Annons

Annons

Annons

Insändare
Parkering nödvändigt för fungerande städer

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Höga bränslepriser, restriktioner och den allmänna omvärldssituationen har gjort att det idag är svårare att förflytta sig, både mellan länder och inom Sverige. I det läget måste samhället göra ansträngningar för att inte ytterligare förvärra situationen, utan tvärtom underlätta resande och transporter.

I mars passerade Sverige fem miljoner bilar i trafik. Bilen står för närmare åtta av tio personresor i Sverige (Trafikanalys). Att planera för bilen är därför nödvändigt om man menar allvar med att underlätta mobiliteten. Det måste ske på många olika sätt, inte minst genom investeringar i det eftersatta vägnätet. Men det finns en aspekt som inte får glömmas bort i sammanhanget, nämligen parkering.

Annons

Behovet av parkering med laddning kommer att öka. Planeringen måste svara upp mot detta

Annons

Tyvärr planerar många kommuner i dagsläget att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs. Det är ingen hållbar utveckling och inget som svenska folket vill ha. Nästan tre av fyra (70 procent) anser att man vid nybyggnation skall planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare, enligt en SKOP-studie som Kungliga Automobil Klubben (KAK) låtit göra i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tankarna på att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs måste skrotas. Foto: Fredrik Sandberg / TT

En viktig aspekt på parkeringsfrågan är hållbarhetsperspektivet. Andelen av nybilsförsäljningen som utgörs av laddbara bilar ökar hela tiden. De flesta som ska välja bil ser med rätta behovet av en egen parkeringsplats för att kunna ladda bilen över natten. Enligt en SKOP-undersökning ser en stor majoritet av svenskarna (64 procent) det som helt nödvändigt med en egen parkeringsplats med möjlighet att ladda om de skulle köpa en elbil. Behovet av parkering med laddning kommer att öka. Planeringen måste svara upp mot detta.

För att summera det hela: god tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet och för omställningen av fordonsflottan. Tankarna på att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs måste skrotas. Rör inte min parkeringsplats!

Anders Ericson

generalsekreterare, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Anders Ydstedt

ordförande, KAK:s expertråd

Andelen av nybilsförsäljningen som utgörs av laddbara bilar ökar hela tiden. De flesta som ska välja bil ser med rätta behovet av en egen parkeringsplats för att kunna ladda bilen över natten. Foto: Transportstyrelsen / TT

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan