Annons

Annons

Annons

Annons

ledare socialdemokratisk

Miljödebatt: Naturvårdsfientliga partier!

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Blåbärsplockning. Foto: SKD.

Annons

I en undersökning utförd av LRF uppger 94 procent av de tillfrågade att de tycker att det är viktigt att få vara i skogen. I en annan undersökning, utförd av WWF, uppger 92 procent av tillfrågade att de tycker att vi bör skärpa lagen för att skydda skogen och lika många anser att vi behöver tillsätta ekonomiska resurser för det.

De politiska företrädarna som går i skogsnäringens ledband saknar historiska perspektiv på skeendet. De tillåter ett skogsbruk som förvärrar klimatkrisen och skyndar på artutarmningen. De byter skepnad på turistlandet Sverige.

”Utan spaning ingen aning” är ett talesätt. En folkvald demokrati, som Sverige, bygger på att folkets företrädare – politikerna – utför denna spaning. Under 2021 avverkades 97% av det som Skogsstyrelsen menar är en möjlig årlig avverkningsnivå under 2020-talet. Ändå räknar myndigheten med fortsatt ökat uttag fram till 2035. För att lösa denna utmaning har myndigheten tagit fram scenarier med fokus på ökad tillväxt, så att efterfrågad avverkningsökning kan ske. Att skogsvårdslagen jämställer miljön med produktion är något man tar mycket lätt på.

Annons

Annons

Företrädarna för främst (SD), (M) och (KD) är direkt naturvårdsfientliga genom sin argumentering för ökad skogsproduktion. De är språkrör för skogsindustrins intressen, och avfärdar okunnigt och nonchalant de miljömål som riksdagen beslutat och den kunskap naturvårdsforskare byggt upp. Debatten i riksdagen då skogspropositionen behandlades i mars var fylld av floskler och felaktigheter. (M) kallar skogspolitiken för ”skogssocialism” och vill sekretessbelägga statligt insamlad kunskap om arter och upphäva naturreservat.

(KD) kallar EU-kommissionärerna ”aktivistiska som har långtgående planer på att komma åt Sveriges skogar och hota vårt lands skogsbruk”. (SD) påstår att ”de flesta arter i vår flora och fauna är anpassade till att återkolonisera efter stora förändringar; det må vara istider, skogsbränder eller avverkningar.”

Utan spaning ingen aning…., av de 45% av väljarna som enligt opinionsmätningar sägs föredra dessa tre partier så kan man anta att en betydande andel vilja se en faktabaserad politik där skogens natur-, sociala- och etiska värden respekteras. Så agerar inte dessa partier.

Den skog som 94% av befolkningen vill vara i, är inte tätvuxna eller gallrade plantager utan naturligt fältskikt. Drygt 40% av Sveriges skogar är under 40 år och det är inga bra blåbärsmarker! En resa genom Sverige är en resa i kalhyggenas och plantagernas land. Den omformning av det svenska skogslandskapet som skett under de senaste 50 åren saknar motsvarighet i areell förstörelse i modern tid.

Annons

De politiska företrädarna som går i skogsnäringens ledband saknar historiska perspektiv på skeendet. De tillåter ett skogsbruk som förvärrar klimatkrisen och skyndar på artutarmningen. De byter skepnad på turistlandet Sverige.

Annons

Dessa politiker falskspelar via halmstrået ”grön omställning” och anser att man räddar klimatet genom intensivare skogsbruk och uppeldning av skogliga råvaror, i fordon och kraftvärmepannor. Att såväl EU som FN med dess generalsekreterare António Gueterres fördömer detta viftas bort. Den vetenskapliga grunden är inget värd.

Situationen för växter och djur i den svenska skogen är akut allvarligt för många arter. (SD), (M) och (KD)´s representanter i riksdagen tycks ha kåda i öronen och frömjöl i ögonen. De hör ingenting, ser ingenting, förstår ingenting av forskningens och FN´s budskap via Parisöverenskommelsen och dess organ för biologisk mångfald, IPBES.

Sverige har undertecknat FN-överenskommelserna med mål som ställer krav på att minska växthusgasutsläpp – alla kategorier – och att skydda mångdubbelt mer skog än vad som idag är formellt skyddat. Ser inte, hör inte, anser att det inte gäller oss ty vi har ”världens mest hållbara skogsbruk”. Allt enbart floskler och fantasier utan vetenskaplig grund.

Dessa tre naturvårdsfientliga partier lierar sig nu med ”äganderättskramarna” Centerpartiet och vill begränsa allmänhetens talerätt att, via miljöorganisationer, överklaga miljöbeslut, t ex planerade avverkningar med skyddsvärda arter. Det rimmar illa med (SD)´s partiprogram i vilket man vill ”värna vår unika naturmiljö”. Via denna talerätt har föreningen Skydda Skogen drivit ärenden så att EU-domstolen nu tvingar Sverige att – 25 år försent – skydda arterna enligt artdirektivet.

Annons

Om denna ”nya ordning i skogen”, som Skogsstyrelsen kallar det, ska få genomslag måste ideella naturskyddare kunna inventera och rapportera inom ett legalt regelverk. Ty staten är förbjuden att ge markägare råd och nyckelbiotopsinventeringen har naturskyddsfientliga politiker förbjudit.

Annons

Må i höstens val alla de 94% som tycker det är viktigt att få vara i skogen, röstar så att en av grunderna för det som ger mening och välbefinnande i livet – mångfald och återhämtning i den svenska skogen – består.

Ulf von Sydow

Talesperson Skydda Skogen

Ulf von Sydow.

Bild: Maria Lindholm

Kommentar: Detta är den fjärde artikeln i serien med inlägg från olika miljöorganisationer. Tidigare artiklar: Världsnaturfonden 11/7, Naturskyddsföreningen 12/7, Svenska Rovdjursföreningen 13/7.

Annons

Annons

Till toppen av sidan