas hur rovdjuren behövs för att hålla populationerna av bytesdjur friskare genom sin selektiva jakt och hur de reglerar antalet bytesdjur, vilket minskar betesskador på skog och grödor. Det finns även studier som visar på en signifikant minskning av viltolyckor i områden där stora rovdjur återintroducerats, vilket har lett till att bland annat Skottland diskuterar att återinplantera lodjur och varg.

Sådana fakta måste tas med i en demokratisk debatt men görs inte i Sverige. Man har nu t.om i Riksdagen beslutat att försöka begränsa demokratin ytterligare genom att förbjuda miljöorganisationers rätt att överklaga.

Långsiktigt förtroende för politiken bygger på att politiker och myndigheter presenterar genomtänkta, faktabaserade underlag för sina beslut där alla aspekter belyses, något som befolkningen kan förhålla sig till. Såväl som i företag som i samhället kräver människor välgrundade beslut för att acceptans ska ske.

Annons

Politiska beslut ska inte bygga på löst tyckande eller vinklad information, utan på objektiva fakta. Sälen och vargen skall inte få skulden för att politiker och myndigheter inte gör sin hemläxa med en grundläggande analys.

Magnus Orrebrant

Ordförande Svenska Rovdjursföreningen

Magnus Orrebrant, ordförande Svenska Rovdjursföreningen.

Bild: Privat

Kommentar: Detta är den tredje artikeln i serien med miljöorganisationer. Tidigare artiklar: Världsnaturfonden 11/7 och Naturskyddsföreningen 12/7.

Annons

Annons

Till toppen av sidan